ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Shop By

29 προϊόντα

 1. 46.0584
  ΣΕΡΡΕΣ. Η υποδοχή των Ελλήνων οπλαρχηγών Δούκα και Βουλασήκ, ασρ/ρη (Δ. Σονίδης). Σπάσιμο γωνίας άνω δεξιά και στρογγυλευμένες οι λοιπές γωνίες, εγκοπή και τρύπα άνω.
 2. 46.0585
  ΣΕΡΡΕΣ. Διάλειμμα καπνεργατριών, ασπρ/ρη (Σ.Κ. Διαμαντόπουλος), ψαλλιδισμένη.
 3. 46.0586
  ΣΕΡΡΕΣ. Το Διοικητήριο, ασπρ/ρη, γραμμένη το 1951.
 4. 46.0587
  ΣΕΡΡΕΣ. Πλατεία Ελευθερίας, ασπρ/ρη, γραμμένη το 1953.
 5. 46.0588
  ΣΕΡΡΕΣ. Η Εθνική Τράπεζα, ασπρ/ρη.
 6. 46.0589
  Η σιδηρά γέφυρα του Στρυμώνα, ασπρ/ρη.
 7. 46.0590
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. Η μεγάλη γέφυρα, την οποία κατέστρεψαν οι Βούλγαροι υποχωρούντες, ασπρ/ρη (Φ. Καλουτάς), χρησιμοποιημένη το 1918.
 8. 46.0591
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. Πανοραμική άποψη, ασπρ/ρη Βουλγαρική.
 9. 46.0592
  ΔΡΑΜΑ. Μερική πανοραμική άποψη, ασπρ/ρη (Baudiniere 15).
 10. 46.0593
  ΔΡΑΜΑ. Μνημείο του Αγνώστου σε φωτογραφικό χαρτί, χρησιμοποιημένη το 1947.
 11. 46.0594
  ΔΡΑΜΑ. Νερά Αγίας Βαρβάρας, ασπρ/ρη (Φωτο Λαϊκα), γραμμένη το 1959.
 12. 46.0595
  ΔΡΑΜΑ. Πλατεία 4ης Αυγούστου, ασπρ/ρη (Δέλτα 1773 -12), γραμμένη το 1946.
 13. 46.0596
  ΔΡΑΜΑ. Ύδατα Αγίας Βαρβάρας και Εξοχικά Κέντρα, ασπρ/ρη, γραμμένη.
 14. 46.0597
  ΚΑΒΑΛΑ. Ναός Αγίου Παύλου, ασπρ/ρη, χρησιμοποιημένη το 1928.
 15. 46.0598
  ΚΑΒΑΛΑ. Άποψη προς το Κάστρο, ασπρ/ρη (Bader 46).
 16. 46.0599
  KABAΛΑ. Η γωνιά του λιμένος, ασπρ/ρη (Ζζωϊδης).
 17. 46.0600
  ΚΑΒΑΛΑ. Άποψις λιμένος, ασπρ/ρη.
 18. 46.0601
  ΚΑΒΑΛΑ. Άποψις λιμένος, ασπρ/ρη, χρησιμοποιημένη το 1952.
 19. 46.0602
  ΚΑΒΑΛΑ. Γενική άποψη, έγχρωμη Νο 49.
 20. 46.0603
  ΚΑΒΑΛΑ. Γενική άποψη, ασπρ/ρη (Σ. Διαμαντόπουλος), ταχυδρομημένη το 1905.
 21. 46.0604
  ΚΑΒΑΛΑ. Άποψις Καμάρας, ασπρ/ρη Νο 4.
 22. 46.0605
  ΚΑΒΑΛΑ. Άποψη προς το Φρούριο, ασπρ/ρη Βουλγαρική, ταχυδρομημένη το 1942.
 23. 46.0606
  ΚΑΒΑΛΑ. Μερική άποψη, ασπρ/ρη (Σ. Διαμαντόπουλος), ταχυδρομημένη το 1913.
 24. 46.0607
  ΚΑΒΑΛΑ. Άποψη από την αποβάθρα, ασπρ/ρη, γραμμένη.
 25. 46.0608
  ΚΑΒΑΛΑ. Άποψη προς το Φρούριο, ασπρ/ρη.
 26. 46.0609
  ΚΑΒΑΛΑ. Άποψις εκ του Φάρου, ασπρ/ρη (Δέλτα 1732 -4).
 27. 46.0610
  ΚΑΒΑΛΑ. Τευχίδιο των 12 καλλιτεχνικών απόψεων σε μικρές κάρτες, έκδοση χαρτοπωλείου "Ηλιος".
 28. 46.0611
  ΘΑΣΟΣ. Ξενοδοχείο "Αλκυών", έγχρωμη.
 29. 46.0612
  ΘΑΣΟΣ. Τα Λιμενάρια, ασπρ/ρη, χρησιμοποιημένη το 1959.
Shop By

29 προϊόντα