ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ

Shop By

Στοιχεία 1-40 από 48

Σελίδα
 1. 50.2127
  ΚΥΝΟΥΡΙΑΚΑ. Απρίλιος 1930. Ιστοριολαογραφικό περιοδικό. Περιλαμβάνει ιστορικές, αρχαιολογικές, λαογραφικές μελέτες της Κυνουρίας. Η Κυνουρία δια μέσου των αιώνων. Η επανάσταση της Κυνουρίας - Εκστρατεία κατά της Μονεμβασίας. Σε δερματόδετο τόμο.
 2. 50.2128
  ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ. 1894. Εθνικόν εικονογραφημένον ημερολόγιον. Ποικίλης ύλης με άρθρα και κείμενα λογοτεχνικού κυρίως ενδιαφέροντος. Δια της μεθόδου του αυτοθαυμασμού. Προσκύνημα εις τον ναόν-θέατρον του Wagner. Έτος 10ο.
 3. 50.2129 Auction ended
  20,00 €
  ΕΚΛΟΓΗ. 1950. Μηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης. Από τα δημοσιεύματα όλου του κόσμου. Άτομο και κοινωνική ευθύνη. Πως τα παιδιά θα γνωρίσουν καλύτερα τις ξένες χώρες. Δερματόδετος τόμος με δεμένα τεύχη μεταξύ τους. Τόμοι ΣΤ'. Αριθμοί τευχών 1-3, 57-62.
 4. 50.2130 Auction ended
  50,00 €
  ΝΕΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 1891. Περιοδικόν επιμήνιον. Την φιλοσοφικώς και επιστημονικώς απόδειξιν της υπάρξεως και της αθανασίας της ψυχής. Την τέρψιν και ωφέλειαν του πνεύματος δια διαφόρων ηθικοπλαστικών και επιστημονικών άρθρων. Δεμένη σε ένα τόμο η πλήρης σειρά όλων των τευχών (σύνολο 16) που έχουν εκδοθεί. Τα πρώτα 8 τεύχη (αρ. 1-8), από τον Ιανουάριο έως το Μάιο του 1891, πλήρη με τα εξώφυλλά τους και τα υπόλοιπα 8 (αρ. 9-16), από τον Ιούνιο έως το Νοέμβριο του 1891 δεμένα χωρίς εξώφυλλα. Σύνολο 16 τεύχη, σελίδες 608 (κομμένη ράχη και φθορά στο οπισθόφυλλο).
 5. 50.2131 Auction ended
  20,00 €
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ. 1859. Μηνιαίο εκκλησιαστικόν περιοδικόν σύγγραμμα. Κριτικαί και παρατηρήσεις εις τον Αθηναγόραν. Χριστιανική αρχαιολογία. Δερματόδετος τόμος με δεμένα τεύχη μεταξύ τους. Έτη Γ', Δ'. Αριθμοί τευχών 1-12, 1, 2.
 6. 50.2132 Auction ended
  13,00 €
  Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ. 1910. Μηνιαίον περιοδικόν του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού λυκείου Κ. Γιαννίκη. Η σακχαροποιία εν Ελλάδι, ένα μέγα εθνικόν έργον. Άρθρο του Charles Diehl. Έτος Α'. Αριθμός τεύχους 9.
 7. 50.2133 Auction ended
  14,00 €
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. 1891. Εκδιδόμενη άπαξ του μηνός. Πολιτική νομολογία του Αρείου Πάγου. Έξοδα της οικογένειας του μετατιθεμένου αξιωματικού. Τρία τεύχη. Έτος Ι'. Τόμος Ι'. Αριθμός τεύχους Η', Θ', Ι'.
 8. 50.2134
  ΣΕΛΛ. 1929. Διμηνιαία τεχνική, βιομηχανική και εμπορική επιθεώρησις. Το Λονδίνον εις απόστασιν δυόμησι ημερών από των Αθηνών. Μηχαναί Δήζελ με υγρόν ψεκασμόν πετρελαίου άνευ αεροσυμπιεστού. Έτος Γ'. Αριθμός τεύχους 14.
 9. 50.2135
  ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 1) Ο ΚΡΙΚΟΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ. 1958. Μηνιαία έκδοσις σώματος Ελλήνων προσκόπων. Χειμεριναί δράσεις Ελλήνων Ανιχνευτών-Προσκόπων. Έτος Ι'. Αριθμός φύλλου 2. 2) ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΧΩ. 1936-1937. Μηνιαίον προσκοπικόν περιοδικόν. Επίσημο όργανον του σωματος Ελλήνων προσκόπων. Η ενωμοτία και η ομάς. Τζάμπορη 1937. Τόμοι 10, ΙΑ'. Αριθμοί τευχών 9-12, 3. 3) SCOUTING. 1936. Στην Αγγλική γλώσσα. Η επίσημη έκδοση του περιοδικού στο Κάιρο από Βρετανούς προσκόπους. Παιχνίδια για προσκόπους. Volume II. Αριθμός τεύχους 5.
 10. 50.2136 Auction ended
  24,00 €
  "HULUS" MUH LO YAYINLARI. 1962, 1964, 1965. Η ΧΟΥΛΟΥΣ κατά τα έτη 1962, 1964, 1965. Πρόγραμμα δράσεως 1965. Επί τη ενάρξει των εργασιών του νέου έτους. Εκδόσεις στην Κωνσταντινούπολη.
 11. 50.2137
  ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ. 1912. Ειδική έκδοσις δια τους διδασκάλους και σπουδαστάς. Διάφορα άρθρα και φωτογραφίες ποικίλης ύλης, μικρές και ανέκδοτες ιστορίες. Πρόσκοποι, Λευκάδιος Χερν, τα στενά του Βοσπόρου. Φωτογραφικό υλικό με προσκόπους, Πανελλήνιους αγώνες και συλλαλητήριο περί Κύπρου. Έτος ΙΒ'. Αριθμοί τευχών 272, 277, 278.
 12. 50.2138 Auction ended
  16,00 €
  ΑΚΤΙΝΕΣ. 1946, 1948. Όργανον της χριστιανικής ενώσεως επιστημόνων. Από την πνευματική κίνηση στο εξωτερικό. Πεινασμένος λαός. Δύο δερματόδετοι τόμοι με δεμένα τευχη μεταξύ τους. Αριθμοί τευχών 53-62, 76-87.
 13. 50.2139 Auction ended
  70,00 €
  ΛΟΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ. 1866. Σύγγραμμα φιλολογικόν περιοδικόν, τετράκις του έτους εκδιδόμενον. Τα Ελληνικά γράμματα ουτ' εν τη ελευθέρα Ελλάδι ουτ' εν τη δουλή διδάσκονται προσήκοντως. Δερματόδετος τόμος. Τόμος Α'. Αριθμός τευχους Α'.
 14. 50.2140 Auction ended
  16,00 €
  Ο ΚΡΙΚΟΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ. 1958-1960, 1964. Εικονογραφημένο και ενημερωτικό δελτίο προσκόπων. Γύρω από την προσκοπική ζωή μας, του γενικού εφόρου. Άκοπες σελίδες. Έξι τεύχη. Έτος Ι'. Αριθμοί τευχών 7, 8 (Στα υπόλοιπα τέσσερα τεύχη δεν αναγράφεται αριθμός).
 15. 50.2141 Auction ended
  12,00 €
  ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ. 1913. Ειδική έκδοσις δια τους διδασκάλους και σπουδαστάς. Διάφορα άρθρα και φωτογραφίες ποικίλης ύλης, μικρές και ανέκδοτες ιστορίες. Ημερολόγιο γεγονότων Θεσσαλονίκης και φωτογραφικό υλικό της πόλης. Έτος ΙΓ'. Αριθμοί τευχών 305-306.
 16. 50.2142 Auction ended
  12,00 €
  ΠΑΝΔΩΡΑ. 1869. Δεκαπενθήμερο περιοδικό ποικίλης ύλης. Μονογραφία περί βλάχων ή κουτσοβλάχων. Απογραφή Μονής Πάτμου. Λακωνικά. Ετυμολογίαι του ανθρώπου. Γνώμη περί Ελλάδος. Τόμος Κ'. Τέσσερα τεύχη. Αριθμοί τευχών 459, 466, 470, 472.
 17. 50.2143 Auction ended
  12,00 €
  ΠΑΝΔΩΡΑ. 1869. Δεκαπενθήμερο περιοδικό ποικίλης ύλης. Ο ποιητικός διαγωνισμός του 1858. Γλωσσάριον της Ηπειρώτικης. Περιέχονται χαρακτικά έργα. Τόμος Θ'. Δύο τεύχη. Αριθμοί τευχών 195, 196.
 18. 50.2144 Auction ended
  15,00 €
  ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 1) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. 1922. Επί τη επτείω της εκλογής του Οικουμενικου Πατριάρχου Μελετίου Δ'. Έτος ΜΒ'. Τέσσερα τεύχη. Αριθμοί τευχών 28, 29, 46, 47. 2) ΝΕΟΣ ΠΟΙΜΗΝ. 1923. Μηνιαίον Θεολογικόν περιοδικόν. Εν Κωνσταντινούπολει εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου. Έτος Ε'. Αριθμός τεύχους 5.
 19. 50.2145 Auction ended
  12,00 €
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ. 1936. Οι κανονισμοί της Χάγης. Η οικονομική δραστηριότης της περιφέρειας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βόλου κατά το έτος 1935. Χρόνος 17ος. Δύο τεύχη. Αριθμοί τευχών 192-193, 194.
 20. 50.2146
  ΝΕΑ ΠΑΝΔΩΡΑ. 1861. Δεκαπενθήμερο περιοδικό ποικίλης ύλης. Άρθρο και χαρακτικό περί Φώσκολου. Συλλογή λέξεων, φράσεων και παροιμιών νήσου Κυθήρων. Τόμος Γ'. Αριθμοί φυλλαδίων 282, 283.
 21. 50.2147 Auction ended
  12,00 €
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ. 1959. Μηνιαία επιθεώρησις. Έκδοσις λέσχης Ελλήνων σιδηροδρομικών. Το κυκλοφοριακόν πρόβλημα των Αθηνών και η ανάγκη της επισταμένης οικονομοτεχνικής ερεύνης αυτού εν τω συνόλω του. Έτος ΚΣΤ'. Δύο τεύχη. Αριθμός τεύχους 2, 3-4.
 22. 50.2148
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. 1924. Η Ελληνική Ολυμπιακή προπόνησις. Οι αθλητικοί εβδομαδιαίοι διαγωνισμοί Αθηνών-Επαρχιών-Αιγύπτου. Οργάνωση και αποστολή των διακριθέντων στου Ολυμπιακούς του Παρισιού. Έτος Α'. Αριθμός τεύχους 3.
 23. 50.2149
  Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ. 1958-1959. Δεκαπενθήμερος επιθεώρησις πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Ο προς την Γεωργίαν προσανατολισμός των επενδύσεων. Το πρόβλημα της Αγροτικής Τραπέζης. Περίοδοι Β', Γ'. Οκτώ τεύχη. Αριθμοί τευχών 23, 24/25, 27/28, 29, 32, 34, 38, 40.
 24. 50.2150
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ. 1968-1969. Εβδομαδιαία έκδοση Ελλήνων εξωτερικού. Σε κατάσταση ασφυξίας η Ελληνική επικράτεια. Αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη των Σ. Αναστασιάδη, Δ. Δαρειώτη και άλλων επτά πατριωτών. Δραματικά γεγονότα στο Στρασβούργο. Αριθμοί τευχών 59, 68, 69.
 25. 50.2151 Auction ended
  13,00 €
  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ. 1947-1948. Περιοδική έκδοσις του ομώνυμου οργανισμού. Περιεχόμενο ποικίλης ύλης. Καθημερινός μόχθος και ψυχικός πλούτος. Ένας μεγάλος κίνδυνος. Περίοδος Β'. Πέντε τεύχη. Αριθμοί τευχών 2, 6, 12, 13, 15.
 26. 50.2152 Auction ended
  12,00 €
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ. 1947. Μηνιαίον δελτίον. Χαιρετισμός προς τους Ερυθροσταυρίτας. Όταν μας εμπνέη ο Ερυθρός Σταυρός. Τρία άρθρα Ράλλη Κοψίδη. Με χαρακτικά έργα του Σπ. Βασιλείου. Περίοδος Α', Β'. Έτος Γ'. Έντεκα τεύχη. Αριθμοί τευχών 12/59, 4/60, 4, 5, 11/62, 1, 2, 4/63, 11/64, 3/68.
 27. 50.2153
  ΘΗΣΑΥΡΟΣ. 1953. Εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Σκίτσα εποχής. Άρθρα σε συνέχειες. Κατάσκοποι στην Ελλάδα. Τύποι της παλιάς Αθήνας. Γυναίκες που αγάπησαν ήρωες 1821. Με πολλές γελοιογραφίες. Έτος ΙΣΤ'. Πέντε τεύχη. Αριθμοί τευχών 776, 777, 778, 780, 781.
 28. 50.2154 Auction ended
  12,00 €
  ΑΓΑΠΗ. 1895. Εβδομαδιαίον χριστιανικόν περιοδικόν. Πρώτη και δεύτερη παιδαγωγική συνέλευσις γονέων και κηδεμόνων ημών. Ανταποκρίσεις από Ρωσία, Οδησσό, Συρία, Άγιον Όρος, Κρήτη. Τα ωδικά καφενεία. Προς τους σοσιαλιστάς. Ιωάννινα. Απόδετα τεύχη. Δεκατρία τεύχη. Αριθμοί τευχών 108, 111-114, 116, 118-120, 122-125.
 29. 50.2155
  ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ. 1) ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ. 1944. Εβδομαδιαία επιθεώρησις γραμμάτων, τέχνης και θεάτρου. Στόρια ντ' αμόρε. Μια όπερα του Σαμαρά. Γύρω από τη μουσική. Η βία στην τέχνη. Αριθμός φύλλου 48. 2) ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1959. Έκδοσις εθνικού ιδρύματος ραδιοφωνίας. Ο μέγας Πέτρος Λίνκολν. Ο αυτοκράτωρ Εργάτης. Ο ελευθερωτής των σκλάβων. Αριθμός τεύχους 130. 3) ΕΙΡ. 1948. Εβδομαδιαίον πρόγραμμα ραδιοφωνικών σταθμών Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Εθνικόν ίδρυμα ραδιοφωνίας. Περίοδος Β'. Αριθμός τεύχους 27.
 30. 50.2156 Auction ended
  14,00 €
  KAMPANA. 1927. Ετήσιον Ελληνο-αμερικανικόν περιοδικόν Καμπάνας. Οι δύο δημιουργοί της κραταιάς αμερικανικής ομοσπονδίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πασχαλινόν πανηγυρικόν περιοδικόν. Ποια η ιθαγένεια των Δωδεκανήσιων. Δε διακρίνεται αριθμός τεύχους.
 31. 50.2157
  ΕΒΔΟΜΑΣ. 1931. Μεγάλη εικονογραφημένη επιθεώρησις. Θεματολογία ποκίλης ύλης με άρθρα και σατυρικές απόψεις. Φιλολογικοί περίπατοι. Γαλατεία Καζαντζάκη, Ι. Γρυπάρη, Σωτ. Σκίπη. Θεατρικά παρασκήνια. Άσσοι του στίβου. Περιέχονται χρωμολιθόγραφα. Επιδιορθωμένες ράχες. Έτος Δ'. Αριθμοί τευχών 192, 193, 196.
 32. 50.2158
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ. 1895. Εβδομαδιαία οικονομική επιθεώρησις. Η επιστή μη κατ' οίκον. Ιστορικά ανέκδοτα. Με δύο εξώφυλλα χαρακτικά και άρθρο "αι μεταμεσονύκτιοι Αθήναι: κα΄φέ Σαντάν". Έτος Α'. Αριθμός τεύχους 3.
 33. 50.2159 Auction ended
  12,00 €
  ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 1948. Όργανον επαφής-προγραμματισμού Ελλάδος και απόδημου Ελληνισμού. Δι' ένα πανελλήνιον συναγερμόν. Η κυβέρνησις χαιρετίζει τον απόδημον Ελληνισμόν. Η Εκκλησία χαιρετίζει τον απόδημον Ελληνισμόν. Τρία τεύχη. Αριθμοί τευχών 1-3, 4-6, 7-9.
 34. 50.2160
  ΑΠ' ΟΛΑ. 1913. Εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Εκ των αποχωρούντων συνοδίκων. Η ψυχή της κούκλας. Ευζωνικαί ημέραι. Έτος Δ'. Αριθμός φύλλου 164.
 35. 50.2161 Auction ended
  20,00 €
  ΤΟ ΑΣΤΥ. 1886. Εβδομαδιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης. Μποναμάδες. Τα δώρα, σκηναί και χαρακτήραι. Περιέχεται χαρακτικό έργο στη μέση του τεύχους. Αριθμός τεύχους 14.
 36. 50.2162
  ΚΟΠΑΝΟΣ. 1923. Εβδομαδιαίο σατυρικό περιοδικό ποικίλης ύλης. Κοπανική επιθεώρησις. Από τ' ανέκδοτα του Στεργιάδη. Πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ. Κοπανίσματα. Περιέχονται και γελοιογραφίες. Περίοδος Α' εν Σμύρνη. Περίοδος Β' εν Αθήναις. Έτος 15ο. Αριθμός φύλλου 665.
 37. 50.2163
  ΟΛΑ ΤΑ ΣΠΟΡ. 1930. Εβδομαδιαίον εικονογραφημένον αθλητικόν περιοδικόν. Από τα διεθνείς συναντήσεις. Το αθλητικόν έτος 1929 ημερολογιακώς. Από την κίνησιν της Αιγύπτου με πληροφορίες για την ομάδα της Ούϊπεστ. Έτος Α'. Αριθμός τεύχους 46.
 38. 50.2164
  ΟΛΑ ΤΑ ΣΠΟΡ. 1930. Εβδομαδιαίον εικονογραφημένον αθλητικόν περιοδικόν. Από τα διεθνή Παναθήναια. Γυναικείες γυμναστικές εορτές στην Ουγγαρία. Την Κυριακήν αρχίζουν οι αγώνες των Παναθήναιων. Έτος Β'. Αριθμός τεύχους 66.
 39. 50.2165
  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. 1927. Εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Ανακοινωθέν της ΠΟΚ. Προς το φίλαθλον κοινόν. Αποφάσεις της ΕΠΣΑ. Η έναρξις του πρωταθλήματος. Αποφάσεις τη ΕΠΟ. Από την κίνησιν των ανεπίσημων. Αριθμός τεύχους 79.
 40. 50.2166
  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. 1927. Εβδομαδιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Ιδού οι άνθρωποι της Μόσχας. Το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η κίνησις της πρωτευούσης. Αριθμός τεύχους 86.
Shop By

Στοιχεία 1-40 από 48

Σελίδα