Κουπόνια - Βινιέττες

Shop By

14 προϊόντα

 1. 50828
  9,00 €
  Αναμνηστική βινιέτα του ΣΕΓΑΣ. ΙΘ' Βαλκανικοί Αθλητικοί Αγώνες 23, 24, 25 ΙΧ 60 στο Παναθηναϊκόν Στάδιον, Αθήναι.
 2. 50830
  9,00 €
  Δ.Ε.Θ. 1960, 1961 & 1962. Τρεις ελληνικές βινιέτες.
 3. 50831
  8,00 €
  Δ.Ε.Θ. 1956. Δύο βινιέτες της 21ης Εκθέσεως, ελληνική και γερμανική.
 4. 50832
  8,00 €
  Δ.Ε.Θ. 1959. Ζεύγος βινιετών της 24ης Εκθέσεως, αγγλικές.
 5. 50833
  8,00 €
  Δ.Ε.Θ. 1959. Δύο βινιέτες της 24ης Εκθέσεως, ελληνική και γαλλική.
 6. 50834
  12,00 €
  Δ.Ε.Θ. 1957. Τρεις βινιέτες της 22ης Εκθέσεως, ελληνική, γαλλική και αγγλική (φθαρμένη).
 7. 50835
  8,00 €
  Δ.Ε.Θ. 1955. Ελληνική βινιέτα της 20ης Εκθέσεως.
 8. 50836
  10,00 €
  Δ.Ε.Θ. 1938. Ελληνική βινιέτα της 13ης Εκθέσεως, φθαρμένη και χωρίς γόμμα.
 9. 50837
  12,00 €
  Δ.Ε.Θ. 1930. Κυανή γερμανική βινιέτα της 5ης Εκθέσεως.
 10. 50838
  18,00 €
  "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΑΜ". Γαλανή βινιέτα, κουπόνι ενισχύσεως 30 Δρχ.
 11. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 50382
  6,00 €
  Φύλλο με 80 Ιατρόσημα των 50 λεπτών του 1976.
 12. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 50478
  5,00 €
  September 1954 International Fair of Thessaloniki. English Vignette
 13. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 50479
  15,00 €
  9-30 Septembre 1934 / Salonique IXe Foire Internationale . French Vignette mint n h
 14. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 50480
  5,00 €
  1958 September, 23th Salonica International Fair, mint n. h.
Shop By

14 προϊόντα