ΔΕΛΤΑΡΙΑ Τ.Υ.

Shop By

13 προϊόντα

 1. 45.6201
  12,00 €
  No 71 Άποψις Ζαγοράς, πρασινωπό 5λεπτο, ταχυδρομημένο το 1901 με πρόσθετο 5λεπτο. - PS
 2. 45.6202
  12,00 €
  Νο 157 Αγάλματα Υγείας και Μοσχοφόρου Ερμή, καφετί 5λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, αταχυδρόμητο. - PS
 3. 45.6203
  12,00 €
  Νο 229 Τέμπη, χωρίον Μπαμπά, σσπρ/ρο 5λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, επιδιορθωμένο. - PS
 4. 45.6204
  13,00 €
  Νο 229 Τέμπη, χωρίον Μπαμπά, πρασινωπό 10λεπτο, με διπλή επισήμανση Στρατιωτικόν Ατελές, ταχυδρομημένο το 1919. - PS
 5. 45.6205
  13,00 €
  Νο 235 Το Δημαρχείο του Αιγίου, πράσινο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, αταχυδρόμητο. - PS
 6. 45.6206
  13,00 €
  Νο 235 Η κυριωτέρα οδός του Αιγίου, πράσινο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, αταχυδρόμητο. - PS
 7. 45.6207
  12,00 €
  Νο 240 Εκκλησία παρά την θάλασσαν, πράσινο 10λεπτο, χρησιμοποιημένο. - PS
 8. 45.6208
  12,00 €
  Νο 252 Κοιλάδα των Τεμπών, πράσινο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, αταχυδρόμητο. - PS
 9. 45.6209
  15,00 €
  Νο 255 Είσοδος χωρίου Μπαμπά, πράσινο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, αταχυδρόμητο. - PS
 10. 45.6210
  12,00 €
  Νο 262 Πάτρα, Άποψη Gutland, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, αταχυδρόμητο. - PS
 11. 45.6211
  15,00 €
  Νο 273 Καλάβρυτα, Μονή Αγίας Λαύρας, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, αταχυδρόμητο. - PS
 12. 45.6212
  13,00 €
  Νο 349 Εύβοια, η κορυφή του Οξύλιθου, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, αταχυδρόμητο. - PS
 13. 45.6213
  15,00 €
  Νο 359 Αθήνα, Οδός Αθηνάς, πρασινωπό 5λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, αταχυδρόμητο. - PS
Shop By

13 προϊόντα