Shop By

23 προϊόντα

 1. 45.0936
  13,00 €
  Γ. Μάρρυ, Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 16ο. Εκδ. Βιβλιοθήκη "Εργατικής Εστίας" (Νο. 1) / Αθήνα 1947. Χαρτόδετο, άκοπο, μεταφρασμένο και προλεγόμενα Πάνου Μητσόπουλου. Σελ. 79
 2. 45.0937
  12,00 €
  Τ. Λομπρόζο, ΠΩΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. 12ο. Εκδ. Βιβλιοπωλείον Χ. Παπαδημητροπούλου / Αθήνα χ.χ.ε. Χαρτόδετο σε μετάφραση του Γ. Σημηριώτη. Σελ. 94
 3. 45.0938
  15,00 €
  Ε. Δημητρακοπούλου, ΕΞΑΒΙΒΛΟΣ. 8ο. Εκδ. Χ. Συνοδινός & Π. Καβαλλιεράτος / Αθήνα 1939. Σκληρόδετος τόμος, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη με στοιχεία για τη φιλοσοφία, ποίηση, πολιτική, υμνογραφία, λεξικογραφία, ιστοριογραφία και αναφορές σε ισχυρά πνεύματα Ελληνίδων της ιστορίας, όπως η Υπατία, η Αθηναΐς, η Πουλχερία, η Κασσιανή, η Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα και η Άννα η Κομνηνή. Περιλαμβάνει αναδιπλούμενο χάρτη της Αρχαίας πόλης της Αλεξανδρείας, φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση της συγγραφέως στον Κ. Κοτζιά. Σελ. 396
 4. 45.0939
  14,00 €
  1) Ι. Γεράσιμου. ΕΝΑΛΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ. 8ο. Εκδ. Οίκος Μιχ. Τριανταφύλλου & Υιοί / Θεσσαλονίκη 1951. 2) Α. Αδαμόπουλος & Ε. Παπαγεωργίου, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ. Εκδ. 8ο. Θεσσαλονίκη 1963. Δύο χαρτόδετα μετά πολλών πινάκων εντός κειμένου. Σελ. 70+236 (μικροφθορές μόνο στα εξώφυλλα)
 5. 45.0940
  12,00 €
  Δ. Ζακυθηνός, ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑΙ. 8ο. Εκδ. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" - Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε. / Αθήνα 1944. Χαρτόδετο, ανάτυπο εκ της "Νέας Εστίας", τομ. ΙΗ', τεύχη 407 και 408. Σελ. 15
 6. 45.0941
  12,00 €
  2 περί ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΩΝ): 1) Α. Καραγεωργοπούλλου-Λιώτη, ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. 8ο. Εκδ. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας / Αθήνα 1960. 2) BIBLIOGRAPHIE DE L'ART BYZANTIN ET POST-BYZANTIN 1945-1969. 8ο. Εκδ. Comite National Hellenique de L' Association Internationale D' Etudes de Sud-est Europeen / Αθήνα 1970. Σελ. 54+115
 7. 45.0942
  13,00 €
  Ν. Σκιαδάς, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. 8ο. Εκδ. Σωματείο Τυπογραφών Αθηνών / Αθήνα 1966. Σκληρόδετο, ελαφρώς εικονογραφημένο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία και διατηρημένα το αρχικό εξώφυλλο. Σελ. 156
 8. 45.0943
  12,00 €
  Α. Γαζάλ, ΓΡΑΠΤΑΙ ΣΤΗΛΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. 8ο. Εκδ. Αθήνα 1964. Χαρτόδετη, εικονογραφημένη, διδακτορική διατριβή εγκριθείσα υπό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σελ. 42 + πίνακες
 9. 45.0944
  15,00 €
  Κ. Τσαγκαράδας, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΕΙΑΣ. 12ο. Εκδ. Καταστήματα Σπ. Γρίβα / Αλεξάνδρεια 1946. Χαρτόδετο, άκοπο, χρονικό των μεταφυτευμένων βλαστών του ελληνισμού στη νειλόρρυτη κοιλάδα, δηλαδή των Ελλήνων της Αιγύπτου. Σελ. 118
 10. 45.0945
  12,00 €
  Κ. Βαβούσκος, Η ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ. 8ο. Εκδ. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών / Θεσσαλονίκη 1973. Χαρτόδετη μελέτη, σε 2η έκδοση. Σελ. 61
 11. 45.0946
  12,00 €
  Κ. Μέκιος, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ - ΗΤΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 8ο. Εκδ. Τύποις Δ. Πετσάλη / Αθήνα 1931. Χαρτόδετη διδακτορική διατριβή - ιστορική μελέτη σχετικά με τον αρχαίο ελληνικό αθλητισμό και τη λειτουργία ελληνικών γυμναστηρίων στην Αίγυπτο. Σελ. 126 (ελαφρά ξακρίσματα μόνο εξωτερικά)
 12. 45.0947
  12,00 €
  Α. Παπαευγενίου, ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ. 8ο. Εκδ. Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων / Θεσσαλονίκη 1946. Χαρτόδετη μελέτη για τις μειονότητες στη Βόρεια Ελλάδα από στατιστικής άποψης σε σχέση με τον πληθυσμό και την εκπαίδευση. Περιέχει δεδομένα και πίνακες για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Σελ. 51
 13. 45.0948
  16,00 €
  F. Schachemermeyer, AGAIS UND ORIENT. 4ο. Εκδ. Hermann Bohlaus Nachf. / Βιέννη 1967. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο με κουβερτούρα, που αφορά τη σχέση του Αιγαίου με περιοχές όπως Κρήτη, Μυκήνες, Αίγυπτος κλπ. Εμπεριέχει 233 εικόνες εντός παραρτήματος 63 πινάκων καθώς και αναδιπλούμενο χάρτη της Ανατολής. Γερμανικό κείμενο. Σελ. 82
 14. 45.0949
  18,00 €
  K. Belke - F. Hild - J. Koder - P. Soustal, BYZANZ ALS RAUM. 4ο. Εκδ. Osterreichischen Akademie der Wissenschaften / Βιέννη 2000. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο σύγγραμμα για το Βυζάντιο σχετικά με τις μεθόδους και το περιεχόμενο της ιστορικής γεωγραφίας στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Πλούσια εικονογράφηση με 174 εικόνες εντός του γερμανικού κειμένου με φωτογραφίες, χάρτες, πίνακες και διαγράμματα. Σελ. 316
 15. 45.0950
  15,00 €
  ΜΕΛΕΤΕΣ + ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ. 4ο. Εκδ. 'Αγρα / Αθήνα 1981. Σκληρόδετος κατάλογος οριζοντίου σχήματος, πλήρως εικονογραφημένος με φωτογραφίες, κατόψεις και άλλα αρχιτεκτονικά σχέδια των κατασκευών και των μελετών που πραγματοποιήθηκαν από τον Έλληνα αρχιτέκτονα κατά την περίοδο 1938-1978. Σελ. 286
 16. 45.0951
  14,00 €
  Θ. Ραυτόπουλος, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΟΜΟΣ Ι. 4ο. Εκδ. Αργύρης Παπαζήσης / Αθήνα 1946. Χαρτόδετος, εικονογραφημένος τόμος με πίνακες (και αναδιπλούμενους), διαγράμματα περί ηλεκτρικής οικονομίας και ηλεκτρικού προβλήματος. Σελ. 260 (ξακρίσματα στο κάτω μέρος εξωφύλλου-οπισθοφύλλου)
 17. 45.0952
  15,00 €
  Γ. Λυγίζος, Η ΛΑΪΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. 4ο. Εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος / Αθήνα 1974. Χαρτόδετο εικονογραφημένο για το πρόβλημα της λαϊκής στέγης, τρόποι αντιμετώπισης, προτάσεις, παραδείγματα άλλων χωρών και συμπληρωματικές λύσεις. Σελ. 183
 18. 45.0953
  15,00 €
  ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 1) Volume B : Surveys by Pierce by Pierce-Denson-Toenges και 2) Ι. Καραβίδας, Τόμος Δ' : Εισήγησις επί της Λιγνιτικής Πολιτικής. 4ο. Εκδ. Υπουργείο Συντονισμού - Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Σχεδίου Ανασυγκροτήσεως / Αθήνα 1950. Δύο δακτυλογραφημένες μελέτες (Νο. 11 & Νο. 13) της Σειράς Μελετών Ανασυγκροτήσεως, η πρώτη στα αγγλικά. Σελ. 79 + 70 (μίας όψης)
 19. 45.0954
  15,00 €
  ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΓΙΛΛΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ - ΤΟΜΟΙ Α'-Β'. 4ο. Εκδ. Υπουργείο Συντονισμού - Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Σχεδίου Ανασυγκροτήσεως / Αθήνα 1950. Δύο χαρτόδετοι τόμοι με κείμενο και σχέδια αντίστοιχα της εκπονηθείσας μελέτης για το εργοστάσιο αργιλλίας στην Ελλάδα. Ο Β' τόμος είναι πλήρης αναδιπλούμενων σχεδίων και δύο χαρτών των περιοχών εξόρυξης. Αποτελούν Νο. 37 & Νο. 38 της σειράς Μελετών Ανασυγκροτήσεως. Σελ. Α' τόμου: 61 (μίας όψης)
 20. 45.0955
  20,00 €
  P. Loprestis, IL NUOVO ACQUEDOTTO DI ATENE-PIREO. 4o. Εκδ. Casa Editrice Dott. Francesco Vallardi / Μιλάνο 1929. Χαρτόδετη, εικονογραφημένη μελέτη για την κατασκευή του νέου υδραγωγείου Αθηνών-Πειραιώς, με 5 αναδιπλούμενους μελετητικούς χάρτες/σχεδιαγράμματα εκτός κειμένου και ολοσέλιδες φωτογραφίες. Ιταλικό κείμενο. Σελ. 17 (ελαφριά στίγματα οξείδωσης)
 21. 45.0956
  25,00 €
  Ν. Μουτσόπουλος, ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. 4ο. Εκδ. Υπουργείο Δημοσίων Έργων / Θεσσαλονίκη 1979. Χαρτόδετο, μεγάλου οριζόντιου σχήματος, εικονογραφημένο που αποτελεί εξαιρετική μελέτη για την ανάδειξη του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης από την ομάδα εργασίας του καθηγητή. Περιέχει πλήθος αρχιτεκτονικών σχεδίων, διαγραμμάτων και φωτογραφιών. Σελ. 223
 22. 45.0957
  15,00 €
  ΛΕΥΚΩΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - Α.Ο.Ο.Α. 4ο. Εκδ. Αθήνα 1952. Χαρτόδετη, εικονογραφημένη μελέτη οριζοντίου σχήματος, του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών, η οποία τυπώθηκε στα εργαστήρια της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Σελ. 63 (μικροφθορά στη ράχη, μερικές στάμπες στο εξώφυλλο)
 23. 45.0958
  35,00 €
  ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. 4ο. Εκδ. 1912. Σκληρόδετο, εξαιρετικής ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη που περιέχει την εισηγητική έκθεση, το νομοσχέδιο, την επιστημονική έκθεση, την γνωμοδότηση, τη συμπληρωματική προσθήκη και επεξηγηματικούς πίνακες εκτός κειμένου περί υδρεύσεως και κατασκευής υπονόμων. Σελ. πολλαπλή αρίθμηση σελίδων
Shop By

23 προϊόντα