ΜΕΤΟΧΕΣ & ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Shop By

9 προϊόντα

 1. 54.4205 Auction ended
  10,00 €
  Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εξαγοράς Οικοπέδων Συνοικισμού Ξηροκρήνης, τίτλος μιάς μετοχής των 100 δρχ. - Θεσσαλονίκη 1η Μαρτίου 1931.
 2. 54.4206 Auction ended
  18,00 €
  Credit Lyonnaise. Προμέσσα (υποσχετική) δια την εκκύβρυσιν των ομολογιών των Οθωμανικών Σιδηροδρόμων - Constantinople 18/1 Octobre 1902.
 3. 54.4207
  Εθνική Βιομηχανική Εταιρία, τίτλος 25 μετοχών των 100 δρχ. - Πειραιάς 1η Ιανουαρίου 1920, προσαρτημένο ένα τοκομερίδιο.
 4. 54.4208
  Ελληνική Εταιρία Θαλασσίων Επιχειρήσεων, τίτλος 25 μετοχών των 100 δρχ. - Πειραιάς 14 Ιουλίου 1916, προσαρτημένα 42 εξαμηνιαία τοκομερίδια.
 5. 54.4209
  Δάνειον Πόλεως Πειραιώς, τίτλος πέντε ομολογιών αξίας 2500 δρχ της 10ης Απριλίου 1933, προσαρτημένα 10 τοκομερίδια.
 6. 54.4210 Auction ended
  20,00 €
  STEREA A.E. Οικοδομικών υλικών, τίτλος 5 μετοχών της μίας λίρας Τουρκίας - Κωνσταντινούπολη 5/18 Νοεμβρίου 1913, προσαρτημένα τα 25 κουπόνια τοκομεριδίων.
 7. 54.4211
  "Εκδοτικαί και Τυπογραφικαί Επιχειρήσεις", τίτλος 4 ονομαστικών μετοχών των 25 δρχ - Αθήνα 11 Οκτωβρίου 1954, ανήκων στον Ναπολέοντα Ζέρβα, με την ιδιόχειρη υπογραφή του ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
 8. 54.4212
  "Μεταλλεία Αταλάντης", τρεις άγραφοι τίτλοι μιάς, 10 και 50 μετοχών του 1904.
 9. 54.4213
  Α.Ε. "Οροβιαί", άγραφος τίτλος μίας μετοχής του 1909.
Shop By

9 προϊόντα