ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Shop By

20 προϊόντα

 1. 45.0878
  60,00 €
  ΛΑΜΒΕΡΤΙΟΥ ΒΟΣΙΟΥ καθηγητού της Ελληνικής γλώσσης εις την εν Φρακφόρτιω Ακαδημίαν ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, μάλλον δε Αττικών ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Μεταφρασθείσα και επαυξηθείσα υπό Γ.Ν. Καλλίβουλου. Εκδ. Τύποις Ο. Λαζαρίδου / Κωνσταντινούπολη 1850. Χαρτόδετο, μερικώς άκοπο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας, προς χρήση των Ελληνικών Σχολείων. Σελ. 160 (στάμπες υγρασίας στις άνω γωνίες, ίχνη οξείδωσης) [Γκίνης-Μέξας, αρ. *5214]
 2. 45.0879
  15,00 €
  Π. Παπαρρούσης, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 16ο. Εκδ. Εκ του Τυπογραφείου Ι. Παλλαμάρη - Πέραν / Κωνσταντινούπολη 1898. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας, σε 7η έκδοση, προς χρήση των εν τοις Δημοτικοίς και Αστικοίς Σχολείοις διδασκομένων. Εικονογράφηση εντός κειμένου. Σελ. 103 (ελαφρύ σαράκι μόνο στο σκληρό εξώφυλλο, λίγες σημειώσεις στα εσώφυλλα) [αβιβλιογράφητο]
 3. 45.0880
  14,00 €
  Π. Νάστος, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ. 16ο. Εκδ. εκ του Τυπογραφείου Νεολόγου Κωνσταντινουπόλεως / Πειραιάς 1898. Σκληρόδετο, εικονογραφημένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας με χρωμολιθόγραφα σχέδια σε εξώφυλλο-οπισθόφυλλο. Σελ. 83 [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1898.759]
 4. 45.0881
  20,00 €
  Π. Κριτόβουλος, ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΗΣ. 12ο. Εκδ. Εν τω Βιβλιοπωλείω Γεωργίου Θεοδωρίδου / Σμύρνη 1910. Σκληρόδετο, σχολικό εγχειρίδιο προς χρήση των αστικών σχολών και παρθεναγωγείων για το σχολικό έτος ΣΤ'. Στη σελίδα τίτλου φέρει σφραγίδα Χίου εν έτει 1911. Σελ. 352
 5. 45.0882
  15,00 €
  Π. Αγγελίδης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ μετά σημειώσεων - ΤΟΜΟΣ Α'. Εκδ. Βιβλιεκδοτικό Κατάστημα Π. Αγγελίδου & Σίας / Κωνσταντινούπολη 1913. Σκληρόδετο, σχολικό εγχειρίδιο πρόσθετης βιβλιοδεσίας, προς χρήση των μαθητών της Ε' Τάξης των Αστικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων. Σελ. 111 (ελαφριές σημειώσεις με μολύβι)
 6. 45.0883
  12,00 €
  Ι. Γιανέλλης & Γ. Σακκάς, ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων / Αθήνα 1967. Χαρτόδετο εικονογραφημένο - για την Α' τάξη των Δημοτικών Σχολείων. Φέρει βιβλιόσημο, ενώ η εικονογράφηση είναι του Κ. Γραμματόπουλου. Σελ. 201 (ελαφρώς σημειωμένο, αποκόλληση ράχης)
 7. 45.0884
  14,00 €
  ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ. 8ο. Εκδ. Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις / Αθήνα 1961. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο εγχειρίδιο που αποτελεί υλικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας, προς χρήση των νηπιαγωγών, των γονέων και των δασκάλων. Σελ. 203 (στάμπες υγρασίας σε κάποιες σελίδες, γάριασμα)
 8. 45.0885
  12,00 €
  Μ. Οικονόμου, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. 8ο. Εκδ. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" - Ι. Κολλάρου & Σία / Αθήνα 1938. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας στη ράχη για την Α' Τάξη των εξατάξιων Γυμνασίων, σε 9η έκδοση. Φέρει 5 βιβλιόσημα στη σελίδα τίτλου. Σελ 176 (μικρή φθορά στη ράχη)
 9. 45.0886
  18,00 €
  Τ. Μαμάτσης, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 8ο. Εκδ. Panstwowe Zaklady Wydawnictw Szkolnych / Βαρσοβία 1971. Σκληρόδετο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ιστορίας για τις τάξεις της 7ης και 8ης για τα Ελληνόπουλα της Πολωνίας. Σελ. 259
 10. 45.0887
  18,00 €
  Γ. Ζωΐδης, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. 8ο.Εκδ. Σχολικές Εκδόσεις / Αθήνα 1971. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο σχολικό εγχειρίδιο για τη μέση παιδεία. Σελ. 234
 11. 45.0888
  14,00 €
  Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 8ο. Εκδ. Πολιτικές & Λογοτεχνικές Εκδόσεις / 1960. Χαρτόδετο με μαθήματα γραμματικής και σύνταξης για τους μαθητές των λυκείων, για τους μαθητές των επαγγελματικών σχολών και για τους εργαζόμενους νέους. Σελ. 305
 12. 45.0889
  13,00 €
  Θ. Μαρσέλλος, ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΨΑΡΑΣ. 8ο. Εκδ. Τύποις Αργυρός / Αθήνα χ.χ. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο με 300 εικόνες εντός κειμένου, σχέδια Κ. Αυλωνίτη & Ν. Μαρσέλλου και εξώφυλλο Σπ. Μαυρογιάννη. Αποτελεί μία μικρή εγκυκλοπαίδεια για ό,τι αφορά τα ψάρια & το ψάρεμα (ερασιτεχνικό, επαγγελματικό, υποβρύχιο). Σελ. 314
 13. 45.0890
  13,00 €
  Φ. Καλαφάτης, ΤΟ ΨΑΡΕΥΜΑ. 16ο. Εκδ. Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Δ. Φέξη / Αθήνα χ.χ.ε. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο εγχειρίδιο με την περιγραφή και χρήση των διαφόρων εργαλείων της ψαρευτικής μετά των αναγκαίων οδηγιών προς επιτυχή διεξαγωγή του ψαρεύματος. Σελ. 80 (μερική αποκόλληση ράχης, λείπει μικρό κομμάτι εξωφύλλου)
 14. 45.0891
  12,00 €
  Θ. Καλογερίδης, Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. 12ο. Εκδ. Αθήνα 1959. Χαρτόδετος, εικονογραφημένος πρακτικός οδηγός για όσους ασχολούνται με τη φωτογραφία. Περιέχει διαφημίσεις του ιδίου θέματος. Σελ. 68
 15. 45.0892
  14,00 €
  Χ. Χάρακας, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 12ο. Εκδ. Α.Ι. Ράλλης & Σία / Αθήνα 1938. Σκληρόδετο, εικονογραφημένο, σχολικό εγχειρίδιο, σε 4η έκδοση, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Θρησκευμάτων & Παιδείας για την τετραετία 1936-1940, προς χρήση των μαθητών της ΣΤ' Τάξης Δημοτικών Σχολείων. Φέρει επικολλημένο βιβλιόσημο 10 λεπτών στη σελίδα τίτλου. Σελ. 160 (ελαφρώς ταλαιπωρημένο εξωτερικά)
 16. 45.0893
  14,00 €
  1) Γ. Τζαμτζής, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ. 8ο. Εκδ. Οίκος Ιωάννου Νταφώτη / Αλεξάνδρεια 1952. 2) Π. Μιχαηλίδης - Μ. Συμεών, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 8ο. Εκδ. Οίκος "Η Ακρόπολις" Κ. Κοκκινάκη & Α. Χατζάκη / Αλεξάνδρεια 1955. Δύο χαρτόδετα σχολικά εγχειρίδια που απευθύνονται στους μαθητές της Δ' & Ε' Τάξης των Ελληνικών Δημοτικών Σχολείων της Αιγύπτου. Το 2ο σε Β' έκδοση. Σελ. 108+120 (το 1ο ελαφρώς σημειωμένο και με αποκόλληση ράχης)
 17. 45.0894
  14,00 €
  ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ. 12ο. Εκδ. Βιβλιοπωλεία Δεπάστα-Σφύρα-Γεράρδου / Κωνσταντινούπολη 1906. Σκληρόδετη, σχολική έκδοση Ελλήνων συγγραφέων, προς χρήση των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων της Κωνσταντινούπολης. Σελ. 74 (ελαφρώς ταλαιπωρημένο εξωτερικά)
 18. 45.0895
  15,00 €
  Λ. Ζωγραφίδης - Κ. Σπανίδης - Σ. Σολωμός, ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΕΥΧΗ 6 - ΤΕΥΧΟΣ Α'. 8ο. Εκδ. Κάιρο 1910. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο προς χρήση των μαθητών της Α' Αστικής των Αστικών Σχολών αμφότερων των φύλων. Εκδίδεται με δαπάνη της Εφορείας της Αμπετείου Σχολής. Σελ. 56
 19. 45.0896
  18,00 €
  Κ. Φϊλανδρος, ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Γ': ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 12ο. Εκδ. Βιβλιεκδοτικό Κατάστημα Π. Αγγελίδου & Σίας . Κωνσταντινούπολη 1914. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας, για τους μαθητές των πλήρων Δημοτικών Σχολών με την ιστορία από της άλωση της Πόλης από τους Τούρκους έως τον 20ο αιώνα. Σελ. 127 (ταλαιπωρημένο και ελαφρώς σημειωμένο εσωτερικά)
 20. 45.0897
  18,00 €
  Δ. Δημητράκος, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 4ο. Εκδ. Οίκος Δ. & Π. Δημητράκου / Αθήνα 1923. Σκληρόδετος άτλας με 18 γεωφυσικούς & πολιτικούς χάρτες εκτός κειμένου και 95 εικόνες. Επιμέλεια του καθηγητή Δ. Τσαμασφύρου, σε 2η έκδοση. Σελ. 83 (στάμπα υγρασίας, μερική αποκόλληση ράχης, σκίσιμο στο 1ο χάρτη)
Shop By

20 προϊόντα