ΜΕΤΟΧΕΣ & ΟΜΟΛΟΓΑ

Shop By

8 προϊόντα

 1. 50.4279
  Ναυτική & Εμποροβιομηχαβική Εταιρία "Αφοί Ζερβού", τίτλος 100 μετοχών των 100 δρχ - Πειραιάς 15 Σεπτ 1930.
 2. 50.4280
  "The Commercial Company of Salonica" L. Allatini, τίτλος ιδρυτικός της 31ης Αυγούστου 1895.
 3. 50.4281 Auction ended
  45,00 €
  "Τράπεζα της Ανατολής", τίτλος μίας μετοχής των 125 χρυσών φράγκων - Αθήνα 1η Ιουλίου 1910.
 4. 50.4282 Auction ended
  30,00 €
  Ελληνική Εταιρία Θαλασσίων Επιχειρήσεων, τίτλος 25 μετοχών των 100 δρχ - Πειραιεύς 2 Απριλίου 1926.
 5. 50.4283
  Υφαντουργείον "Λεβιάθαν" Μουρτζούκου & Σια, τίτλος 10 μετοχών. Βόλος 3 Ιουλίου 1928.
 6. 50.4284 Auction ended
  12,00 €
  Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία, τίτλος μίας μετοχής επικαρπίας - Αθήνα, Δεκέμβριος 1921.
 7. 50.4285
  Εθνική Βιομηχανική Εταιρία, δύο τίτλοι μίας και 25 μετοχών - Πειραιάς 1η Ιανουαρίου 1920.
 8. 50.4286
  Ελληνική Πολιτεία. Εθνικόν Δάνειον εις δραχμάς. Ομόλογο 5.000.000 δραχμών - Αθήνα 2α Ιουνίου 1942, λήξεως 2 Ιουνίου 1945 με προσαρτημένα 3 τοκομερίδια.
Shop By

8 προϊόντα