ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ

Shop By

Στοιχεία 1-40 από 192

Σελίδα
 1. 51.6001
  Κάρτα της Ε.Ε.Ε.Σ. με το αεροπλάνο "Αθήναι", σφραγίδα Αθήνα 12 ΧΙ 31 και δίγραμμη "Εναρξις Αεροπορικής Συγκοινωνίας Αθηνών - Ιωαννίνων" και άφιξη Ιωαννίνων 12 ΧΙ 31. - FFC
 2. 51.6002
  Ενότητα από 14 φακέλλους με επιστολές από εκτοπισμένο στον Αη Στράτη του 1959. - Co
 3. 51.6003
  Δελτάριο ταχυδρομημένο από Χανιά 9.3.41 με σφραγίδες "Ι. Κέντρον Αιχμαλώτων" & "Λογοκρισία Χανίων Χ 4". - PS
 4. 51.6004 Auction ended
  12,00 €
  Επιστολή με 20λεπτο 1862-67, σφραγίδα ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 3 Ιουν 74, άφιξη ΤΡΙΠΟΛΙΣ 5 Ιουν 74. - Co
 5. 51.6005
  1862 Αθηναϊκό επιμ. 2λεπτο, ασφράγιστο, ωραίο (Ελλ 10 ΙΙ α - Ερμ 16). - *
 6. 51.6006
  1862/67 1λεπτο πολύ κακέκτυπο, σφραγισμένο, άρτιο (Ελλ 15β - Ερμ 29β). - ο
 7. 51.6007
  1862/67 2λεπτα, δύο τεμάχια σφραγισμένα σε αποχρώσεις, πολύ ωραία (Ελλ 16β - Ερμ 30α;). - ο
 8. 51.6008 Auction ended
  12,00 €
  1862/67 20λεπτα, δύο τεμάχια μπλέ και μπλε σε πράσινο χαρτί, σφραγισμένα, ωραία (Ελλ 19β, 19ε - Ερμ 33, 33ε). - ο
 9. 51.6009
  1862/67 20λεπτο μπλέ με σφάλμα "λευκός κύκλος στο μετάλλιο", σφραγισμένο, πολύ ωραίο. - ο
 10. 51.6010 Auction ended
  12,00 €
  1862/67 80λεπτα, 3 τεμάχια σε διάφορες αποχρώσεις, σφραγισμένα (Ελλ 22a, b, d - Ερμ 43, 43α). - ο
 11. 51.6011 Auction ended
  10,00 €
  1871-75 5λεπτα, δύο σφραγισμένα σε αποχρώσεις (Ελλ 39β - Ερμ 55). - ο
 12. 51.6012 Auction ended
  10,00 €
  1871-75 20λεπτο μπλε ινδικό σε γαλάζιο, σφραγισμένο, ωραίο (Ελλ 41h - Ερμ 57δ). - ο
 13. 51.6013
  1875 Παρισινό 30λεπτο σφραγισμένο, ωραίο (Ελλ 43β - Ερμ 59). - ο
 14. 51.6014
  1875 Παρισινό 60λεπτο ασφράγιστο, πολύ ωραίο (Ελλ 44α - Ερμ 60). - *
 15. 51.6015 Auction ended
  12,00 €
  1876/77 Αθηναϊκό 60λεπτο πράσινο βαθύ, σφραγισμένο (Ελλ 46α - Ερμ 62). - ο
 16. 51.6016
  1876/77 Αθηναϊκό 60λεπτο σκούρο πράσινο σε λεπτό χαρτί (Ελλ 46 bPa - Eρμ 62β). - ο
 17. 51.6017 Auction ended
  12,00 €
  1875-80 10λεπτο με αριθμούς ελέγχου "00", δύο περιθώρια κομμένα (Ελλ 50 Ne I - Eρμ 66 ι). - ο
 18. 51.6018
  1875-80 20λεπτο θαλασσί με αριθμό ελέγχου "2". Ένα περιθώριο εφάπτεται (Ελλ 51 Νg - Ερμ 67ια). - ο
 19. 51.6019
  1875-80 40λεπτο σφραγισμένο, άρτιο (Ελλ 52α - Ερμ 68α). - ο
 20. 51.6020
  1880-86 2λεπτο σε ασφράγιστη τετράδα (Ελλ 54 - Ερμ 70). - **
 21. 51.6021 Auction ended
  45,00 €
  Καρτέλα με 45 μεγάλα κεφάλια περιόδου 1877-1886, όλα άρτια, ποικιλία αποχρώσεων. - o
 22. 51.6022
  1886-88 Βελγικό 10λεπτο σε ασφράγιστη τετράδα γωνία φύλλου, χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 64 - Ερμ 81). - **
 23. 51.6023 Auction ended
  16,00 €
  1886-88 Βελγικά 1λ, 5λ, 50λ σε ασφράγιστες τετράδες χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 61,63,68 - Ερμ 78, 80, 85). - **
 24. 51.6024
  1889-91 Βελγική Δραχμή με οδόντωση 13 1.2 σφραγισμένη (Ελλ 69Ε - Ερμ 86Γ). - ο
 25. 51.6025
  1889-90 Αθηναϊκά 1λεπτο καφέ και σοκολατί σε ασφράγιστες τετράδες (Ελλ 73, 73c - Ερμ 87, 87β). - **
 26. 51.6026
  1889-90 Αθηναϊκό 5λεπτο σε ασφράγιστη τετράδα χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 74 - Ερμ 88). - **
 27. 51.6027 Auction ended
  20,00 €
  1889-90 1λεπτο καφέ-γκρι σε ζεύγος με περιφερειακή οδόντωση 13 1/2, χωρίς γόμμα (Ελλ 83 - Ερμ 87Γ). - (*)
 28. 51.6028
  1891-96 1λ & 2λ σε ασφράγιστα μπλοκ των 10 (Ελλ 85,86 - Ερμ 92, 93). - **
 29. 51.6029
  1891-96 20λεπτο ροζ Δ, ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 89β - Ερμ 96β). - **
 30. 51.6030 Auction ended
  10,00 €
  1891-96 25λεπτο βιολέ βαθύ σε ασφράγιστη τετράδα (Ελλ 91 - Ερμ 98). - **
 31. 51.6031
  1891-96 25λεπτο κόκκινο (χωρίς μπλε πρόσμειξη), σφραγισμένο (Ελλ 91d). - o
 32. 51.6032
  1891-96 20λεπτο ανοικτό κόκκινο με οδόντωση 11 1/2 ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 99β - Ερμ 96β). - **
 33. 51.6033
  1891-96 Αθηναϊκή Δραχμή με οδόντωση 13 1/2 σφραγισμένη (Ερμ 101Γ). - ο
 34. 51.6034
  1898-900 1λ, 2λ, 5λ, 10λ, 20λ σε ασφράγιστες τετράδες (Ελλ 127/131 - Ερμ 102/106). - **
 35. 51.6035
  1898-900 20λεπτο κόκκινο βαθύ, κακέκτυπο σε ασφράγιστη τετράδα. - **
 36. 51.6036
  1898-900 5λεπτο και 20λεπτο σε ασφράγιστα μπλοκ των 10 (Ελλ 123α, 131 - Ερμ 104α, 106). - **
 37. 51.6037 Auction ended
  12,00 €
  1898-900 10λεπτο κίτρινο με οδόντωση 11 1/2 ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 130α - Ερμ 105). - **
 38. 51.6038
  1896 ΜΕΘΥΣΜΕΝΑ / DRUNK. 5λεπτο κόκκινο, 10λεπτο κόκκινο & 10λεπτο πράσινο σε τετράδες (Ελλ 97Β, 98Β, 98Ββ - Ερμ 94Ε, 95Ε, 95Ζ). - **/*
 39. 51.6039 Auction ended
  25,00 €
  1900 επί μεγάλης κεφαλής, σειρά των 5 χωρίς οδόντωση, σφραγισμένη (Ελλ 155/159 - Ερμ 120/124). - ο
 40. 51.6040 Auction ended
  90,00 €
  1900 ΑΜ επί Ολυμπιακών πλήρης σειρά ασφράγιστη. Το 5λ/1Δ χωρίς σαρνιέρα, τα 50λ/2Δ και 1Δ/5Δ με μέρος γόμμας, το 25λ/40λ χωρίς γόμμα, το 2Δ/10Δ με ελαφρά σαρνιέρα (Ελλ 165/169 - Ερμ 135/139). - */(*)/**
Shop By

Στοιχεία 1-40 από 192

Σελίδα