ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑ

Shop By

22 προϊόντα

 1. 51.7088
  ΚΡΑΝΙΔΙ. Πλατεία Ρεπούλη, ασπρ/ρη (Αναργ. Βαρκαρόλης), γραμμένη το 1960.
 2. 51.7089
  ΝΑΥΠΛΙΟ. Αγροκήπιο και ανδριάς Καποδιστρίου, Καφεκίτρινη (Nicourt 216), γραμμένη το 1939.
 3. 51.7090 Auction ended
  14,00 €
  ΝΑΥΠΛΙΟ. Η Κεντρική Πλατεία, έγχρωμη (Ν. Χρηστόπουλος).
 4. 51.7091 Auction ended
  15,00 €
  ΝΑΥΠΛΙΟ. Ο σιδηροδρομικός σταθμός, ασπρ/ρη (Ν. Χρηστόπουλος).
 5. 51.7092
  ΝΑΥΠΛΙΟ. Πλατεία και ανδριάς Καποδιστρίου, Καφεκίτρινη (Nicourt 219),
 6. 51.7093 Auction ended
  12,00 €
  ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Γαλακτοπώλες, έγχρωμη (Φαραζή & Μιχαλόπουλου), χρησιμοποιημένη. Λίγο φθαρμένη γωνία άνω.
 7. 51.7094
  ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Θερμά Λουτρά, ασπρ/ρη (Φ. Στολίδης 5.Β).
 8. 51.7095
  ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Ξενοδοχείο "Θεοξένεια", ασπρ/ρη (Διρμίκης).
 9. 51.7096 Auction ended
  13,00 €
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Εξέδρα Λιμένος, καφετιά (Ρυ. Ν. Μιχαλόπουλος 17), ταχυδρομημένη το 1917.
 10. 51.7097 Auction ended
  13,00 €
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Οδός Σωτήρος, ασπρ/ρη (Μ.Ν. Μιχαλόπουλος 9), ταχυδρομημένη το 1910.
 11. 51.7098 Auction ended
  15,00 €
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Μέγα Ξενοδοχείον "Αι Πηγαί", έγχρωμη (Αφοί Σκουτέρη 100), ταχυδρομημένη το 1911. Μικρό σπάσιμο γωνίας άνω.
 12. 51.7099 Auction ended
  14,00 €
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Γραφεία Διώρυγος, καφετιά (Ευ. Μιχαλόπουλος 60), γραμμένη το 1917.
 13. 51.7100
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός, έγχρωμη (Ευ. Μιχαλόπουλος).
 14. 51.7101 Auction ended
  13,00 €
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Ο Φλοίσβος, καφετιά (Ευ. Μιχαλόπουλος 15), χρησιμοποιημένη.
 15. 51.7102 Auction ended
  14,00 €
  ΔΕΡΒΕΝΙ. Ημιγυμνάσιο και Γέφυρα, καφεκίτρινη (Νicourt 76).
 16. 51.7103
  ΔΕΡΒΕΝΙ. Γενική άποψη, καφεκίτρινη (Νicourt 75).
 17. 51.7104
  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. Γενική άποψη, έγχρωμη (Γεώ. Σκουτέρης 15), γραμμένη.
 18. 51.7105 Auction ended
  15,00 €
  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. Μερική άποψη, έγχρωμη (Nicourt 69).
 19. 51.7106
  KIATO. Πλατεία Ελευθερίας, ασπρ/ρη (Φωτο Νίκα).
 20. 51.7107
  ΚΙΑΤΟ. Γενική άποψις Σικυώνος, έγχρωμη (Αφοί Σκουτέρη 116).
 21. 51.7108 Auction ended
  13,00 €
  ΤΡΙΚΑΛΑ Κορ. Ξενοδοχείο "Θεοξένια" Τάρλα - Παπαχριστοπούλου, ασπρ/ρη, χρησιμοποιημένη το 1938. Εκδορά στην κάτω δεξιά γωνία.
 22. 51.7109 Auction ended
  13,00 €
  Αλώνισμα εν Πελοποννήσω, έγχρωμη (P & C 418).
Shop By

22 προϊόντα