ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Shop By

Στοιχεία 1-40 από 68

Σελίδα
 1. 54.6501
  ΛΑΪΚΗ ΦΩΝΗ. Πειραιάς, 7 Σεπτεμβρίου 1930. Επίσημον όργανον της γενικής συνομοσπονδίας των εργατών της Ελλάδος. Ε' Πανελλαδικόν πανεργατικόν συνέδριον. Η ανεργία κοινωνική και βιομηχανική. Περίοδος Γ'. Αριθμός φύλλου 22. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 2. 54.6502
  ΟΔΗΓΗΤΗΣ. Πάτρα, 10 Ιουνίου 1946. Βδομαδιάτικο όργανο της περιφερειακής επιτροπής νομού Αχαΐας του ΚΚΕ. Η Ελλάδα παραδίνεται στο φασισμό. Οι Άγγλοι και οι "λαοπρόβλητοι" καταργούν το Σύνταγμα. Περίοδος Γ'. Αριθμός φύλλου 92. Αριθμός σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 3. 54.6503
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΧΑΪΑ. Πάτρα, 7 Μαΐου 1946. Όργανο του συνασπισμού κομμάτων του ΕΑΜ νομού Αχαΐας. Ο λαός καλείται ν' αμυνθεί στον απροκάλυπτο φασισμό. Ν' αξιώσουμε το άνοιγμα αμέσως όλων των γραφείων μας. Αριθμός φύλλου 568. Σύνολο σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 4. 54.6504
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ. Κέρκυρα, 8 Μαΐου 1942. Ημερήσια εφημερίς των Ιονίων νήσων. Η Λατινική Αμερική και η συμβολή της εις τον πόλεμον. Το Ιταλικόν εν Ρωσσία εκστρατευτικόν σώμα έγραψε σελίδας δόξης και ηρωισμού. Έτος 2ο. Αριθμός φύλλου 110. Σύνολο σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 5. 54.6505
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ. Κέρκυρα, 25 Απριλίου 1943. Ημερήσια εφημερίς των Ιονίων νήσων. Αγγλοσαξωνικόν νανούρισμα. Υποβρύχια του Άξονος προξενούν σκληρότατα πλήγματα εις το εχθρικόν ναυτικόν. Έτος 3ο. Αριθμός φύλλου 99. Σύνολο σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 6. 54.6506
  Ο ΑΓΩΝΑΣ. 1964. Δεν αναγράφεται τοποθεσία έκδοσης. Πρώτο φύλλο πολυγράφου, διανέμεται χέρι χέρι. Η πρώτη εθνικοσοσιαλιστική εφημερίδα που κυκλοφόρησε της οργάνωσης ΕΣΚΕΕ. Εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα εργατών Ελλάδος. Δεν αναγράφονται αριθμοί φύλλων. Σύνολο σελίδων (2) σε κάθε φύλλο. Σύνολο φύλλων (2).
 7. 54.6507
  ΠΡΩΙΑ. Αθήνα, 5 Μαΐου 1943. Πολιτική εφημερίς. Παρέχεται γενική αμνηστία εις άπαντας τους ενόπλους της υπαίθρου εφ' όσον θα σπεύσουν να καταθέσουν τα όπλα των εις τας αρμόδιας αρχάς από σήμερον μέχρι και της 20ης Μαΐου. Παρέχεται από τον Ράλλη και τις δυνάμεις κατοχής. Έτος ΙΗ'. Αριθμός φύλλου 18-155. Σύνολο σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 8. 54.6508 Auction ended
  12,00 €
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1944. Όργανο της κεντρικής επιτροπής του ΕΑΜ. Αγωνιζόμαστε για την επικράτηση των ιδανικών των ενωμένων εθνών. Έκτακτη έκδοση με το υπόμνημα που υπέβαλε ο γραμματέας Δ. Παρτσαλίδης προς τις συμμαχικές κυβερνήσεις. Δεν αναγράφεται αριθμός φύλλου. Σύνολο σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 9. 54.6509
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 1945. Αγγλοελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών. Συμμαχική εφημερίς που διανέμεται με την RAF. Ο λόγος του Αντιβασιλέως Δαμασκηνού. Δεν αναγράφεται αριθμός φύλλου. Σύνολο σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 10. 54.6510
  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 1944. Όργανο της ΚΕ του ΕΑΜ, αντιπροσωπεία Αθήνας-Πειραιά. Ζήτω η λευτεριά. Ζήτω η λαοκρατούμενη Ελλάδα. Η Αθήνα μας είνε από σήμερα ελεύθερη. Παλλαϊκός συναγερμός στους σημαιστολισμένους δρόμους της. Οι τελευταίοι Γερμανοί φεύγουν ενώ επάνω απ' τα κεφάλια τους κυματίζουν οι Ελληνικές, οι Αγγλικές, οι Ρωσσικές και οι Αμερικανικές σημαίες. Μικροφθορές στις άκρες των σελίδων. Περίοδος Β'. Αριθμός φύλλου 52. Σύνολο σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 11. 54.6511 Auction ended
  9,00 €
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ. 26 Δεκεμβρίου 1944. Δεν αναγράφεται τοποθεσία έκδοσης. Ημερήσια πρωινή εφημερίδα. Επίσημο όργανο του εθνικού δημοκρατικού Ελληνικού συνδέσμου (ΕΔΕΣ). Η νικη των Βουλγάρων. Ο μέγιστος της Ελλάδος φίλος κ.Τσώρτσιλ ευρίσκεται από χθες εις Αθήνας. Περίοδος 2α. Αριθμός φύλλου 87. Αριθμός σελίδων (2). Αριθμός φύλλων (1).
 12. 54.6512
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1838. Περί του οργανισμού της Β. Τυπογραφίας και Λιθογραφίας. Περί ανανεώσεως εξασφαλιστικού καταστήματος εις Σύραν. Αριθμός φύλλου 36. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 13. 54.6513 Auction ended
  8,00 €
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1944. Περίοδος ΕΑΜικής επαναστάσεως και Κομμουνιστικής τρομοκρατίας. Η αγωνιζομένη επί κατοχης δημοκρατία. Προτιμάμε διασυμμαχική κατοχή από τον αιμοσταγή ΕΑΜισμό. Έτος 3ο. Αριθμός φύλλου 71. Αριθμός σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 14. 54.6514 Auction ended
  9,00 €
  ΤΕΛΩΝΙΟΝ. Αργοστόλιον, 7 Μαΐου 1932. Εφημερίς των απανταχού Κεφαλληνών. Η οικονομική περιπέτεια της χώρας μας. Αι ειδήσεις της εβδομάδος. Αριθμός φύλλου 677. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 15. 54.6515
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ. Αθήνα, 1941. Εθνική πολιτική οικονομική εφημερίς. Το πλήγμα της Ορθοδοξίας εκ της πυρκαϊάς των Πατριαρχείων και η οδύνη της Μεγαλονήσου. Έτος 30ο. Αριθμός φύλλου 1526. Αριθμός σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 16. 54.6516
  Η ΕΛΛΑΣ. Αθήνα, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 26 Δεκεμβρίου 1944. Ημερήσια πρωινή εφημερίς. Αφιέρωμα όλων των φύλλων της εφημερίδας στα γεγονότα των Δεκεμβριανών του 1944. Οι εχθροί του λαού. Μαυραγορίτες. Έτος εκδόσεως Α'. Αριθμοί φύλλων 8, 10, 11, 14, 15, 19, 21. Αριθμός σελίδων (2) σε κάθε φύλλο. Σύνολο φύλλων (7).
 17. 54.6517 Auction ended
  12,00 €
  ΔΟΞΑ-ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ-Η ΒΡΑΔΥΝΗ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 1945. Τρεις διαφορετικοί τίτλοι σε τρεις διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις των εφημερίδων περιγράφουν τις ειδήσεις της ίδιας ημέρας. Μετά τις δηλώσεις του κ. Τσώρτσιλ εις την Βουλήν διεξήχθη ζωηρά συζήτησις. Προς μιαν νέαν Ζωήν. Ο κ. Άτλυ εξηγεί τα γεγονότα της Ελλάδος. Αριθμοί φύλλων: Αθηναϊκά Νέα (4520), Δόξα (92), Η Βραδυνή 5 (7577). Αριθμός σελίδων (2) σε κάθε εφημερίδα. Σύνολο φύλλων (3).
 18. 54.6518 Auction ended
  12,00 €
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 1944. Τρεις διαφορετικοί τίτλοι σε τρεις διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις των εφημερίδων περιγράφουν τις ειδήσεις της ίδιας ημέρας, λίγο μετά την απελευθέρωση. Άρθρο του κ. Σοφοκλή Βενιζέλου. Η τραγωδία του Διστόμου. Οι εθνοπροδόται. Αριθμοί φύλλων: Ανεξαρτησία (58), Δημοκρατία (34), Ελευθερία (57). Αριθμός σελίδων (2) σε κάθε εφημερίδα. Σύνολο φύλλων (3).
 19. 54.6519
  ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ. Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 1941. Ημερήσια πρωινή εφημερίς εν Θεσσαλονίκη. Das neue Europa. Απολύτρωσις. Ο λόρδος Τσώρτσιλ είνε ο υπεύθυνος δια τας επανειλημμένας αποτυχίας της Αγγλικής καταστάσεως. Έτος Α'. Αριθμός φύλλου 34. Σύνολο σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 20. 54.6520
  ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ. Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 1941. Ημερήσια πρωινή εφημερίς εν Θεσσαλονίκη. Das neue Europa. Αι κυκλωθείσαι εις την περιοχήν της Βιασμά, Ρωσσικαί δυνάμεις κατεστράφησαν. Οι αιχμάλωτοι της γιγαντιαίας μάχης ανέρχονται ήδη εις 500 χιλιάδας. Μικροφθορές και σκισίματα στις σελίδες. Αριθμός φύλλου 169. Σύνολο σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 21. 54.6521
  ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ. Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1941. Ημερήσια πρωινή Γερμανική εφημερίς εν Θεσσαλονίκη. Ο χθεσινός βαρυσήμαντος λόγος του Φύρερ. Ανήγγειλε ότι ετοιμάζεται τεράστιον γεγονός εις το Αν. μέτωπον. Από 48 ωρών ήρχισε νέα επιχείρησις γιαγαντιαίας εκτάσεως ήτις θα συντελέση εις την πλήρη συντριβήν του εχθρού Αριθμοί φύλλων 160. Αριθμός σελίδων (2) σε κάθε φύλλο. Σύνολο φύλλων (1).
 22. 54.6522 Auction ended
  10,00 €
  ΣΦΑΙΡΑ. Πειραιάς, 17, 19, 21, 26 Μαΐου 1897. Εφημερίς των πειραϊκών συμφερόντων. Τετράφυλλη εφημερίδα. Πλούσιο περιεχόμενο περί αναχώρησις του διαδόχου. Ο βομβαρδισμός της Μαλαξάς. Η εντολή της Ελλάδος, το μέγα έργον εγγίζει. Ορισμένες0 φθορές σε όλα τα φύλλα και επιδιορθώσεις στις ράχες τους. Έτος ΙΗ'. Αριθμοί φύλλων 4490, 4492, 4494, 4497. Αριθμός σελίδων (4) σε κάθε φύλλο. Σύνολο φύλλων (4).
 23. 54.6523 Auction ended
  9,00 €
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΣ. Άργος, 14 Σεπτεμβρίου 1930. Εφημερίς του συλλόγου γεωργοκτηματιών επαρχίας Άργους. Και πάλιν τα επίσωτρα. Μια έκκλησις προς την κυβέρνησιν. Ορισμένοι λεκέδες από γραφίτη στο εξώφυλλο. Έτος Ε'. Αριθμός φύλλου 197. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 24. 54.6524
  ΤΟ ΒΗΜΑ. Μυτιλήνη, 10 Αυγούστου 1930. Εβδομαδιαία πολιτική τοπική εφημερίς. Τα μικροχρέη. Οι πρόσφυγες αγορασταί αγορτικών Τουρκικών κτημάτων. Οι αγορασταί των αστικών Τουρκικών κτημάτων. Σημαντικές φθορές με σκισίματα και τρύπες στο εξώφυλλο. Έτος Ε'. Αριθμός φύλλου 188. Αριθμός σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 25. 54.6525
  IKBAL. Τραπεζούντα, αρχές του 20ού αιώνα. Οθωμανική εφημερίδα με οθωμανική γραφή. Σημαντικές φθορές στις σελίδες και τα εξώφυλλα. Δε διακρίνεται ο αριθμός φύλλου. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 26. 54.6526 Auction ended
  8,00 €
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ. Φραγκφούρτη, Οκτώβριος 1971. Ανασκόπηση του διεθνούς τύπου για την Ελλάδα. Εκδίδεται από την Διοίκηση του συνδικάτου εργαζομένων στη μεταλλοβιομηχανία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η κηδεία του Σεφέρη μεταβλήθηκε σε διαμαρτυρία κατά της χούντας. Αριθμός φύλλου 177. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 27. 54.6527
  ΣΚΟΥΠΑ. Αθήνα, 28 Αυγούστου 1945. Σατυρική εφημερίδα του λαού. Η κατάστασις εξελίσσεται ομαλώς προς την ανωμαλίαν. Πλούσιο σε γελοιογραφίες και σατυρικό περιεχόμενο της επικαιρότητας της εποχής. Μικροφθορές στις σελίδες. Έτος Α'. Αριθμός φύλλου 12. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 28. 54.6528 Auction ended
  9,00 €
  ΖΙΖΑΝΙΟΝ. Κεφαλληνία, 28 Απριλίου 1907. Πολιτικοσατυρική εφημερίς. Ο Γιάννης κι ο Μαρής, μιλούνε κι απορείς. Στη γιορτή σου. Σημαντικές φθορές στις σελίδες με μικρές τρύπες, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται το κείμενο. Αριθμοί φύλλων 444. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 29. 54.6529 Auction ended
  9,00 €
  ΧΡΟΝΟΣ. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 1924. Πολιτική εφημερίδα. Το ζήτημα της χρησιμοποιήσεως του Ελληνικού στόλου. Οι νέοι υπουργοί της Θεσσαλονίκης μετά των χαρτοφυλακίων των. Μικροφθορές στις σελίδες του φύλλου. Έτος 14ο. Αριθμός φύλλου 4670. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 30. 54.6530
  ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ ΝΕΑ. Αθήνα, 1946-1947. Μηνιαία εφημερίδα εθνικών αρχών, όργανον των τοπικών συμφερόντων Μυκόνου. Ευοίωνον το νέον έτος. Η Μύκονος εις τον αγώνα. Η ομάς εθνικής αντιστάσεως "Αέρας". Έτη Α', Β'. Αριθμοί φύλλων 11, 12, 13-14, 15, 16-17, 18, 21-22. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (7).
 31. 54.6531
  ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αθήνα, 30 Απριλίου 1941. Εσχηματίσθη χθες νέα εθνική κυβέρνησις. Προκήρυξις του προέδρου της Στρατηγού Τσολάκογλου προς τον Ελληνικόν στρατόν και τον λαόν. Σελίδα 2, ο Γερμανικός στρατός συμπληρώνει την κατάληψιν της Πελοποννήσου. Μικροφθορά στο εξώφυλλο στην τσάκιση του φύλλου. Έτος Α'. Αριθμός φύλλου 22. Αριθμός σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 32. 54.6532
  ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αθήνα, 9 Απριλίου 1941. Όλα τα οχυρά μας αντέχουν. Ο στρατός μας μάχεται γενναιότατα. Μεγαλειώδεις σελίδες αφθάστου ηρωισμού. Το πρώτο φύλλο. Ο αγών μας προς αναχαίτισιν των Γερμανών. Έτος Α'. Αριθμός φύλλου 1. Αριθμός σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (1).
 33. 54.6533
  ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αθήνα, 18 Μαΐου, 21 Αυγούστου 1941. Ο επισιτισμός της πρωτευούσης. Μέτρα αποσυμφορήσεως εκ του κινητού πληθυσμού της. Η Θεσσαλονίκη υπό την Γερμανικήν διοίκησιν. Πως έγινεν η κατάληψις. Τα ΙΧ και πότε επιτρέπεται η χρησιμοποίησις. Περί ΕΟΝ και δραχμής. Έτος Α'. Αριθμός φύλλου 40, 121. Αριθμός σελίδων (2) σε κάθε φύλλο. Σύνολο φύλλων (2).
 34. 54.6534 Auction ended
  13,00 €
  ΣΤΟΑ. Αθήνα, 27, 28, 29 Ιουνίου, 5 Ιουλίου 1874. Με αποτελέσματα εκλογών από διάφορους δημους. Περί της εν Κορίνθω, εφόδου του ιππικού κατά των ψηφοφόρων. Εκλογικά όργια Κεφαλληνίας. Μικροφθορές στις ράχες των φύλλων. Έτος Α'. Αριθμοί φύλλων 140, 141, 142, 148. Σύνολο σελίδων (4) σε κάθε φύλλο. Σύνολο φύλλων (4).
 35. 54.6535 Auction ended
  15,00 €
  Ο ΝΟΥΜΑΣ. Αθήνα, 28 Γενάρη, 4 Φλεβάρη, 6, 20 Μάη 1907. Πολιτική, κοινωνική και φιλολογική εφημερίς. Γνωστά ονόματα και πλούσια θεματολογία. Κ. Παλαμα: "Από την αφορμή ενός λόγου για το εθνικό έπος των νεώτερων Ελλήνων". Ψυχάρης, Εφταλιώτης, Πάλης, Τριανταφυλλίδης, Νιρβάνης. Άλυτα φύλλα. Χρόνος Ε'. Αριθμοί φύλλων 232, 233, 246, 248. Αριθμοί σελίδων σε κάθε φύλλο (8). Σύνολο φύλλων (4).
 36. 54.6536
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ. Αθήνα, 16 Ιουλίου, 12 Σεπτεμβρίου 1943. Η αρχαιοτέρα των Ελληνικών εφημερίδων. Τα στρατεύματα του Άξονος συγκρατούν την πίεσιν του αντιπάλου εις την Σικελίαν. Ο λόγος του Φύρερ δια τα γεγονότα της Ιταλίας. Μικροφθορές στις άκρες των σελίδων. Περίοδος Β'. Έτος ΙΕ'. Αριθμοί φύλλων 5089, 5137. Σύνολο σελίδων σε κάθε φύλλο (2). Σύνολο φύλλων (2).
 37. 54.6537
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ-Η ΒΡΑΔΥΝΗ. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1941 (Ελληνικό Μέλλον), 19 Ιανουαρίου, 23 Φεβρουαρίου 1941. Εφημερίδες του Ελληνικού λαού. Ζήτω η Ελλάς, ζήτω η Μ. Βρεταννία. Κατελήφθη το ωραίο Καστελόρριζο, το ένα από τα ώμορφα διαμάντια της Δωδεκανήσου. Η φανταστική θυγατέρα της θρυλικής Μάτα-Χάρι. Σημαντικές φθορές με μικρές τρύπες και σκισίματα στις σελίδες. Αριθμοί τευχών 3029 (Ελληνικό Μέλλον), 6452, 6782 (Η Βραδυνή). Σύνολο σελίδων 2 (Ελληνικό Μέλλον), 4 (Η Βραδυνή). Σύνολο φύλλων (3).
 38. 54.6538 Auction ended
  10,00 €
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αθήνα, 26 Ιουλίου 1974. Το διάταγμα με το οποίο εχορηγήθη η αμνηστία. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Φαίδων Γκιζίκης. Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής. Αριθμός φύλλου 211. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 39. 54.6539
  ΑΙΩΝ. Αθηνα, 29 Αυγούστου 1881. Καθημερινή εφημερίδα ποικίλης ύλης. Προφυλακτικά κατά των μιασμάτων. Χρηματιστικόν και εμπορικόν δελτίον. Μικροφθορές με μικρές τρύπες. Έτος ΜΓ'. Αριθμός φύλλου 3634. Αριθμός σελίδων (4). Σύνολο φύλλων (1).
 40. 54.6540
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 19, 29 Απριλίου 1941. Προκήρυξις προς τον Ελληνικόν λαόν. Προκήρυξη του προέδρου της κυβερνήσεως, στρατηγού Γ. Τσολάκογλου. Ανακοίνωση υπουργικού συμβουλίου. Τεύχος πρώτον. Αριθμοί φύλλων 133, 146. Αριθμός σελίδων (2). Σύνολο φύλλων (2).
Shop By

Στοιχεία 1-40 από 68

Σελίδα