Τρόποι Αγοράς

Ο οδηγός αυτός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υποβάλλετε την προσφορά σας στη Δημοπρασία μας.

Στην τιμή κατακυρώσεως προστίθεται ποσοστό προμηθείας 18% και 0,50 euro ανά λαχνό, καθώς και ο αναλογών ΦΠΑ 24% επί των επιβαρύνσεων. Οι κατακυρωθέντες λαχνοί παραδίδονται στους Αγοραστές έναντι καταβολής ολοκλήρου της αξίας των. Στους Αγοραστές δι' αλληλογραφίας αποστέλλονται οι λαχνοί επί αντικαταβολή με πρόσθεση των ταχυδρομικών εξόδων.

Η συμμετοχή στη Δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των γενικών όρων δημοπρασίας.

Έχετε υπ'όψιν σας ότι προσφορές χωρίς όριο - buy - buy at best κλπ. ισχύουν μέχρι το 10πλάσιο της τιμής εκκινήσεως.

  • Μέσω Fax

    Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την φόρμα προσφοράς, συμπληρώστε την και στείλτε την με fax στο 2310 253668.

  • Μέσω του faitatzis.gr

    Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 2310237480.