ΜΕΤΟΧΕΣ & ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Shop By

20 προϊόντα

 1. 51.4297
  "Tramways de Salonique", τίτλος ενός δεκάτου της μετοχής των 500Fr. - 29 Ιουνίου 1892.
 2. 51.4298
  "Αδελφοί Παναγιωτόπουλοι, Ναυτική & Εμπορική Εταιρία, τίτλος 100 μετοχών της 25ης Οκτωβρίου 1941.
 3. 51.4299
  "Τράπεζα Αθηναϊκής Πίστεως", τίτλος 25 μετοχών των 100 δρχ. - Αθήνα 17 Οκτωβρίου 1925.
 4. 51.4300 Auction ended
  14,00 €
  Α.Ε. Ελληνικών Λαμπτήρων, τίτλος 10 μετοχών των 500 δρχ. της 15ης Αυγούστου 1932.
 5. 51.4301 Auction ended
  15,00 €
  Προνομιούχος Ελληνική Εταιρία Ιπποδρομιών, μετοχή 100 ιδρυτικών τίτλων της 1ης Νοεμβρίου 1926.
 6. 51.4302
  "Μιχαλινός" Ναυτική και Εμπορική Εταιρία, τίτλος μίας μετοχής των 100 δρχ. Πειραιάς 1 Αυγούστου 1912. Διάφορες σφραγίδες μεταβολών.
 7. 51.4303
  "Μιχαλινός" Γαιανθρακεμπορική Εταιρία, τίτλος 25 μετοχών των 500 δρχ. της 26ης Ιουνίου 1939.
 8. 51.4304 Auction ended
  15,00 €
  "ΓερμανοΕλληνική Εταιρία Ρητίνης", τίτλος μίας μετοχής των 30000 δρχ. - Αθήνα 30 Οκτωβρίου 1942.
 9. 51.4305
  "Μιχ. Σαλίβερου Α.Ε." Εκδοτικός Οίκος, άγραφος τίτλος 10 μετοχών του 1934.
 10. 51.4306
  "Εθνική Ατμοπλοϊα της Ελλάδος", τίτλος μίας ιδρυτικής μετοχής - Αθήνα 18 Ιουλίου 1909.
 11. 51.4307
  "Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας", τίτλος 10 κοινών μετοχών των 100 δρχ. - Κέρκυρα 1η Ιουλίου 1930.
 12. 51.4308
  "Βιομηχανία Ελαιουργίας Κερκύρας", τίτλος 5 κοινών μετοχών των 100 δρχ. - Κέρκυρα 1η Ιουλίου 1930.
 13. 51.4309
  "Μιχαλινός" Ναυτική και Εμπορική Εταιρία, τίτλος 5 μετοχών των 100 δρχ. Πειραιάς 1 Αυγούστου 1912.
 14. 51.4310
  "Τράπεζα της Ανατολής", τίτλος μιάς μετοχής 125 χρυσών φράγκων, Αθήνα 1η Ιουλίου 1910.
 15. 51.4311
  "Εθνική Ατμοπλοϊα της Ελλάδος", τίτλος 100 νέων μετοχών της 24ης Μαϊου 1925.
 16. 51.4312 Auction ended
  20,00 €
  "Tabacs de Macedoine et f' Asie Mineure", μετοχή 100 φράγκων στον κομιστή - Παρίσι 1η Δεκεμβρίου 1923.
 17. 51.4313
  "Regie de Terrains a Salonique", προνομιούχος τίτλος στον κομιστή - Παρίσι 15 Ιουνίου 1905.
 18. 51.4314
  "Compagnie des Tramways et d' Eklairage Electriques de Salonique", δέκατο μετοχής των 500 Francs & "Tramways de Salonique" δέκατο μετοχής των 500 Fr., Bruxelles 29Juin 1892 (Δύο τίτλοι και φύλλο τοκομεριδίων).
 19. 51.4315 Auction ended
  15,00 €
  ΓαλλοΕλληνική Τράπεζα Υποθηκών, δάνειο Κτηματικής Πίστεως 6% του 1939, τίτλος μιας ομολογίας των 1000 δρχ.
 20. 51.4316
  "Compagnie des Tramways et d' Eklairage Electriques de Salonique", action de 500 Francs, Bruxelles 29 juin 1892.
Shop By

20 προϊόντα