Shop By

Στοιχεία 1-40 από 51

Σελίδα
 1. 2136 Auction ended - See results
  17,00 €
  ΚΑΡΔΙΑ. Το πεπρωμένο γράφει. Επικίνδυνη γοητεία. Ερωτική έκρηξις. Ερωτικό λιμάνι. Χαμένη για όλους. Παράνομος έρως. Αριθμοί τευχών 2, 5, 6, 19, 20, 23.
 2. 2138 Auction ended - See results
  18,00 €
  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Έτος 1928. Χωρίς εξώφυλλο. Δεμένα τεύχη μαζί. Περιεχόμενο ποικίλης ύλης. Τόμος ΣΤ'. Αριθμοί τευχών 2-12.
 3. 2139 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. Εβδομαδιαίο περιοδικό. Αριθμοί τευχών 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66.
 4. 2140 Auction ended - See results
  11,00 €
  ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ. Η κόρη του Φου-Μαντσού. Μωρίς Λεμπλάν, Αρσέν Λουπέν - Ένα πτώμα μέσα στο χρηματοκιβώτιο.
 5. 2143 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ. Μάρτιος 1952. Επίσημο όργανον της μεγάλης στοάς της Ελλάδος. Τριμηνιαίο περιοδικό. Περιέχονται άρθρα και μελέτες. Έτος 3ο. Αριθμός τεύχους 9, 10, 11, 12.
 6. 2144 Auction ended - See results
  14,00 €
  ΦΟΙΒΟΣ. Δεκέμβριος 1885 - Μάιος 1886. Επιμήνιος συγγραφή περί της δημόσιας υγείας. Άρθρα και θεματολογία της οικογενειακής υγιεινής και της πρόχειρου οικιακής ιατρικής. Έτος Η'. Αριθμοί τευχών 1-6.
 7. 2145 Auction ended - See results
  17,00 €
  Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ. Έτος 1936. Λεξικόν λαϊκής ιατρικής. Εικονογραφημένο με επεξηγήσεις και διαφημίσεις. Τόμος 1ος. Αριθμοί τευχών 1-12 και 15-17.
 8. 2146 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Έτη 1934, 1935. Μεγάλη και εικονογραφημένη. Ο κόσμος των μικροβίων. Αι ιαματικαί πηγαί της Ελλάδος. Δεμένα μαζί σε ένα τόμο με τρία από τα έξι εξώφυλλα. Έτος Α' και Β'. Τόμοι 1-6.
 9. 2147 Auction ended - See results
  80,00 €
  ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙ. Εβδομαδιαίο περιοδικό ποκίλης ύλης. Εικονογραφημένο με κείμενα και γελοιογραφίες. Αριθμοί τευχών 1-28
 10. 2148 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΧΗ. Σεπτέμβριος 1915. Περιοδικόν θρησκευτικό, ηθικόν και κοινωνικόν. Σπάνιο, εκδιδόμενο από το Μητροπολίτη Ρόδου Τρύφωνα, το πρώτο μετά την Τουρκοκρατία. Άρθρο "Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού". Έτος Α'. Αριθμός τεύχους 14.
 11. 2149 Auction ended - See results
  10,00 €
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Δεκέμβριος 1948. Μηνιαίο περιοδικό. Τα ανταρτόπληκτα παιδιά της παιδουπόλεως Ρόδου. Έτος Δ'. Αριθμός τεύχους 43.
 12. 2150 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ. Έτη 1901, 1902. Μηνιαίο γεωργικό, βιομηχανικό και εμπορικό περιοδικό. Εξαιρετική ύλη σε δύο τεύχη για τη βιομηχανία και το εμπόριο στην Ελλάδα. Τόμος ΣΤ', Ζ'. Αριθμοί τευχών 6, 8.
 13. 2151 Auction ended - See results
  12,00 €
  Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Έτη 1960, 1962. Περιοδικό με διάφορα άρθρα για τον ελληνικό προσκοπισμό. Εικονογραφημένο με κείμενα. Όταν ήμουν πρόσκοπος. Έτη 15ο, 17ο. Αριθμοί τευχών 5, 7-8.
 14. 2152 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ. Μάρτιος - Απρίλιος 1910. Εικονογραφημένο δεκαπενθήμερο περιοδικό ποικίλης ύλης. Ύμνος αφιερωμένος στον Jean Moreas. Ιωάννης Μωρέας, μελέτη. Οι πανελλήνιοι και οι παναιγύπτιοι αγώνες εις την Αλεξάνδρειαν. Τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Η Ελληνίς εις την ιστορίαν του πνεύματος. Έτος Ι'. Αριθμοί τευχών 228, 229.
 15. 2153 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΝΑΤ ΠΙΓΚΕΡΤΩΝ. Το μυστικόν του πεθαμένου. Το μυστηριώδες αυτοκίνητον. Τραγικήν μεταμόρφωσις. Το μυστικόν του νεκροθάπτου. Σειρά Δ'. Αριθμοί τευχών 7, 16, 37, 48.
 16. 2154 Auction ended - See results
  18,00 €
  ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Μάρτιος - Απρίλιος 1927. Εβδομαδιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν. Δύο τεύχη με στίχους από τα τραγούδια. Έτος Α'. Αριθμοί τευχών 4, 5.
 17. 2156 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΣΑΤΙΡΑ. Ιούλιος 1945. Εξώφυλλο με τον Τσώρτσιλ, τον γνωρίζετε; Εικονογραφημένο περιοδικόν ποικίλης ύλης με γελοιογραφίες. Αριθμός τεύχους 5.
 18. 2157 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ. Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1948. Δεκαπενθήμερο δελτίο λειτουργών στοιχειώδους εκπαιδεύσεως περιφερειών Καστοριάς - Νεστορίου. Αφιέρωμα στον πεσόντα υπολοχαγό Νικόλαο Παπαθανασίου το 1948 στο Βίτσι. Έτος 1ο. Αριθμός τεύχους 17-20.
 19. 2159 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΠΑΝΔΩΡΑ. Έτη 1851, 1852. Δεκαπενθήμερο περιοδικό ποικίλης ύλης. Η Μαγδαληνή. Περί των γυναικών, παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν. Οι τελευταίοι εικονομάχοι. Αλληλογραφία της Πανδώρας. Τόμοι Β', Γ'. Φυλλάδια ΛΕ', ΝΓ'.
 20. 2160 Auction ended - See results
  10,00 €
  ΠΑΝΔΩΡΑ. Μάρτιος 1854. Δεκαπενθήμερο περιοδικό ποικίλης ύλης. Καισαρίνα υπό Α. Δουμά. Περί Αιγυπτιακών δυναστειών. Τόμος Δ'. Αριθμός φυλλαδίου ϞΣΤ'.
 21. 2161 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΝΕΑ ΠΑΝΔΩΡΑ. Οκτώβριος - Νοέμβριος 1853. Δεκαπενθήμερο περιοδικό ποικίλης ύλης. Αρτοποιού υπηρέτης. Η εσχάτη συνδιάλεξις. Δύο λόγοι του Υπερείδου. Τα Ψαρά. Περί τραπεζών. Τόμος Δ'. Αριθμοί φυλλαδίων ΠΕ', ΠΖ'.
 22. 2163 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΝΕΑ ΠΑΝΔΩΡΑ. Οκτώβριος 1852. Δεκαπενθήμερο περιοδικό ποικίλης ύλης. Η Γαλατεία. Συμβάντα περιηγήσεως εν Αιγύπτω. Ο κυνηγός του Γαβριήλ Φερρύ. Τόμος Γ'. Αριθμοί φυλλαδίων ΞΑ', ΞΒ'.
 23. 2164 Auction ended - See results
  20,00 €
  ΤΑ ΝΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ. Έτη 1900, 1901. Μηνιαίο περιοδικό. Άρθρα με θέματα γεωργίας, αμπελουργίας, κτηνοτροφίας και λοιπών. Εκδόσεις Σπυρ. Χασιώτου. Έτη Α' και Β'. Αριθμοί φύλλων 1-24. Δεμένα σε ένα τόμο.
 24. 2165 Auction ended - See results
  13,00 €
  ΒΙΩΝ. Δεκαπενθήμερο περιοδικό. Ποικίλης ύλης. Οι εν Ευρώπη ελληνικοί Σύλλογοι. Αρχή του πολιτισμού. Η Πετρούπολις. Το μέλλον (Ποίημα). Έτος Α'. Αριθμός φυλλαδίου Ι'.
 25. 2166 Auction ended - See results
  11,00 €
  ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΩΝ. Απρίλιος 1977. Μηνιαίο εικονογραφημένο, με χιουμοριστικό περιεχόμενο, περιοδικό ποικίλης ύλης.
 26. 2167 Auction ended - See results
  11,00 €
  ΕΛΛΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΑ. Σεπτέμβριος 1939. Ελληνοαμερικανική επιθεώρησις. Περιεχόμενο εμπορικό, οικονομικό και κοινωνικό. Έτος 6ο. Αριθμός τεύχους 62.
 27. 2168 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΝΕΑ ΠΑΝΔΩΡΑ. Ιούλιος - Αύγουστος 1855. Ισπανικόν διήγημα. Κοινωνική και ηθική κατάστασις του Ελληνικού έθνους επί των ηρωικών της αρχαιότητος χρόνων. Τόμος ΣΤ'. Αριθμός φυλλαδίων ΡΚΖ', ΡΚΙ'.
 28. 2169 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΕΛΙΟΥ. Συλλογή από μικρά χαρακτικά έργα με επεξηγήσεις. Μικροφθο΄ρές στη ράχη της συλλογής. Αριθμός φύλλου 6.
 29. 2171 Auction ended - See results
  14,00 €
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΧΩ. Απρίλιος - Ιούνιος 1943. Εβδομαδιαία έκδοση ποικίλης ύλης. Εικονογραφημένες εκδόσεις με διαφημίσεις και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Η ιστορία του Ιράκ κατά την τελευταίαν 25 ετίαν. Η Ολλανδική ποταμοπλοΐα. Ο στρατηγός Χέρτζοκ. Αριθμοί τευχών 7, 8, 11.
 30. 2172 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ. Ιούνιος 1924. Δεκαπενθήμερο θεατρικό περιοδικό. Από την ιστορία του Ελληνικού Θεάτρου. Εθνικόν Θέατρον. Μόρφωσις και άμυνα ηθοποιών. Το συμπέρασμα από τη Μαύρη Βίβλο. Έτος Α'. Αριθμός τεύχους 7ο.
 31. 2173 Auction ended - See results
  11,00 €
  ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΣ. Μάιος 1914. Εβδομαδιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν. Η χώρα της ευτυχίας. Δενδροκομία. Η Ολυμπία. Έτος Γ'. Αριθμός τεύχους 96.
 32. 2174 Auction ended - See results
  11,00 €
  ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΣ. Ιούνιος 1914. Εβδομαδιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν. Ο πυρπολητής της Τουρκικής Ναυαρχίδος. Το ελάττωμα ενός ήρωος. Ο καφές. Μικροφθορές με κομμένο κομμάτι. Έτος Γ'. Αριθμός φυλλαδίου 101.
 33. 2176 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Έτος 1934. Δεκαπενθήμερος εμποροναυτική επιθεώρησις. Η Αγγλική ναυτιλία υπό τον προστατευτισμό. Η ναυτιλιακή διάσκεψις. Τέσσερα τεύχη. Αριθμοί τευχών 79, 84, 86, 96.
 34. 2180 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΤΙΚ-ΤΑΚ. Έτος 1935. Εβδομαδιαίο εικονογραφημένο περιοδικό. Γενικού περιεχομένου με κείμενα από την κοινωνική ζωή της εποχής. Έτος 11ο. Αριθμοί τευχών 8, 530.
 35. 2181 Auction ended - See results
  13,00 €
  ΕΙΚΟΝΕΣ. 31 Μαΐου 1968. Εβδομαδιαίο εικονογραφημένο περιοδικό. Κάψτε το Παρίσι! Φωτορεπορτάζ από την εξέγερση το Μάιο του '68 στη Γαλλία. Επιτόπια ρεπορτάζ, φωτογραφικά αφιερώματα. Αφιέρωμα στην επανάσταση που χαρακτήρισε όλο το παγκόσμιο αριστερό κίνημα. Αριθμός τεύχους 613.
 36. 2184 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΕΡΓΑ. Ιανουάριος 1929. Δεκαπενθήμερο εικονογραφημένο περιοδικό της βιομηχανίας, της συγκοινωνίας και των τεχνικών έργων. Η κατασκευή του εν Νέο Φάληρο νέου σταθμού μετά των υπογείων στοών των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων. Έτος IV. Αριθμός τεύχους 87.
 37. 2185 Auction ended - See results
  11,00 €
  ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Εβδομαδιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης του εθνικού ιδρύματος ραδιοφωνίας. Τα τετρακόσια χρόνια του Μιχαήλ Αγγέλου. Θύελλα πάνω από τη Γαλλία. Έτος ΙΓ'. Περίοδος Δ'. Αριθμός τεύχους 64 (719).
 38. 2186 Auction ended - See results
  16,00 €
  Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Μάιος - Ιούνιος 1925. Μηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης. Αριθμός τεύχους 25. Εικονογραφημένο με κείμενα και διαφημίσεις. Φθορές στη ράχη του περιοδικού. Έτος Α'. Αριθμός τεύχους 5-6.
 39. 2187 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΑΤΛΑΝΤΙΣ. Ιανουάριος 1955. Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό. Θεματολογία κυρίως πολιτική με προσανατολισμό στα διεθνή ζητήματα και γεγονότα. Ο νέο κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Δημοτικές εκλογές Ιανουαρίου 1955. Vol. X, No 1. Ιανουάριος 1919. Vol. XXVIII, No 1.
 40. 2188 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ. Μάρτιος 1935. Μηνιαίο περιοδικό. Το ελληνικόν ναυτικόν. Παρίσι, επτά μήνες πεζοπορία. Δεκανέας των Ευζώνων. Αριθμός τεύχους 6.
Shop By

Στοιχεία 1-40 από 51

Σελίδα