Σύμβολα & Συντμήσεις

**

Χωρίς σαρνιέρα, γνήσια γόμμα.

*

Ασφράγιστο με σαρνιέρα, γνήσια γόμμα.

(*)

Ασφράγιστο χωρίς γόμμα ή με νέα γόμμα.

o

Ασφράγιστο Σφραγισμένο.

FDC

Φάκελλος πρώτης ημέρας κυκλοφορίας.

FFC

Φάκελλος πρώτης πτήσεως.

P

Δοκίμιο, δοκιμαστικό τράβηγμα.

PC

Καρτ-ποστάλ.

PS

Δελτάριο, βραχεία.

Co

Φάκελλος, επιστολή.

Δ

Απόκομμα, τμήμα φακέλλου.

perf

Οδόντωση, διάτρηση.

Χ.Ο.

Χωρίς οδόντωση.

n.h.

Χωρίς σαρνιέρα.

l.h.

Με ελαφρά σαρνιέρα.

4-block

Τετράδα.

pmk

Σφραγίδα με ημερομηνία.

cds

Κυκλική σφραγίδα με ημερομηνία.

canc

Ακύρωση, σφραγίδα.

wmk

Υδατόσημο.

ovpt

Επισήμανση.

col

Χρωματισμός, έγχρωμο.

b/w

Ασπρόμαυρο.

inv

Ανεστραμμένο.

fr.

Έλαβε γραμματόσημο.

Vl

Κατάλογος Βλαστού.

Her

Κατάλογος Ερμή.

Yv

Κατάλογος Yvert.

Mi

Κατάλογος Michel.

Hel

Κατάλογος Hellas

Nic

Κατάλογος - μελέτη Alain Nicolas.

Στρατ

Κατάλογος Στρατουδάκη (δελτάρια).

Unc

Ακυκλοφόρητο.

AU

Σχεδόν ακυκλοφόρητο.

XF

Εξαιρετικό.

VF

Πολύ ωραίο.

VG

Πολύ καλό.

G

Καλό.

R/RR

Σπάνιο, πολύ σπάνιο κλπ.

ΕΚΤ

Εκτίμησή μας προσωπική.