ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ

Shop By

Στοιχεία 1-40 από 166

Σελίδα
 1. 54.2001
  1862-67 20λεπτα μπλε και μπλε σε πράσινο, σφραγισμένα, ωραία (Hel 19b, 19e - Ερμ 33, 33ε). - o
 2. 54.2002
  1862-67 40λεπτα βιολέ και γκρι-βιολέ, σφραγισμένα, ωραία (Hell 20 Ι b, 20 I d - Ερμ 34,34γ). - o
 3. 54.2003 Auction ended
  10,00 €
  1872-75 5λεπτα πράσινο και κιτρινοπράσινο, σφραγισμένα, ωραία (Hell 39b, 39c - Ερμ 55). - ο
 4. 54.2004 Auction ended
  8,00 €
  1875-80 20λεπτο μπλε, σφραγισμένο, ωραίο (Hell 51b - Ερμ 51β). - ο
 5. 54.2005
  1880-86 1λεπτα καφε-γκρι & καφεκίτρινο, 5λεπτο, 10λεπτο, 20λεπτα καρμίν και ανιλίνης και 30λεπτο σφραγισμένα, όλα άρτια (Hell 53b, 53e, 55c, 56c, 59 Ib, 59 II a, 60c - Ερμ 69α, 69β, 71, 72β, 75, 76, 77β). - ο
 6. 54.2006
  Καρτέλα με 45 μεγάλα κεφάλια 1875-86 διαφόρων αξιών και αποχρώσεων, όλα άρτια με ωραία περιθώρια. - ο
 7. 54.2007 Auction ended
  20,00 €
  1875 Ρολογάκια 70λ, 80λ, 1Δ με oδόντωση 10 1/2 σφραγισμένα (Ελλ & Ερμ D 8, 9, 11A). - o
 8. 54.2008
  1875 Ρολογάκι 2 δρχ. με οδόντωση 9 σφραγισμένο (Ελλ & Ερμ D 12B). - o
 9. 54.2009 Auction ended
  10,00 €
  Ρολογάκια 1875 90λεπτο οδόντωση 10 1/2 σφραγισμένο & 1876 100 λεπτά οδόντωση 12 1/2 ασφράγιστο (Ελλ & Eρμ D10A, 23C). - o/*
 10. 54.2010
  1889/90 1λ καφε-γκρι σε ζεύγος με οδόντωση 13 1/2 χωρίς ενδιάμεση οδόντωση (Hell 83 - Ερμ 87Γ). - (*)
 11. 54.2011 Auction ended
  25,00 €
  1891-96 40λεπτο βιολέ με οδόντωση 13 1/2 ασφράγιστο (Hell 108 - Ερμ 99Γ). - *
 12. 54.2012
  1891-96 25λεπτο βιολέ, 25λεπτο βιολέ με οδόντωση 11 1/2, 40λεπτο μπλε και 40λεπτο μπλε με οδόντωση 11/2 και σφάλμα εκτύπωσης "λευκή γραμμή σαν κοτσίδα στα μαλλιά του Ερμή", όλα ασφράγιστα χωρίς σαρνιέρα (Ηell 91,93,101,103 var - Ερμ 98Α, 98Β, 100Α, 100αΒ). - **
 13. 54.2013 Auction ended
  20,00 €
  Λαχνός από 12 σφραγισμένα ζεύγη μικρής κεφαλής από 1λεπτο μέχρι 1 δραχμή διαφόρων εκδόσεων και χρωμάτων, όλα με πλούσια περιθώρια. - ο
 14. 54.2014
  Καρτέλα με 100 μικρά κεφάλια σφραγισμένα διαφόρων αξιών και εκδόσεων σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων με ή χωρίς οδόντωση, όλα Α' διαλογής . - ο
 15. 54.2015 Auction ended
  30,00 €
  1900 20λ/25λ ζεύγος ασφράγιστο χωρίς ενδιάμεση οδόντωση (Hell 140d). - *
 16. 54.2016
  1901 AM / Oλυμπιακών 50λ/2Δ φαρδύ 0, ασφράγιστο (Ελλ 167α - Ερμ 137α). - *
 17. 54.2017
  1902 Σειρά ΑΜ Δεμάτων σφραγισμένη (Ελλ 184/188 - Ερμ154/158). - ο
 18. 54.2018
  1906 Μεσολυμπιάδα, σειρά χωρίς το 2δραχμο ασφράγιστη. Το 3δραχμο με ίχνος σαρνιέρας, το 5δραχμο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 189/199, 201/202 - Ερμ 159/169, 171/172). - */**
 19. 54.2019
  1911 Χαλκογραφικής το 10δραχμο ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 217 - Ερμ 187). - **
 20. 54.2020
  1911 Χαλκογραφική σειρά χωρίς το 10δραχμο, ασφράγιστη. Τα 25λ & 50λ με σαρνιέρα, όλα τα υπόλοιπα 2Δ,3Δ,5Δ,25Δ χωρίς σαρνιέρα. Η 1 δραχμή έχει κάθετο τσάκισμα (Ελλ 203/216,218 - Ερμ 173/186,188). - **/*
 21. 54.2021 Auction ended
  20,00 €
  1919 Λιθογραφικής 2δραχμο με οδόντωση 9 οριζοντίως, ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα. - **
 22. 54.2022
  1912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ κόκκινη οριζόντια επισήμανση στο 25δρχ., ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 284 - Ερμ 262) με υπογραφή Κοσμόπουλου. - **
 23. 54.2023
  ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ καρμιν από πάνω επισήμανση σε 10λεπτο εισπρακτέο, ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ D79E - Ερμ Ε78V). - **
 24. 54.2024
  1917 Κ.Π. / Ιπταμένου. Πλήρης σειρά των 19 βασικών αξιών, ασφράγιστα χωρίς σαρνιέρα (Ελλ C5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 9C, 9E, 10, 11, 11A, 12, 12A, 13, 13A). - **
 25. 54.2025
  1917 Κερκύρας Κ.Π. / Χαρτοσήμων 10λ/50λ ασφράγιστα χωρίς σαρνιέρα και 30λ/50λ με ίχνος σαρνιέρας (Ελλ C47, C49 - Ερμ Π 55,57). - **/*
 26. 54.2026 Auction ended
  8,00 €
  1917 Κ.Π. 5λ/10λ κανονικό & αρχαϊκό Κ, ασφράγιστα (Ελλ C50,50a - Ερμ Π58,58α). - */**
 27. 54.2027 Auction ended
  15,00 €
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922 5λ/1λ μη κυκλοφορήσαν, χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 456 - Ερμ 332). - **
 28. 54.2028
  1927 Toπίων Α΄ το 25δραχμο ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 480 - Ερμ 410). - **
 29. 54.2029 Auction ended
  36,00 €
  1927 Τοπίων Α΄ 5Δ, 10Δ & 25Δ ασφράγιστα με ίχνος σαρνιέρας (Ελλ 477, 478, 480 - Ερμ 407, 408, 410). - *
 30. 54.2030 Auction ended
  30,00 €
  1927 Τοπίων Α΄ το 15δραχμο ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 479 - Ερμ 409). - **
 31. 54.2031 Auction ended
  16,00 €
  1927 Σειρά Ναυαρίνου ασφράγιστη με σαρνιέρα (Ελλ 485/90 - Ερμ 422/27). - *
 32. 54.2032 Auction ended
  10,00 €
  1927 Σειρά Ναυαρίνου, σφραγισμένη (Ελλ 485/90 - Ερμ 422/27). - ο
 33. 54.2033 Auction ended
  25,00 €
  1930 Ανεξαρτησίας σειρά ασφράγιστη με σαρνιέρα (Ελλ 491/508 - Ερμ 428/445). - *
 34. 54.2034
  1930 Ανεξαρτησίας το 50Δ σφραγισμένο (Ελλ 508 - Ερμ 445). - ο
 35. 54.2035 Auction ended
  12,00 €
  1930 Αρκάδι, ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 509 - Ερμ 446). - **
 36. 54.2036 Auction ended
  11,00 €
  1932 Ναυάρχων επισημασμένη σειρά ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 510/15 - Ερμ 447/52). - **
 37. 54.2037 Auction ended
  70,00 €
  1933 Zeppelin αεροπορική σειρά ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα (Ελλ Α 5/7 - Ερμ 453/55). - **
 38. 54.2038 Auction ended
  40,00 €
  1933 Aeroespresso αεροπορική σειρά ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα (Ελλ Α 8/14 - Ερμ 456/62). - **
 39. 54.2039 Auction ended
  10,00 €
  1934 Στάδιο, ασφράγιστο, ίχνος σαρνιέρας (Ελλ 526 - Ερμ 473). - *
 40. 54.2040
  1934 Μυστράς, ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 527 - Ερμ 474). - **
Shop By

Στοιχεία 1-40 από 166

Σελίδα