ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ

Shop By

Στοιχεία 1-40 από 176

Σελίδα
 1. 50.6001
  Δελτάριο 5λ Ιπταμένου με σφραγίδα τύπου V ΣΚΟΥΠΙ 15 Αυγ 1908 (Περιοχή Καλαβρύτων). - PS
 2. 50.6002
  Κάρτα Πατρών (Γηροκομείο -Βαριάντζας) ταχυδρομημένη με 2λ & 3λ Ολυμπιακά, σφραγίδα τύπoυ V ΣΚΟΥΠΙ 15 Αυγ 1908. - PC
 3. 50.6003 Auction ended
  12,00 €
  Δύο φάκελλοι με εσώκλειστες επιστολές από Τριπόταμο Καλαβρύτων με ρομβικές σφραγίδες Νο 569 & ΛΕΙΒΑΡΤΖΙΟΝ. Επίσης, φάκελλος του 1932 με εσώκλειστη επιστολή από Δάφνη Καλαβρύτων με ρομβική σγραγίδα Νο 567 και ΑΡΟΑΝΙΑ. - Co
 4. 50.6004
  ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ. Λότο από 22 φακέλλους αλληλογραφίας από και προς εκτοπισμένο εποχής 1948-49. Συνθήματα, σφραγίδες και μονογραφές λογοκρισίας. - Co
 5. 50.6005 Auction ended
  12,00 €
  Τρεις φάκελλοι του 1941 με σφραγίδες λογοκρισίας Αιγίου. - Co
 6. 50.6006 Auction ended
  12,00 €
  Δύο δελτάρια του 1940-41 με σφραγίδες λογοκρισίας Ιωαννίνων και Λιδωρικίου. - PS
 7. 50.6007 Auction ended
  14,00 €
  Δύο φάκελλοι του 1940-41 με σφραγίδες και ταινίες λογοκρισίας Ιωαννίνων και Πατρών. - Co
 8. 50.6008
  ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Απελευθέρωση. 4 φάκελλοι του 1945 με εσώκλειστες επιστολές και σφραγίδες "Σταθμός Εθνοφυλακής Πολυχνίτου". - Co
 9. 50.6009 Auction ended
  12,00 €
  Δελτάριο ταχυδρομημένο το 1939 με σφραγίδα αναμνηστική "4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1939 * ΛΑΡΙΣΑ" - PS
 10. 50.6010
  Επιστολή του 1862 με 20λεπτο Παρισινό άρτιο (Eλλ & Ερμ 5), σφραγίδα στικτή 9 & ΠΑΤΡΑΙ 30 Απρ 62 προς Αθήνα. - Co
 11. 50.6011
  1862 Αθηναϊκό 2λεπτο ασφράγιστο, ωραία περιθώρια (Ελλ 10 ΙΙ α - Ερμ 16). - **
 12. 50.6012
  1862 Αθηναϊκό 10λεπτο σφραγισμένο, ωραία περιθώρια (Ελλ 12 ΙΙ α - Ερμ 18). - ο
 13. 50.6013 Auction ended
  13,00 €
  1862-67 δύο 10λεπτα σφραγισμένα (Ελλ 18β, 18e - Erm 32a, 32e). - ο
 14. 50.6014 Auction ended
  12,00 €
  1862-67 δύο 20λεπτα σφραγισμένα, ωραία περιθώρια (Ελλ 19b, 19d - Ερμ 33, 33δ). - ο
 15. 50.6015 Auction ended
  13,00 €
  1862-67 δύο 40λεπτα σφραγισμένα, άρτια. (Ελλ 20 Ι α, 20 Ι e - Ερμ 34, 34a). - ο
 16. 50.6016 Auction ended
  12,00 €
  1868-69 40λεπτο σφραγισμένο, άρτιο (Ελλ 28α - Ερμ 42). - ο
 17. 50.6017 Auction ended
  12,00 €
  1872-75 20λεπτο μπλε σε μπλε, σφραγισμένο, ωραίο (Ελλ 41h - Ερμ 57δ). - ο
 18. 50.6018
  1872-75 10λεπτο σε σφραγισμένο ζεύγος (Ελλ 40α - Ερμ 56). - ο
 19. 50.6019
  1871 2λεπτο σε σφραγισμένο ζεύγος, πλούσια περιθώρια (Ελλ 54α -Ερμ 70). - ο
 20. 50.6020 Auction ended
  20,00 €
  1891 Βελγικά 10λ & 20λ με οδόντωση 11 1/2, σφραγισμένα (Ελλ 64D, 65D). - ο
 21. 50.6021
  1891-96 20λεπτο κόκκινο-ροζ, ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 89β - Ερμ 96β) - **
 22. 50.6022
  1891-96 Λότο από 8 ζεύγη σφραγισμένα, όλα άρτια: 1λ, 2λ, 5λ, 10λ κίτρινο, 10λ κόκκινο, 25λ μπλε, 25λ βιολέ, 40λ μπλε. - ο
 23. 50.6023
  1896 Ολυμπιακή Δραχμή ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 117 - Ερμ 116). - **
 24. 50.6024
  1896 Ολυμπιακό 2λεπτο με έντονο ντεχαλκέ, σφραγισμένο. - ο
 25. 50.6025 Auction ended
  110,00 €
  1901 ΑΜ επί Ολυμπιακών, πλήρης σειρά ασφράγιστη, το 2Δ/10Δ χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 165/169 - Ερμ 135/139). - *
 26. 50.6026
  1912-21 Λιθογραφική πλήρης σειρά των 18 αξιών ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 219D/28D, 390/97 - Eρμ 192/209). - **
 27. 50.6027 Auction ended
  15,00 €
  Λιθογραφικής 2λεππτο σε ζεύγος και 5λεπτο με μεγάλη μετατόπιση διάτρησης. - *
 28. 50.6028
  1912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ μαύρη επισήμανση σειρά μέχρι το 5δραχμο, ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα. (Ελλ 229/248 - Ερμ 210/224, 227/230). - **
 29. 50.6029 Auction ended
  60,00 €
  1912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ μαύρη επισήμανση στο 25δραχμο, ασφράγιστο, ίχνος σαρνιέρας (Ελλ 250 - Ερμ 226). - *
 30. 50.6030 Auction ended
  40,00 €
  1912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ κόκκινη οριζόντια επισήμανση στο 25δραχμο, ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα. Υπογραφή Κοσμόπουλου (Ελλ 284 - Ερμ 262). - **
 31. 50.6031 Auction ended
  30,00 €
  1913 Ε.Δ. Χίου ασφράγιστο, ίχνος σαρνιέρας. Υπογραφή Γαράς (Ελλ 1 - Ερμ 296). - *
 32. 50.6032 Auction ended
  55,00 €
  1916 Ε.Τ. πλήρης σειρά ασφράγιστη με ίχνος σαρνιέρας τα 1Δ, 3Δ & 10Δ και μικρές αξίες χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 357/374 - Ερμ 298/314). - */**
 33. 50.6033
  1916 Ε.Τ. πλήρης σειρά σφραγισμένη (Ελλ 357/374 - Ερμ 298/314). - ο
 34. 50.6034
  1917 Προσωρινή Βενιζέλου, σειρά ασφράγιστη (Ελλ 375/386- Ερμ 315/26). - */**
 35. 50.6035 Auction ended
  18,00 €
  1919 Χαλκογραφικό φαρδύ 3δραχμο ασφράγιστο, ελαφρά σαρνιέρα. (Ελλ 387- Ερμ 189). - *
 36. 50.6036 Auction ended
  75,00 €
  1919 Χαλκογραφικό φαρδύ 5δραχμο ασφράγιστο χωρίς σαρνιέρα. (Ελλ 388 -Ερμ 190). - **
 37. 50.6037 Auction ended
  200,00 €
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922. Πλήρης σειρά των 58 αξιών ασφράγιστη (Ελλ 398/455 -Ερμ 327/31, 335/61, 363/81, 383/95). - *
 38. 50.6038 Auction ended
  20,00 €
  1926 Αεροεσπρέσσο Patagonia, σειρά ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα. (Ελλ Α1/4 - Ερμ 393/96). - **
 39. 50.6039
  1927 Τοπίων 5δραχμο με εντυπωσιακό σφάλμα οδόντωσης. - *
 40. 50.6040 Auction ended
  10,00 €
  1927 Φαβιέρου σειρά ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα (Ελλ 482/84 - Ερμ 419/21). - **
Shop By

Στοιχεία 1-40 από 176

Σελίδα