30229

10,00 €
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Αρχείο εννέα εγγράφων και στοιχείων σχετικών με αυτοκινήτα, εποχής 1948-1960. Περιλαμβάνει α) Τιμολόγιο καταστήματος ειδών αυτοκινήτων Γ. & Ε. Δεμενόπουλου, Αθήνα (1948), β) Επιστολόχαρτο της Ελληνικής Εταιρείας Πετρελαίων ΠΟΥΡΦΙΝΑ (1956), γ) Δελτίον Επιτυχιών στο αγγλικό Rally Rac (8-12 Μαρτίου 1955 )των ορυκτέλαιων Castrol, δ) Επιστολή της Πανελληνίου Ενώσεως Ιδιοκτητών Επιβατικών Αυτοκινήτων (1956), ε) Εγκύκλιος της Εταιρείας Μεταφορών & Αντιπροσωπειών ΤΖΩΡΤΖΗ (1956), στ) Δίπτυχη ευχετήρια κάρτα του 1954, της εταιρείας ΕΛΦΙΝΚΟ και ζ) τρεις κάρτες εταιρειών και καταστημάτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Κόζης, Κομιώτης, Etera S.A.).
SKU:
30229