ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Shop By

29 προϊόντα

 1. 44.0460
  ΣΕΡΡΕΣ. Το Ηρώο, ασπρ/ρη (Πέννας & Δαϊρετζόπουλος).
 2. 44.0461
  ΣΕΡΡΕΣ. Ο παλαιός Μητροπολιτικός Ναός, ασπρ/ρη (Πέννας & Δαϊρετζόπουλος), ταχυδρομημένη το 1937.
 3. 44.0462
  ΣΕΡΡΕΣ. Έδρα Μεραρχίας Σερρών, καφετιά (Α. Βαγουρλή). Σπασίματα και κόψιμο στο κέντρο.
 4. 44.0463
  ΣΕΡΡΕΣ. Μερική άποψη, γαλάζια (Bader 44b), ταχυδρομημένη το 1902.
 5. 44.0464
  ΣΕΡΡΕΣ. Λεωφόρος Μεραρχίας, ασπρ/ρη (Φωτο Τσακίρη).
 6. 44.0465
  ΣΕΡΡΕΣ. Η Κεντρική Πλατεία, ασπρ/ρη, χρησιμοποιημένη το 1951.
 7. 44.0466
  ΣΕΡΡΕΣ. Μία άποψις προς Ακρόπολιν, ασπρ/ρη (Δέλτα 1658-2), γραμμένη το 1940.
 8. 44.0467
  ΣΕΡΡΕΣ. Το Γυμνάσιο, ασπρ/ρη (Δέλτα 1660-4), λίγο ξεθωριασμένη αριστερά.
 9. 44.0468
  ΣΕΡΡΕΣ. Μερική άποψη του Κέντρου, ασπρ/ρη (Φωτο Τσακίρη).
 10. 44.0469
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. Μερική άποψη, Βουλγαρικής Κατοχής, χρησιμοποιημένη το 1942.
 11. 44.0470
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. Η Πλατεία, έγχρωμη Νο 301, γραμμένη.
 12. 44.0471
  ΔΡΑΜΑ. Ο ποταμός της Δράμας, ασπρ/ρη, γραμμένη το 1920.
 13. 44.0472
  ΔΡΑΜΑ. Μερική άποψη, καφετιά (Rollet - photo Zepdji), γραμμένη το 1918.
 14. 44.0473
  ΔΡΑΜΑ. Εξοχικό Κέντρο "Νησάκι", ασπρ/ρη (Φωτο Σερβάνη).
 15. 44.0474
  ΔΡΑΜΑ. Πηγές Αγίας Βαρβάρας, ασπρ/ρη (Φωτο Σερβάνη), χρησιμοποιημένη.
 16. 44.0475
  ΔΡΑΜΑ. Αρχαιότητες Φιλίππων, δύο κάρτες ασπρ/ρες (Φωτο Σερβάνη).
 17. 44.0476
  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ. Διοικητήριο Πραβίου Ανατολικής Μακεδονίας, ασπρ/ρη (Ασπιώτης), ταχυδρομημένη το 1940 με σφραγίδες λογοκρισίας Ελευθερουπόλεως. Κάθετο τσάκισμα.
 18. 44.0477
  ΚΑΒΑΛΑ. Μερική άποψη προς Κάστρο, ασπρ/ρη ("Κόσμος" 203).
 19. 44.0478
  ΚΑΒΑΛΑ. Πανοραμική άποψη, ασπρ/ρη.
 20. 44.0479
  ΚΑΒΑΛΑ. Άποψις προς λιμένα, ασπρ/ρη.
 21. 44.0480
  ΚΑΒΑΛΑ. Μερική άποψη προς Κάστρο, ασπρ/ρη Νο 60, γραμμένη το 1948.
 22. 44.0481
  ΚΑΒΑΛΑ. Άποψις λιμένος, ασπρ/ρη, γραμμένη το 1951.
 23. 44.0482
  ΚΑΒΑΛΑ. Η οδός του Μεγάλου Ξενοδοχείου, ασπρ/ρη (Σ.Κ. Διαμαντόπουλος), ταχυδρομημένη το 1911. Εκδορά άνω αριστερά από την αποκόλληση του γραμματοσήμου.
 24. 44.0483
  Ενθύμιον της Καβάλας, ασπρ/ρη (Jacques Saul), γραμμένη το 1915.
 25. 44.0484
  ΚΑΒΑΛΑ. Γενική άποψη, ασπρ/ρη, χρησιμοποιημένη.
 26. 44.0485
  ΚΑΒΑΛΑ. Εορτή Θεοφανείων, ασπρ/ρη ("Κόσμος"), ταχυδρομημένη το 1915.
 27. 44.0486
  ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ. Οδός ΧΙV Μεραρχίας, ασπρ/ρη (Φωτο Βλαχόπουλος).
 28. 44.0487
  ΘΑΣΟΣ. Ξενοδοχεία "Παλλάδιον" και "Αμφίπολις" του Στεφ. Σούλτου, διαφημιστικό ταχυδρομικό δελτάριο. Οριζόντιο τσάκισμα.
 29. 44.0488
  ΘΑΣΟΣ. Γραφική άποψη Λιμεναρίων, ασπρ/ρη, γραμμένη το 1951.
Shop By

29 προϊόντα