ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Shop By

5 προϊόντα

 1. 45.6130
  60,00 €
  Μελέτη επί της Μεγάλης Κεφaλής Ερμού, υπό Τρύφωνος Κωνσταντινίδου, έκδοση της ΕΦΕ Αθηνών 1933, σελίδες 523.
 2. 45.6131
  18,00 €
  ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, έκδοση του Σπ. Ραφτόπουλου. Δέκα τεύχη εποχής 1963-67 (Νο 36/37, 52/53, 61/.63, 66, 84, 88).
 3. 45.6132
  18,00 €
  ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, έκδοση του Σπ. Ραφτόπουλου. Τα 10 τεύχη του 1957 (Νο 13/24).
 4. 45.6133
  18,00 €
  ΦΙΛΟΤΕΛΕΙΑ, έκδοση της ΕΦΕ. Τα 6 τεύχη του 1960 (Νο 359/364).
 5. 45.6134
  18,00 €
  ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ. Οκτώ τεύχη του 1958 (Νο 25/30, 32/35).
Shop By

5 προϊόντα