ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Shop By

20 προϊόντα

 1. 54.1233
  Η Αρμενική Λεγεώνα στην Μικρά Ασία, φωτοκάρτα Μαϊου 1922 - κείμενο πίσω.
 2. 54.1234
  ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ. Παρατηρητήριο Πυροβολικού, έγχρωμη (Στέφ. Στουρνάρας 206 - πράσινα γράμματα), χρησιμοποιημένη την 1η Ιανουαρίου 1922.
 3. 54.1235
  Ιατρική επίσκεψις στα χαρακώματα, ασπρ/ρη (Αλέπαντος & Κότσιφας).
 4. 54.1236
  Από τας προφυλακάς, ασπρ/ρη (Αλέπαντος & Κότσιφας).
 5. 54.1237
  ΙΙ Μεραρχία, Τα απρόοπτα της Εκστρατείας, ασπρ/ρη (Αλέπαντος & Κότσιφας).
 6. 54.1238
  Γράμμα από την αγαπητικιά, ασπρ/ρη (Αλέπαντος & Κότσιφας).
 7. 54.1239
  VII Μεραρχία. Προετοιμασία Πασχαλινών αμνών, ασπρ/ρη (Αλέπαντος & Κότσιφας).
 8. 54.1240
  Αξιωματικοί και οπλίται συνδιασκεδάζοντες το Πάσχα, ασπρ/ρη (Αλέπαντος & Κότσιφας).
 9. 54.1241 Auction ended
  9,00 €
  Διοικητήριον Μαγνησίας, ασπρ/ρη (Αλέπαντος & Κότσιφας).
 10. 54.1242
  ΧΙΙΙ Μεραρχία, άρμεγμα προβάτων, ασπρ/ρη (Αλέπαντος & Κότσιφας).
 11. 54.1243
  Μνημόσυνον υπέρ των πεσόντων, ασπρ/ρη (Αλέπαντος & Κότσιφας).
 12. 54.1244
  Οδεμήσιο, τουρκικός χορός, ασπρ/ρη (Αλέπαντος & Κότσιφας).
 13. 54.1245
  Παρατηρητήριο, ασπρ/ρη (Αλέπαντος & Κότσιφας).
 14. 54.1246
  Χατζή-Καλέ. Γέφυρα του Σαγγάριου, ασπρ/ρη (Σ. Σαραντόπουλος 8).
 15. 54.1247
  Ουζούμπεη. Συνάντησις Χ & ΙΙ Μεραρχίας, ασπρ/ρη (Σαραντόπουλος 10).
 16. 54.1248
  Διακομιδή Τραυματιών, ασπρ/ρη (Ι.Δ. Νικολαϊδης 14).
 17. 54.1249
  Σιβρί-Χισσάρ, ασπρ/ρη (Σ. Σαραντόπουλος 11).
 18. 54.1250
  Γκιόκ Μπανάρ - Πηγές του Σαγγάριου, ασπρ/ρη (Ι.Δ. Νικολαϊδης 12).
 19. 54.1251
  Προφυλακαί Καρά-Τεπέ, ασπρ/ρη (Ι.Δ. Νικολαϊδης 18).
 20. 54.1252
  Ουζούμπεη. Διάβασις Παραποτάμου του Σαγγάριου, ασπρ/ρη (Σαραντόπουλος 9).
Shop By

20 προϊόντα