ΕΝΑΡΙΘΜΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ Τ.Υ.

Shop By

38 προϊόντα

 1. 50.6201
  Νο 237 Η κυριωτέρα οδός του Αιγίου, καφετί 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 2. 50.6202 Auction ended
  12,00 €
  Νο 240 ΑΙΓΙΟ - Εκκλησία. Μετόχιον παρά την θάλασσαν, καφετί 5λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 3. 50.6203 Auction ended
  12,00 €
  Νο 241 Αίγιον, άνοδος εις την πόλιν, πρασινωπό 5λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 4. 50.6204 Auction ended
  13,00 €
  Νο 243 Λάρισα. Το Δικαστήριο, πρασινωπό. 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 5. 50.6205 Auction ended
  13,00 €
  Νο 243 Λάρισα. Η Μητρόπολη, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, ταχυδρομημένο το 1919.
 6. 50.6206
  Νο 245 Πανόραμα της Λάρισας, πρασινωπό 10λεπτο, ταχυδρομημένο το 1903.
 7. 50.6207 Auction ended
  14,00 €
  Νο 247 Λάρισα. Η Γέφυρα του Πηνειού, πρασινωπό 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, ταχυδρομημένο το 1919.
 8. 50.6208 Auction ended
  13,00 €
  Νο 249 Άποψις της Λαρίσης από του Φρουρίου, πρασινωπό 10λεπτο.
 9. 50.6209 Auction ended
  13,00 €
  Νο 250 Οδός της Λάρισας, πρασινωπό 5λεπτο, ταχυδρομημένο το 1902.
 10. 50.6210 Auction ended
  12,00 €
  Νο 251 Χωρίον Αμπελάκια, πρασινωπό 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 11. 50.6211 Auction ended
  12,00 €
  Νο 256 Η Κοιλάδα των Τεμπών, πρασινωπό 10λεπτο, Στρατιωτικόν Ατελές.
 12. 50.6212 Auction ended
  12,00 €
  Νο 261 Πάτρα, πανόραμα Αχαϊας, πρασινωπό 10λεπτο, Στρατιωτικόν Ατελές.
 13. 50.6213 Auction ended
  12,00 €
  Νο 263 Πάτρα, πανόραμα της πόλης, πρασινωπό 10λεπτο, Στρατιωτικόν Ατελές.
 14. 50.6214 Auction ended
  12,00 €
  Νο 264 Πάτραι, εικών οδού, ασπρ/ρο 10λεπτο, Στρατιωτικόν Ατελές.
 15. 50.6215 Auction ended
  12,00 €
  Νο 265 Πάτρα, η παραλιακή οδός πρασινωπό 10λεπτο, Στρατιωτικόν Ατελές.
 16. 50.6216 Auction ended
  12,00 €
  Νο 267 Πάτραι, η Εκκλησία του Παντοκράτορος, ασπρ/ρο 5λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 17. 50.6217 Auction ended
  12,00 €
  Νο 272 Πάτραι, η Εκκλησία της Παντάνασσας, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 18. 50.6218
  Νο 274. Καλάβρυτα, Η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, πρασινωπό 5λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, ταχυδρομημένο με πρόσθετο 10λεπτο λιθογραφικό το 1922.
 19. 50.6219
  Νο 293 Πανόραμα του Δομοκού, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 20. 50.6220 Auction ended
  18,00 €
  Νο 295 Τέμενος εν Τρικκάλοις, ασπρ/ρο 5λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, ταχυδρομημένο το 1921.
 21. 50.6221 Auction ended
  14,00 €
  Νο 315 Ναύπλιο, το Μπούρτζι, καφετί 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 22. 50.6222
  Νο 322 Σέριφος, άποψις της πόλεως καφετί 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 23. 50.6223 Auction ended
  13,00 €
  Νο 323 Καπανδρίτι, Βυζαντινός Ναός, πρασινωπό 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 24. 50.6224
  Νο 326 Δημαρχείο Πειραιώς, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές. -
 25. 50.6225
  Νο 334 Εύβοια, Εξοχή εις τους πρόποδας του Οξυλίθου, πρασινωπό 10λεπτο.
 26. 50.6226
  Νο 335 Εύβοια, λιτανεία στις Οκτωνιές, καφετί 5λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές. -
 27. 50.6227 Auction ended
  12,00 €
  Νο 337 Μαγγανοπήγαδον εν Πελοποννήσω, καφετί 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές. Λίγο φαγωμένο περιθώριο αριστερά.
 28. 50.6228 Auction ended
  14,00 €
  Νο 344 Δημαρχείο Πειραιώς, ασπρ/ρο 10λεπτο, με λευκή την πίσω όψη και χωρίς ανάγλυφο.
 29. 50.6229 Auction ended
  14,00 €
  Νο 347 Εύβοια, Νεάνιδες εν Εθνική περιβολή, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές. -
 30. 50.6230 Auction ended
  14,00 €
  Νο 347 Εύβοια, Νεάνιδες εν Εθνική περιβολή, καφετί 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, χρησιμοποιημένο το 1919.
 31. 50.6231 Auction ended
  12,00 €
  Νο 348 Ωρωπός, έδρα εκ του Αμφιαρείου Θεάτρου, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές. -
 32. 50.6232 Auction ended
  14,00 €
  Νο 350 Πλατεία Κηφισσίας, πρασινωπό 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές, χρησιμοποιημένο το 1920. Μικρό σπάσιμο γωνίας.
 33. 50.6233 Auction ended
  13,00 €
  Νο 356 Πευκών εν Αμαρουσίω, πρασινωπό 5λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν ατελές.
 34. 50.6234 Auction ended
  15,00 €
  Νο 358 Άποψις της Λεωφόρου Αμαλίας, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 35. 50.6235
  Νο 359 Αθήνα, οδός Αθηνάς, καφετί 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 36. 50.6236 Auction ended
  14,00 €
  Νο 360 Μέρος της Λεωφόρου Αμαλίας, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές. Φθορές.
 37. 50.6237 Auction ended
  14,00 €
  Νο 382 Μετέωρα, Μονή Αγίας Τριάδος, ασπρ/ρο 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
 38. 50.6238 Auction ended
  13,00 €
  Νο 382 Μετέωρα, Μονή Αγίας Τριάδος, καφετί 10λεπτο, επισημ. Στρατιωτικόν Ατελές.
Shop By

38 προϊόντα