ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ

Shop By

Στοιχεία 1-40 από 103

Σελίδα
 1. 43.6001 Auction ended - See results
  15,00 €
  Επιστολή του 1864 με 20λεπτο (3 περιθώρια) με σφραγίδα στικτή Νο 32 και ΣΠΑΡΤΗ 16 Ιουλ 64 προς Τρίπολη. - Co
 2. 43.6003 Auction ended - See results
  12,00 €
  Μικρός φάκελλος ταχυδρομημένος με 5 λιθογραφικά γραμματόσημα, σφραγ. Ρομβικές Νο 84 & ΑΝΔΡΟΣ 10 Φεβ 27. - Co
 3. 43.6004 Auction ended - See results
  15,00 €
  Λαχνός από 7 βραχείες 10λ πετασσοφόρου, ταχυδρομημένες κυρίως με πρόσθετα. Επίσης βραχεία 10λ πετασσοφόρου, αχρησιμοποίητη. - PS
 4. 43.6006 Auction ended - See results
  12,00 €
  Συστημένος φάκελλος με 3 γραμ/μα 25λ Προσωρινής Κυβέρνησης, σφρ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 Ιουλ 17 προς Μασσαλία με ταινίες Γαλλικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας & σφραγίδες ARMEE D' ORIENT - Censure Militaire. - Co
 5. 43.6009 Auction ended - See results
  20,00 €
  Ελληνοϊταλικός πόλεμος 1940-41. Ενότητα 11 φακέλλων με εσώκλειστες επιστολές και διάφορες σφραγίδες λογοκρισίας. - Co
 6. 43.6012 Auction ended - See results
  20,00 €
  ΠΡΕΒΕΖΑ. Δύο Οθωμανικά γραμματόσημα με σφραγίδες τρίκυκλη οβάλ (Nicolas No 1) & Prevesa (Nic No 5). - o
 7. 43.6013 Auction ended - See results
  20,00 €
  ΣΥΜΗ. Δύο Οθωμανικά γραμματόσημα με σφραγίδες του 1894-92 (Nic No 2) & του 1892-900 (Νic No 4). - p
 8. 43.6015 Auction ended - See results
  15,00 €
  Δελτάρια μεγάλης κεφαλής 5λεπτο & 10λεπτο μπλε σε κρέμ αταχυδρόμητα. Επίσης 5λεπτο ταχυδρομημένο το 1898 και 10λεπτο γαλάζιο σε καφετί, ταχυδρομημένο το 1896. Συνολικά 4 τεμάχια. - PS
 9. 43.6016 Auction ended - See results
  12,00 €
  Διεθνής ταχυδρομική επιταγή 2Δ75 με επισήμανση "Αξίας λεπτών 5", αχρησιμοποίητη. - PS
 10. 43.6017 Auction ended - See results
  15,00 €
  Διεθνής ταχυδρομική επιταγή χωρίς αξία και άλλη με επισήμανση "Δελτίον Αποστολής Δέματος", αταχυδρόμητα. - PS
 11. 43.6018 Auction ended - See results
  12,00 €
  Δελτάριο Ταχ. Υπηρεσίας Νο 233 Αίγιον - Η Μητρόπολις, καφετί 10λεπτο, ταχυδρομημένο το 1902. - PS
 12. 43.6019 Auction ended - See results
  12,00 €
  Δελτάριο Ταχ. Υπηρεσίας Νο 331 Ο ρύαξ του Οξυλίθου Ευβοίας, πρασινωπό 10λ με επισήμανση στρατιωτικής ατέλειας, αταχυδρόμητο. Σπάσιμο γωνίας. - PS
 13. 43.6020 Auction ended - See results
  12,00 €
  Δελτάριο της εφημερίδας λαχείων και Χρηματιστηρίου "Η Τύχη", ταχυδρομημένο το 1914 με άφιξη σφρ ΤΗΛ.ΓΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 18 Σεπ 14. - PS
 14. 43.6023 Auction ended - See results
  15,00 €
  1862 Αθηναϊκό 10λεπτο, σφραγισμένο, άρτιο (Ελλ 12 ΙΙ- Ερμ 18). - ο
 15. 43.6024 Auction ended - See results
  15,00 €
  1862 Μαϊου 1λεπτο, ασφράγιστο χωρίς γόμμα, άρτιο (Ελλ 15Α- Ερμ 22). - (*)
 16. 43.6027 Auction ended - See results
  12,00 €
  1862-67 10λεπτο σε μπλε χαρτί σφραγισμένο, με πλούσια περιθώρια (Ελλ 18d- Ερμ 32γ). - ο
 17. 43.6028 Auction ended - See results
  15,00 €
  1862-67 40λεπτα, 2 τεμάχια σε αποχρώσεις, σφραγισμένα, ωραία (Ελλ 20 Ια, 20 Ιβ- Ερμ 34, 34α). - ο
 18. 43.6029 Auction ended - See results
  12,00 €
  1862-67 δύο σφραγισμένα 20λεπτα, μπλε και μπλέ σε πράσινο χαρτί, άρτια (Ελλ 19b, 19e- Ερμ 33, 33ε). - ο
 19. 43.6030 Auction ended - See results
  13,00 €
  1868-69 1λεπτο καφέ-γκρι ασφράγιστο χωρίς γόμμα, άρτιο (Ελλ 23β- Ερμ 37). - (*)
 20. 43.6031 Auction ended - See results
  15,00 €
  1871 5λεπτο σφραγισμένο, 4 στενά περιθώρια (Ελλ 34- Ερμ 48). - ο
 21. 43.6034 Auction ended - See results
  12,00 €
  1880-86 10λεπτο κόκκινο-πορτοκαλί, σφραγισμένο (Ελλ 56 - Ερμ 72γ). - ο
 22. 43.6035 Auction ended - See results
  20,00 €
  1880-86 5λεπτο σε ταινία των 4 σφραγισμένο (Ελλ 55c - Ερμ 71). - ο
 23. 43.6036 Auction ended - See results
  40,00 €
  ΡΟΛΟΓΑΚΙΑ 1875 70λ, 80λ, 90λ & 1Δρχ., ασφράγιστα χωρίς σαρνιέρα (Ελλ & Ερμ D8/11A). - **
 24. 43.6037 Auction ended - See results
  18,00 €
  1889-91 1λεπτο καφέ-γκρι σε ζεύγος με περιφερειακή οδόντωση 13 1/2 (Ελλ 83 -Ερμ 87Γ). Χωρίς γόμμα. - (*)
 25. 43.6043 Auction ended - See results
  75,00 €
  1912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ, κόκκινη επισήμανση σε τετράδα 1 Δραχμής ασφράγιστη. Δύο τεμάχια χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 278- Ερμ 256). - **/*
 26. 43.6044 Auction ended - See results
  100,00 €
  1912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ, κόκκινη επισήμανση μετατοπισμένη σε τετράδα 3δράχμου, ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 280- Ερμ 258). Υπογραφή Ορέστης Βλαστός. - **
 27. 43.6047 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ μαύρη επί εναρίθμων, πλήρης σειρά ασφράγιστη (Ελλ & Ερμ D 44/53). - */**
 28. 43.6048 Auction ended - See results
  25,00 €
  1919 Λιθογραφικό 2δραχμο με οδόντωση 9 οριζοντίως, ασφράγιστο (Ελλ 393 var- Ερμ 205 var). - **
 29. 43.6049 Auction ended - See results
  15,00 €
  1913 Ενάριθμο 30λεπτο πρώτης περιόδου σε ασφράγιστο μπλοκ των 6 (Ελλ D91A). - **
 30. 43.6050 Auction ended - See results
  20,00 €
  1913-23 Eνάριθμο 5λεπτο σε τριάδα με οδόντωση 10 1/2 άνω και το μεσαίο "εισποακτέα" (Ελλ D87Cab). - **
 31. 43.6051 Auction ended - See results
  15,00 €
  1926 Ενάριθμα 2δρχ. Δύο τεμάχια ασφράγιστα, το ένα με σφάλμα "τελεία μετά το ΜΜ" (Ελλ D96D var). - **
 32. 43.6052 Auction ended - See results
  35,00 €
  1916 Ε.Τ. 3δραχμο σε τετράδα ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 372- Ερμ 312). - **
 33. 43.6053 Auction ended - See results
  12,00 €
  1916 Ε.Τ. 5δραχμο ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα. Καφέ στίγμα στη γόμμα (Ελλ 373- Ερμ 313). - **
 34. 43.6054 Auction ended - See results
  40,00 €
  1917 Κ.Π./ Χαρτοσήμου 20λ/80λ ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα. Υπογραφή Κοσμόπουλου (Ελλ C30- Ερμ Π38). - **
 35. 43.6056 Auction ended - See results
  300,00 €
  EΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922. Επί Κρητικών του 1909/10 πλήρης σειρά ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 412/2421- Ερμ 344/53). - **
 36. 43.6057 Auction ended - See results
  13,00 €
  1927 Τοπίων Α΄ το 25δραχμο ασφράγιστο με ίχνος σαρνιέρας κάτω (Ελλ 480- Ερμ 410). - *
 37. 43.6058 Auction ended - See results
  12,00 €
  1932 Επισημασμένη σειρά ασφράγιστη χωρις σαρνιέρα (Ελλ 510/15- Ερμ 447/52). - **
 38. 43.6059 Auction ended - See results
  30,00 €
  1933 Ζέππελιν αεροπορική σειρά σφραγισμένη (Ελλ Α5/7- Ερμ 453/55). - *
 39. 43.6060 Auction ended - See results
  40,00 €
  1933 Αεροεσπρέσσο, σειρά σφραγισμένη (Ελλ Α 8/14- Ερμ 456/62). - **
 40. 43.6061 Auction ended - See results
  140,00 €
  1940 Νεολαίας σειρά των 20 ασφράγιστη με ελαφρά σαρνιέρα (Ελλ 571/80, Α45/54- Ερμ 541/560). - *
Shop By

Στοιχεία 1-40 από 103

Σελίδα