ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Shop By

26 προϊόντα

 1. 50.8430
  Παρατηρητήριο Πυροβολικού, έγχρωμη (Στεφ. Στουρνάρας 215).
 2. 50.8431
  Μπιτσέρ -Γέφυρα Πουρσάκ, ασπρ/ρη (Σ, Σαραντόπουλος 2).
 3. 50.8432
  Καρά Τεπέ Τσιφλίκ, ασπρ/ρη (Σ. Σαραντόπουλος 5).
 4. 50.8433
  Κιουστέλ- Καταυλισμός VII Μεραρχίας, ασπρ/ρη (Σ. Σαραντόπουλος 7).
 5. 50.8434 Auction ended
  20,00 €
  Χατζή-Καλέ, Γέφυρα Σαγγαρίου, ασπρ/ρη (Σ. Σαραντόπουλος 8).
 6. 50.8435 Auction ended
  20,00 €
  Ουζούμπεη, Συνάντησις Χ & ΙΙ Μεραρχίας, ασπρ/ρη (Σ. Σαραντόπουλος 10).
 7. 50.8436
  Σιβρή- Χισσάρ, ασπρ/ρη (Ι.Δ. Νικολαϊδης 11).
 8. 50.8437
  Οπτικός Τηλέγραφος, Ολυμπος (Προύσσα), ασπρ/ρη (Ι.Δ. Νικολαϊδης 17).
 9. 50.8438 Auction ended
  15,00 €
  Φυλάκιον χιονοσκεπές στο Καρά-Τεπέ, ασπρ/ρη (Ι.Δ. Νικολαϊδης 19).
 10. 50.8439 Auction ended
  15,00 €
  Διανομή άρτου εν φυλακίω, ασπρ/ρη (Ι.Δ. Νικολαϊδης 24).
 11. 50.8440
  Παρασκευή συσσιτίου εν φυλακίω, ασπρ/ρη (Ι.Δ. Νικολαϊδης 25), γραμμένη το 1923. Εγκοπή κάτω.
 12. 50.8441 Auction ended
  15,00 €
  Παιδιαί Μετώπου στο Καρά-Τοκάτ, ασπρ/ρη (Ι.Δ. Νικολαϊδης 26).
 13. 50.8442 Auction ended
  15,00 €
  Χιονοπόλεμος στο Καρά-Τοκάτ, ασπρ/ρη (Ι.Δ. Νικολαϊδης 28).
 14. 50.8443 Auction ended
  20,00 €
  Κατασκευή τηλεφωνικής γραμμής, ασπρ/ρη (Ι.Δ. Νικολαϊδης 22).
 15. 50.8444
  Παρασημοφορία υπό του Βασιλέως των Σημαιών κατά την 18η Ιουλίου 1921, έργο Σεραφείμ Σεραφείμ, ζωγράφου εκ Σερρών, χρωμολιθόγραφη (Αφοί Ασπιώτη).
 16. 50.8445 Auction ended
  20,00 €
  Τεχές ή Μαυσωλείον Σεϊντά-Γαζή, έργο Σεραφείμ Σεραφείμ, ζωγράφου εκ Σερρών, χρωμολιθόγραφη (Αφοί Ασπιώτη).
 17. 50.8446 Auction ended
  20,00 €
  Ακρόπολις του Αφιόν Καρά-Χισσάρ, έργο Σεραφείμ Σεραφείμ, ζωγράφου εκ Σερρών, χρωμολιθόγραφη (Αφοί Ασπιώτη).
 18. 50.8447
  Λεμβόζευκτος γέφυρα Σαγγαρίου, έργο Σεραφείμ Σεραφείμ, ζωγράφου εκ Σερρών, χρωμολιθόγραφη (Αφοί Ασπιώτη).
 19. 50.8448 Auction ended
  30,00 €
  ΚΙΟΣ. Άφιξη πλοίου του Ερυθρού Σταυρού - Ιούλιος 1921, ασπρ/ρη.
 20. 50.8449 Auction ended
  40,00 €
  ΣΜΥΡΝΗ 1919. Εκφόρτωση του πρώτου αυτοκινήτου του Ερυθρού Σταυρού, καφετιά.
 21. 50.8450
  ΜΑΔΥΤΟΣ. Επιβίβαση προσφύγων σε πλοίο την 22α Νοεμβρίου 1922, ασπρ/ρη.
 22. 50.8451
  ΜΑΔΥΤΟΣ. Πρόσφυγες αναμένοντες να επιβιβασθούν σε πλοίο την 22α Νοεμβρίου 1922, ασπρ/ρη.
 23. 50.8452
  Αλησμόνητες μέρες μιάς δοξασμένης Ελλάδος, οι αθώοι μαρτυρικοί αιχμάλωτοί μας και ο Ν. Πλαστήρας, ασπρ/ρη, γραμμένη. Σπάσιμο γωνίας.
 24. 50.8453
  Ο Αρχηγός της Επαναστάσεως 1922 Συνταγματάρχης Νικ. Πλαστήρας, ασπρ/ρη (Γ. Αλεξάκης).
 25. 50.8454 Auction ended
  12,00 €
  Μαζί στον Πόλεμο - μαζί στην Νίκη, έγχρωμη, ταχυδρομημένη τον Ιανουάριο του 1941.
 26. 50.8455
  Λότο από 9 στρατιωτικά δελτάρια Εθνικής Αγωγής και Διαφωτίσεως (Νο 1, 13, 17, 21, 22, 26, 36, 52 & 67).
Shop By

26 προϊόντα