ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Shop By

6 προϊόντα

 1. 51.0120 Auction ended
  14,00 €
  Δ. Βακάς, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ - Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ. 8ο. Εκδ. Οίκος Μ. Σαλίβερου Α.Ε. / Αθήνα 1949. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο σύγγραμμα με ιστορικές σελίδες από τη δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδας της περιόδου 1910-1920, 78 εικόνες και 6 χάρτες. Φέρει όμορφο εξώφυλλο. Σελ. 472
 2. 51.0121 Auction ended
  12,00 €
  Κ. Κυριακόπουλος, ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ (1821-1912). 8ο. Εκδ. Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος / Αθήνα 1965. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο. Σελ. 223
 3. 51.0122 Auction ended
  14,00 €
  Γ. Θ. Φεσσόπουλος, Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΙΑΝ. 8ο. Εκδ. Αθήνα 1939. Χαρτόδετο, άκοπο που αποτελεί ανασκόπηση της ελληνικής κοινωνίας από το 1909 μέχρι το 1936 με σαφή αντικομουνιστική τοποθέτηση. Σελ. 319 (λείπουν μικρά κομμάτια σε βάση & κορυφή της ράχης, μικρή αποκόλληση εξώφυλλου-οπισθόφυλλου)
 4. 51.0123
  Louis-Paul Alaux & Rene Puaux, LE DECLIN DE L' HELLENISME. 12o. Εκδ. Librairie Payot & Cie / Παρίσι 1916. Χαρτόδετο για την παρακμή του Ελληνισμού λόγω των Νεότουρκων και των Βουλγάρων. Σελ. 136
 5. 51.0124 Auction ended
  15,00 €
  A. Mazarakis-Ainian, MEMOIRES. 8ο. Εκδ. Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών / Θεσσαλονίκη 1979. Χαρτόδετος, άκοπος τόμος με αναμνήσεις του συγγραφέα και αξιωματικού του Ελληνικού Στρατού από τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1897-1940. Γαλλικό κείμενο. Σελ. 447
 6. 51.0125 Auction ended
  12,00 €
  Α. Χ. Χαμουδόπουλος, ΑΠΌ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΌΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 1908-1948. 8ο. Εκδ. Τυπογραφείον Αδελφών Δ. Βάχλα / Θεσσαλονίκη 1948. Χαρτόδετο, με τις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου όπως της έζησε ο συγγραφέας. Φέρει εκτενή κτητορική αφιέρωση. Σελ. 106
Shop By

6 προϊόντα