ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ

Shop By

Στοιχεία 1-40 από 174

Σελίδα
 1. 58.6001
  1861 Παρισινό 2λεπτο σε χονδρό χαρτί, ασφράγιστο, πολύ ωραίο (Ελλ 2 b Pb - Ερμ 2δ). - *
 2. 58.6002 Auction ended
  22,00 €
  1861 Παρισινό 5λεπτο, σφραγισμένο, πολύ ωραίο (Ελλ 3α - Ερμ 3). - ο
 3. 58.6003 Auction ended
  25,00 €
  1861 Παρισινό 5λεπτο, σφραγισμένο, πολύ ωραίο (Ελλ 3b - Ερμ 3). - ο
 4. 58.6004
  1861 Παρισινό 10λεπτο σφραγισμένο με λέπτυνση κάτω (Ελλ 4b - Ερμ 4). - o
 5. 58.6005 Auction ended
  20,00 €
  1861 Παρισινό 20λεπτο, σφραγισμένο, άρτιο (Ελλ & Ερμ 5). - ο
 6. 58.6006
  1861 Παρισινό 80λεπτο σφραγισμένο, άρτιο (Ελλ 7α - Ερμ 7). - ο
 7. 58.6007
  1861-62 Αθηναϊκό 5λεπτο σφραγισμένο, ωραίο (Ελλ 11 Ιb - Ερμ 11). - ο
 8. 58.6008
  1862 Αθηναϊκό επιμελημένο 10λεπτο, σφραγισμένο, πολύ ωραίο (Ελλ 12 ΙΙα - Ερμ 18). - ο
 9. 58.6009 Auction ended
  14,00 €
  1862 Μαΐου 1λεπτο σφραγισμένο, άρτιο (Ελλ 15Α - Ερμ 22). - ο
 10. 58.6010
  1862 Μαΐου 10λεπτο, ασφράγιστο, 4 στενά περιθώρια (Ελλ 18Α - Ερμ 25). - *
 11. 58.6011 Auction ended
  12,00 €
  1862-67 1λεπτο σοκολατί, σφραγισμένο, ωραίο (Ελλ 15α - Ερμ 29). - ο
 12. 58.6012
  1862-67 2λ, 5λ, 10λ, 20λ, 40λ, 80λ σφραγισμένα, όλα με ωραία περιθώρια (Ελλ 16b, 17, 18d, 19b, 20 Ia, 22a - Eρμ 30α, 31, 32γ,33, 34, 38). - ο
 13. 58.6013
  1862-67 Δύο τεμάχια 2λεπτα και δύο 5λεπτα σε αποχρώσεις (Hel 16a, 16b, 17a, 17b - Ερμ 20α, 30β, 31,31α). - ο
 14. 58.6014 Auction ended
  12,00 €
  1862-67 δύο 10λεπτα ελαφρώς κακέκτυπα, σφραγισμένα, άρτια (Hel 18b, 18d - Ερμ 32β,32γ). - ο
 15. 58.6015 Auction ended
  150,00 €
  1862-67 20λεπτο γκρι-μπλε με πολύ οξειδωμένες γωνίες, άρτια περιθώρια, ασφράγιστο με μέρος γόμμας, ίχνος λέπτυνσης (Ελλ 19d). - */(*)
 16. 58.6016 Auction ended
  14,00 €
  1862-67 40λεπτα σε δύο αποχρώσεις, σφραγισμένα, ωραία (Ελλ 20 Ι a,d - Ερμ 34, 34γ). - o
 17. 58.6017 Auction ended
  12,00 €
  1862-67 40λεπτο οινόχρωμο, σφραγισμένο, πλούσια περιθώρια (Ελλ 20 ΙΙa - Ερμ 35). - ο
 18. 58.6018 Auction ended
  14,00 €
  1862-67 40λεπτο και τρία 80λεπτα σε διαφορετικές αποχρώσεις, σφραγισμένα (Hel 20 Ia, 22d, 22b, 22a). - ο
 19. 58.6019
  1868-69 5λεπτο σφραγισμένο, ωραίο (Ελλ 25α - Ερμ 39). - ο
 20. 58.6020
  1870 Ξυρισμένα, τρία 20λεπτα σε διάφορες αποχρώσεις, σφραγισμένα, ωραία περιθώρια (Ελλ 31b,c - Ερμ 45α,β). - ο
 21. 58.6021
  1870 Ξυρισμένο 20λεπτο με αριθμό ελέγχου 02, σφραγισμένο, άρτια περιθώρια. Κάθετο τσάκισμα (Ελλ 31 Nd II - Eρμ 45ζ). - ο
 22. 58.6022 Auction ended
  20,00 €
  1871 20λεπτα, 6 σφραγισμένα τεμάχια, όλα σε διάφορες αποχρώσεις, όλα άρτια (Ελλ 35... - Ερμ 50 ...). - ο
 23. 58.6023 Auction ended
  18,00 €
  1871 40λεπτο κιτρινωπό, σφραγισμένο, ωραίο (Ελλ 36c - Eρμ51β). - ο
 24. 58.6024
  1872-75 1λεπτο καφέ, ασφράγιστο, πολύ ωραίο (Ελλ 37b - Ερμ 53α). - *
 25. 58.6025
  1872-75 40λεπτο γκρι-λιλά, σφραγισμένο, πολύ ωραίο (Ελλ 42 ΙΙ b - Ερμ 58δ). - ο
 26. 58.6026
  1876 Παρισινό 30λεπτο, μαζί και 5 Αθηναϊκά 30λεπτα 1876-77 όλα σε διάφορες αποχρώσεις, σφραγισμένα, ωραία (Ελλ 43b, 45a,45b, 45e, 45bPa - Ερμ 59, 61,61α, 61γ, 61ε). - ο
 27. 58.6027 Auction ended
  14,00 €
  1876-77 Αθηναϊκό 30λεπτο καφέ βαθύ, ασφράγιστο, πολύ ωραίο (Ελλ 45c - Ερμ 61). - *
 28. 58.6028
  1876-77 Αθηναϊκά 30λεπτο & 60λεπτο, σφραγισμένα (Ελλ 45/46 - Ερμ 61/62). - ο
 29. 58.6029
  1880-86. Τρία 1λεπτα, 5λεπτο, δύο 10λεπτα, τρία 20λεπτα, δύο 30λεπτα και 40λεπτο, σφραγισμένα, όλα άρτια (Ελλ 53b, 53c, 53e, 55c, 56c, 56d, 58, 59 Ia, 59 Ib, 59 IIa, 60a, 60c - Ερμ 69, 69α, 69β, 71, 72, 72β, 74, 75, 75α, 76α, 77, 77β). - ο
 30. 58.6030 Auction ended
  16,00 €
  1875 ρολογάκια 70λ, 80λ, 90λ, 1 Δρχ., σφραγισμένα (Ελλ & Ερμ D8/11). - ο
 31. 58.6031
  1886-88 Βελγικό 1λεπτο σε ζεύγος με εντυπωσιακή μετατόπιση οδόντωσης 13 ½ (Ελλ 61Ε - Ερμ 78Γ). - **
 32. 58.6032 Auction ended
  22,00 €
  1892-96 40λεπτο βιολέ-γκρι με οδόντωση 13 ½ ασφράγιστο (Ελλ 108 - Ερμ 99Γ). - *
 33. 58.6033
  1898-00 10λεπτο κίτρινο-πορτοκαλί με οδόντωση 11 ½, ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 130α - Ερμ 105Β). - **
 34. 58.6034
  Κάρτα Aθηνών ταχυδρομημένη με 5λεπτο και πέντε 1λεπτα, οδόντωση 11 ½, με σφραγίδα ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτ 1900. - PC
 35. 58.6035
  1900 20λ/25λ ινδικό βαθύ σφραγισμένο (Ελλ 135 - Ερμ 126α). - ο
 36. 58.6036
  1900 20λ/25λ λουλακί με οδόντωση 11 ½, ασφράγιστο (Ελλ 141 - Ερμ 127Β). - *
 37. 58.6037
  1901 Ιπταμένου σειρά  των 14 ασφράγιστη, ανεξαρτήτως χάρτου (Ελλ 170/183 - Ερμ 140/153). - *
 38. 58.6038 Auction ended
  60,00 €
  1919 Χαλκογραφικό 5δραχμο φαρδύ, ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα. Μερική διχρωμία της γόμμας, φυσιολογικές πτυχές του χάρτου (Ελλ 388 - Ερμ 190). - **
 39. 58.6039
  1912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ μαύρη σε 25δραχμο, ασφράγιστο (Ελλ 250 - Ερμ 226). - *
 40. 58.6040 Auction ended
  250,00 €
  1912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ μαύρη από πάνω επισήμανση σε 10άδα 2δράχμου με μετατοπισμένη διάτρηση, ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα. Η οδόντωση είναι άψογη σε όλα τα γραμματόσημα (Ελλ 267 - Ερμ 244). Εξαιρετικό κομμάτι. - **
Shop By

Στοιχεία 1-40 από 174

Σελίδα