Τρόποι Πώλησης

Οι ανά δίμηνο δημοπρασίες μας αποτελούν γεγονός στο συλλεκτικό χώρο και απολαμβάνουν μεγάλης εκτίμησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε την πεποίθηση, ότι η άριστη αξιοποίηση του συλλεκτικού υλικού επιτυγχάνεται μέσω των ανοικτών δημοπρασιών μας σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Διαδικασία

  • Μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη και να μας φέρετε τις συλλογές ή μεμονωμένα συλλεκτικά αντικείμενα που έχετε. Επίσης, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί η μεταξύ μας συνάντηση στην Αθήνα ή διαφορετικά να τα αποστείλετε με ταχυ-μεταφορική στο γραφείο μας (courier).
  • Τα αντικείμενα καταγράφονται σε τριπλότυπα αποδεικτικά παραλαβής λαχνών και συμφωνητικά πωλήσεως με τις περιγραφές τους, ταξινομούνται και διαμορφώνονται σε λαχνούς δημοπρασίας.
  • Όπως και εσείς, ενδιαφερόμαστε να πωληθούν τα αντικείμενά σας στην ανώτερη δυνατή τιμή. Οι τιμές εκκινήσεως καθορίζονται από τον πωλητή με τη συμβουλευτική γνώμη του εκτιμητή μας.
  • Οι πωλητές ενημερώνονται για τη σειρά εκφωνήσεως των λαχνών στον κατάλογο, που εκδίδεται και αποστέλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες προ της δημοπρασίας.
  • Η εκκαθάριση των λαχνών, εξόφληση και επιστροφή τυχόν απωλήτων γίνεται τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοπρασία.

 

Επίσης, αγοράζουμε άμεσα συλλογές και μεμονωμένα αντικείμενα, κατόπιν αξιολόγησής τους από τον εκτιμητή μας, στην καλύτερη δυνατή τιμή.