Shop By

15 προϊόντα

 1. 50.0552 Auction ended
  20,00 €
  Α. Παπαχριστόπουλος, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΥΧΟΣ Α'. 8ο. Εκδ. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου / Αθήνα 1914. Σκληρόδετη, μελέτη περί των υπέρ εθνικών και ευαγών σκοπών κληρονομιών, κληροδοτημάτων και δωρεών. Βιβλιοδεσία με χρωματισμένες ακμές. Σελ. 479 (ελαφρύ γάριασμα λόγω υγρασίας στο εξώφυλλο)
 2. 50.0553 Auction ended
  15,00 €
  Alexander Philadelpheus, L' HOMME SINGE DEGENERE. 12ο. Εκδ. Αθήνα 1949. Χαρτόδετο, μερικώς άκοπο φιλοσοφικό σύγγραμμα με κριτικές σημειώσεις για την καταγωγή του ανθρώπου και την ιστορία του. Φέρει χειρόγραφη αφιέρωση του Αλέξανδρου Φιλαδελφεύ. Σελ. 361
 3. 50.0554
  Λ. Σεγκάλ, ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ Α' & Β'. 8ο. Εκδ. "Τα Νέα Βιβλία" Α.Ε. / Αθήνα 1945-1946. Δύο χαρτόδετοι τόμοι του συγγράμματος σε νέα απόδοση από τον Γ. Δ. Ζιούτο. Σελ. 347 (αποκόλληση ράχης & σημειώσεις με μολύβι στο εξώφυλλο του Β' τόμου)
 4. 50.0555 Auction ended
  14,00 €
  Ε. Φουρναράκη, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (1830-1910). 8ο. Εκδ. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας - Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς / Αθήνα 1987. Χαρτόδετος, εικονογραφημένος τόμος - ένα ανθολόγιο μαρτυριών από συγγραφείς, παιδαγωγούς, διδάσκαλους ιστορικούς, πολιτικούς της περιόδου 1830-1910. Σελ. 630
 5. 50.0556
  Χ. Μεττής, ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ. 8ο. Εκδ. Αθήνα / Αθήνα 2000. Χαρτόδετος, ογκώδης, εικονογραφημένος τόμος σε επηυξημένη έκδοση με πλήθος ιστορικών στοιχείων της ομογένειας στη Μ. Βρετανία και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με προσωπογραφίες. Σελ. 877
 6. 50.0557 Auction ended
  12,00 €
  Χ. Κανελλόπουλος, Ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 8ο. Εκδ. Βιβλιοθήκη της Λέσχης των Ελλήνων Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων / Αθήνα 1928. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο με διάλεξη γενόμενη στις 28 Μαρτίου 1928. Σελ. 59
 7. 50.0558
  Κ. Μπίρης, ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ). 8ο. Εκδ. Αθήνα 1946. Χαρτόδετο, περιλαμβάνει συγκοινωνιακό χάρτη της Αττικής με τους όμορους νόμους. Φέρει χειρόγραφη αφιέρωση και υπογραφή του συγγραφέα. Σελ. 30
 8. 50.0559 Auction ended
  14,00 €
  Ferdinard Milone, L' ALBANA ECONOMICA. 8ο. Εκδ. Padova - Cedam / 1941. Άδετος, άκοπος, εικονογραφημένος τόμος για την οικονομία της Αλβανίας. Ιταλικό κείμενο. Σελ. 256 (λυμένη ράχη, στάμπες οξείδωσης εξωτερικά)
 9. 50.0560
  Α. Ανδρέου, Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1830-1933. 8ο. Εκδ. Ελληνική Εταιρεία Επιστημονικών Μελετών / Αθήνα 1933. Χαρτόδετος, ογκώδης, μερικώς άκοπος τόμος, μετά μερικώς διαγραμμάτων και σύντομης επισκόπησης της ιστορικής εξέλιξης της Διεθνούς εξωτερικής εμπορικής πολιτικής και της δράσεως της Κοινωνίας των Εθνών. Σελ. 551 (μερική αποκόλληση ράχης)
 10. 50.0561 Auction ended
  14,00 €
  Σ. Κουρούσης, ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΙΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ (1271/2 - 1355/60) - Α': ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ. 8ο. Εκδ. Τυπογραφείον Αδελφών Μυρτίδη - "Η εν Αθήναις Επιστημονική Εταιρεία" / Αθήνα 1972. Χαρτόδετη, διδακτορική διατριβή για τον λόγιο κληρικό που διετέλεσε Μητροπολίτης Φιλαδελφείας και αργότερα Εφέσου. Σελ. 354 + πίνακες εκτός κειμένου.
 11. 50.0562
  ΥΠΟΜΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ ΕΦΕΤΩΝ. 8ο. Εκδ. Αθήνα 1911. Χαρτόδετο, σχετικό με τις διώξεις για φοροδιαφυγή και αλλοιωμένο προϊόν, μαζί με απολογίες. Πρόσθετη βιβλιοδεσία. Σελ. 42
 12. 50.0563
  Ζ. Οικονόμου, ΠΕΡ' ΑΠ' ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 8ο. Εκδ. Βιβλιοπωλείο Γκοβόστη / 1939. Χαρτόδετο, φιλοσοφικό κείμενο που γράφτηκε από τον συγγραφέα στο Νησί Πιπέρι της Αλοννήσου. Σελ. 23
 13. 50.0564 Auction ended
  15,00 €
  A. Hadzopulos, DIE FLUCHTLINGSFRAGE IN GRIECHENLAND. 8ο. Εκδ. P.D. Sakellarios / Αθήνα 1927. Μία επιστημονική πραγματεία του μεγάλου ιστορικού και οικονομικού προσφυγικού προβλήματος. Χαρτόδετη, άκοπη, γερμανική έκδοση μετά πινάκων και ιδιόχειρης αφιέρωσης του συγγραφέα. Σελ. 150
 14. 50.0565 Auction ended
  14,00 €
  1) Ν. Χωραφάς, ΑΡΔΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. 8ο. Εκδ. Αθήνα 1946. Σελ. 74. 2) Α. Δεληγιάννης, ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ. 8ο. Εκδ. Αθήνα 1946. Σελ. 41. 3) Ν. Πεζόπουλος, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΙΣ ΑΥΤΩΝ. 8ο. Εκδ. Αθήνα 1947. Σελ. 58. 4) Σ. Κατράκης, ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 8ο. Εκδ. 1947. Τέσσερα τεύχη της σειράς "Μελέται Οικονομοτεχνικαί Ανασυγκροτήσεως και Αξιοποιήσεως της Ελλάδος" (Νο. 1, 2, 3, 6) έκδοσης της Ομοσπονδίας τεχνικών Επιστημόνων και Ειδικών. Η 1η μελέτη φέρει αναδιπλούμενο χάρτη με τις αρδεύσιμες εκτάσεις και τα υδροηλεκτρικά κέντρα ανά την Ελλάδα. Η 2η και η 3η φέρουν αναδιπλούμενα διαγράμματα.
 15. 50.0566
  Σ. Ξανθόπουλος, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΕΡΙ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΑΥΤΟΥ. 4ο. Εκδ. Αθήνα 1959. Σκληρόδετο, μελέτη για την ύδρευση των Αθηνών με τη λύση της Υλίκης, αναδιπλούμενοι χάρτες, πίνακες & τομές με τις χαράξεις που πραγματοποιήθηκαν, παράρτημα εξαιρετικών επικολλημένων φωτογραφιών των έργων κατασκευής. Σελ. 47 (σελιδαρίθμηση στη μία όψη των φύλλων)
Shop By

15 προϊόντα