ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑ

Shop By

18 προϊόντα

 1. 7148 Auction ended - See results
  20,00 €
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Εστιατόριο του σταθμού, ιδιοκτησία των PELOPIDAS FRERES, Εκδ. Αδερφών Γ. Ασπιώτη, αχρησιμοποίητη με σφραγίδα του εστιατορίου.
 2. 7150 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Μέγα Αναψυκτήριον ο "Φλοίσβος", Εκδ. Αδελφοί Α. Σκουτέρη Νο 96 / Μ 5117 21, αχρησιμοποίητη, σπάσιμο στην κάτω δεξιά γωνία.
 3. 7151 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Στρατήν και Αποθήκη υλικού, Εκδ. Γεώργιος Α. Κατερινακί, αχρησιμοποίητη, φθορά στην πάνω αριστερή γωνία.
 4. 7152 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Φλοίσβος, Εκδ. Ευαγ. Ν. Μιχαλοπούλου Νο 15, χρησιμοποιημένη,
 5. 7153 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. Ξενοδοχείον "Αρίων", Ed. Perla, χρησιμοποιημένη.
 6. 7154 Auction ended - See results
  20,00 €
  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. Παραλία και πεύκων, Ed. Nicourt Νο 69, αχρησιμοποίητη.
 7. 7156 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. Ξενοδοχείον 'Βίλλα Δάσος', Ed. Perla, αχρησιμοποίητη.
 8. 7158 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. Ξενοδοχείον 'Αρίων', Ed. Perla, ταχυδρομημένη το 1964
 9. 7159 Auction ended - See results
  14,00 €
  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. Μερική Άποψις, Ed. Nicourt Νο 69, ταχυδρομημένη το 1936.
 10. 7163 Auction ended - See results
  13,00 €
  Πελοποννήσιος, Νο 34 (πιθανώς Εκδ. Ελευθερουδάκης), ταχυδρομημένη το 1904, σπάσιμο στην πάνω αριστερή γωνία.
 11. 7164 Auction ended - See results
  38,00 €
  ΝΑΥΠΛΙΟΝ. Το πρώτον εν Ελλάδι Γυμνάσιον, Εκδ. Ν. Χρηστοπούλου Νο 4688, αχρησιμοποίητη, ελαφρά στρογγυλεμένες άκρες.
 12. 7166 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΝΑΥΠΛΙΟΝ. Πλατεία Κολοκοτρώνη, Εκδ. Α. ΓΚΙΝΑΚΟΥ - Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, αχρησιμοποίητη.
 13. 7169 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΑΡΓΟΣ. Δημαρχείον, Εκδ. Ζαβολιέρη και Παυλοπούλου,
 14. 7172 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Λιμήν Λουτρακίου, Εκδ. Φαραζή και Μιχαλοπούλου, μικρή φθορά στην κάτω αριστερή γωνία.
 15. 7173 Auction ended - See results
  15,00 €
  ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Περίπτερον της πηγής, Εκδ. Φαραζή και Μιχαλοπούλου, ταχυδρομημένη το 1920, ελαφρύ σπάσιμο στην κάτω δεξιά γωνία.
 16. 7174 Auction ended - See results
  14,00 €
  ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Μέγα ξενοδοχείον αι Πηγαί, Εκδ. Γ. Σκούττερης, ταχυδρομημένη το 1920, φθαρμένες γωνίες.
 17. 7177 Auction ended - See results
  12,00 €
  ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Εκδ. ΦΣ, αχρησιμοποίητη.
 18. 7179 Auction ended - See results
  14,00 €
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Λόχος Ευζώνω εν τω Περαμάρι, Ed. George Scouteris No 2, ταχυδρομημένη.
Shop By

18 προϊόντα