ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 60830

7,00 €
ΣΙΚΙΝΟΣ. Δίπτυχη ευχετήρια κάρτα με επικολλημένο χρωμολιθόγραφο έργο του R. Tourte (αχρησιμοποίητη).
SKU:
60830