Shop By

Στοιχεία 1-40 από 138

Σελίδα
 1. 51.0086
  ΓΟΛΔΣΜΙΘ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Από της πρώτης καταβολής των Ελληνικών πραγμάτων, άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών, περιέχουσα και σύντομον πραγματείαν περί επιστημών και τεχνών' άμα δε και περί θρησκείας, ηθών και εθίμων των Ελλήνων, και την Βυζαντινήν ιστορίαν. Μεταφρασθείσα εκ του πρωτότυπου της Αγγλικής διαλέκτου, κατά την νεωτάτην εν Λονδίνω έκδοσιν, εις την καθ' ημάς διάλεκτον, άμα δε και επαυξηθείσα υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού. Νυν δε το τρίτον επιδιορθωθείσα εκδίδεται αύθις εις τόμους τρεις υπό Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά. Φιλοτίμω δαπάνη Κ. Ν. Γαλάτη. Έκδοσις Τρίτη. ΤΟΜΟΣ Α' - Β' - Γ'. 8ο. Εκδ. Εκ της Τυπογραφίας Κ. Γκαρπολά & Συντροφιάς / Αθήνα 1838. Ο Oliver Goldsmith (1728-1774) υπήρξε Άγγλο-Ιρλανδός μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και ιστορικός. Ο Δημήτριος Αλεξανδρίδης (1784- 1851), ήταν γιατρός, εκδότης και μεταφραστής, καταγωγής από τον Τύρναβο, ενώ εξέδιδε την εφημερίδα «Ελληνικός Τηλέγραφος». Ολοκληρωμένο έργο με τρεις σκληρόδετους τόμους, με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη, μαρμαρογραφημένες ακμές και σταθερά εσώφυλλα. και περιέχει συνημμένο αναδιπλούμενο χαλκογραφικό γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδος. Σελ. 230 + ιδ' + 218 + κα' + 236 (ελαφρά αποκόλληση ράχης στον 1ο & 3ο τόμο) [Ηλιού, αρ. *1838.29, *1838.30 & *1839.32]
 2. 51.0087
  Ν. Αντωνακέας, "ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ" - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 1821-1950. 8ο. Εκδ. Αθήνα / 1950-1954. Επίτομο έργο με 3 τόμους για τους επιφανείς άντρες στην υπηρεσία της πατρίδος, διάσημους φαυλοκράτες και τυχοδιώκτες στην εξουσία, σύμφωνα με τον συγγραφέα. Το σχέδιο των σελίδων τίτλου είναι δημιουργίας του υιού του συγγραφέα, Κωνσταντίνο Αντωνακέα, σκηνογράφο, καλλιτέχνη και μηχανικό. Σκληρόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη. Σελ. 230+354+342 (μικροφθορά στο δέρμα της ράχης)
 3. 51.0088 Auction ended
  13,00 €
  Σ. Αργυρός, Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ. 8ο. Εκδ. Αθήνα 1956. Χαρτόδετο, ελαφρώς εικονογραφημένο, σε Α' έκδοση, που αναφέρεται στην πειρατεία με ιστορικά στοιχεία από του 1500 π.Χ. έως του 1860. Φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Σελ. 192 (αξάκριστο στα εξώφυλλα)
 4. 51.0089 Auction ended
  15,00 €
  Σ. Γυαλίστρας, ΕΛΛΑΣ. 8ο. Εκδ. Αθήνα 1956. Χαρτόδετη μελέτη, μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση για την Ελλάδα από την προϊστορική περίοδο μέχρι τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πόλεμου. Αναφέρεται επίσης στις εκκρεμούσες εθνικές διεκδικήσεις. Περιέχει αναδιπλούμενους χάρτες και αναδιπλούμενο πίνακα των θυσιών του Ελληνισμού. Σελ. 143
 5. 51.0090 Auction ended
  16,00 €
  Ν. Βλάχος, ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ. 12ο. Διεύθυνση Τύπου - Γ.Ε.Σ. / Αθήνα 1950. Χαρτόδετο, με διαλέξεις του καθηγητή προς τους αξιωματικούς που έγιναν την περίοδο 5 Απριλίου - 15 Σεπτεμβρίου 1949. Σελ. 147 (ελάχιστες υπογραμμίσεις)
 6. 51.0091
  Μ. Γιαλουράκης, Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 8ο. Εκδ. Μητρόπολις / Αθήνα 1967. Χαρτόδετος, ογκώδης τόμος, με κουβερτούρα, για τη συνοπτική ιστορία του ελληνισμού της Αιγύπτου από τα αρχαία χρόνια μέχρι τον 20ο αιώνα. Το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο ζωγράφος Μιχάλης Κιούσης. Σελ. 706
 7. 51.0092 Auction ended
  25,00 €
  Α. Διλμπέρης, ΕΛΛΑΣ (GRECE) 1200 π.Χ. - 1935 μ.Χ. 4ο. Εκδ. Journal "Independence" / Παρίσι 1947. Σκληρόδετο, με διατηρημένα τα αρχικά εξώφυλλα, εικονογραφημένο με 39 εξαιρετικές εικόνες εκτός κειμένου, αποτελεί το αριθμημένο αντίτυπο Νο. 591 και φέρει ιδιόχειρη υπογραφή του συγγραφέα. Σελ. 384 (λίγες σελίδες στην αρχή αποκολλημένες, ελαφριές στάμπες υγρασίας στο περιθώριο)
 8. 51.0093
  Κ. Παπαρρηγόπουλος, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, κατά τα νεώτερα και δοκιμώτερα βοηθήματα, εκδοθέν δε δαπάνη Ανδρέου Κορομηλά - ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ περιέχον την ΑΡΧΑΙΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ. Εις ην επιμελώς παρετέθησαν αι Εβραϊκαί, αι Ελληνικαί, αι Ρωμαϊκαί πηγαί. 8ο. Εκδ. εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά / Αθήνα 1849. Σκληρόδετο, βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία και ελαφρώς εξογκωμένα νεύρα στη δερματόδετη ράχη. Αφορά την αρχαία ιστορία μέχρι την κατάλυση του δυτικού Ρωμαϊκού κράτους κατά το 476 μ.Χ. Ο δεύτερος τόμος εκδόθηκε το 1853. Σελ. 450 (στάμπες οξείδωσης) [Γκίνης-Μέξας, αρ. *4922]
 9. 51.0094 Auction ended
  15,00 €
  M. Lame Fleury, L' HISTOIRE ANCIENNE racontee aux enfants - Nouvelle Edition. (Εκδ:) Librairie de C. Borrani / Paris 1869. Σκληρόδετο σύγγραμμα του Γάλλου συγγραφέα με αναφορές σε Μέγα Αλέξανδρο, Σπάρτη, Σελευκίδες κ.α. Σελ.331 (αποκολλημένη ράχη, λείπει η σελίδα τίτλου, στάμπα υγρασίας σε εξώφυλλα και τελευταίες 2 σελίδες)
 10. 51.0095
  Eugene Cavaignac, HISTOIRE DE L' ANTIQUITE. 8ο. Εκδ. 1ου τόμου: E. de Boccard / Παρίσι 1920. 2ου & 3ου τόμου: Fontemoing et Cie / Παρίσι 1913-1914. Τρεις σκληρόδετοι τόμοι, με χρυσοτυπία στις δερματόδετες ράχες που περιέχουν αναλυτικό κατάλογο ευρετηρίου και ακολουθούν καταγραφή ιστορίας της Αρχαίας Αθήνας, Μακεδονίας κ.α. Εμπεριέχονται δύο αναδιπλούμενοι χρωμολιθόγραφοι χάρτες (Ελλάδα κατά το 480 π.Χ. και Μεσόγειος Θάλασσα κατά το 220 π.Χ.) καθώς και ένα αναδιπλούμενο σχεδιάγραμμα με τις ονομασίες των περιοχών της Αττικής. Σελ. 493+156+512+484 (μικροεκδορές ή σπάσιμο στις ράχες)
 11. 51.0096 Auction ended
  12,00 €
  Κ.Δ. Στεργιόπουλος. ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ. 8ο. Εκδ. Οίκος Ιωάννου Σιδέρη / Αθήνα 1952. Σκληρόδετο βιβλίο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη ράχη. Μελέτη για την κήρυξη πολέμου με πολλά ονομαστικά παραδείγματα για τη δίωξη των υπευθύνων πολέμου μετά από δίκη, τους νικητές, τους αιχμαλώτους κ.α. Σελ. 202
 12. 51.0097 Auction ended
  25,00 €
  G. Schlumberger, RECITS DE BYZANCE ET DES CROISADES. 12o. Εκδ. Plon-Nourrit / Παρίσι 1917 & 1922. Δύο τόμοι του ίδιου έργου του Γάλλου βυζαντινολόγου με ιστορίες από το Βυζάντιο & τις Σταυροφορίες. Το ένα σκληρόδετο, το άλλο χαρτόδετο με επιδιορθωμένη ράχη. Γαλλικό κείμενο. Συν. Σελ. 341+230 (ταλαιπωρημένη η βιβλιοδεσία του 1ου τόμου, λείπει το οπισθόφυλλο)
 13. 51.0098
  C. Diehl, LES GRANDS PROBLEMES DE L' HISTOIRE BYZANTINE. 16ο. Εκδ. Armand Colin / Παρίσι 1943. Χαρτόδετο, άκοπο, περιέχει δισέλιδο χάρτη της βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά το 1025. Γαλλικό κείμενο, σε 1η έκδοση. Σελ. 178
 14. 51.0099
  G. Schlumberger, Η ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ Ι' ΑΙΩΝΟΣ - ΜΕΡΟΣ 1ον & 2ον. 8ο. Εκδ. Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου / Αθήνα 1904-1905. Δύο σκληρόδετοι τόμοι ιστορίας του Βυζαντίου μετά πολέμων κατά Ρώσων, Αράβων, Γερμανών, Βουλγάρων, Εμφύλιοι στάσεις σε μετάφραση του Έλληνα Κωνσταντινοπολίτη λόγιου, εκδότη και συγγραφέα Σ. Ι. Βουτυρά. Το έργο συνολικά είναι τετράτομο. Ο πρώτος τόμος αναφέρεται στον Ιωάννη Τσιμισκή και ο δεύτερος τα νεανικά χρόνια του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου. Ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη ράχη. Σελ. 365+487
 15. 51.0100
  Ι. Αναγνώστης, ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εκδ. Θεσσαλονίκη 1958. Χαρτόδετο, αποτελεί μια μονωδία επί της άλωσης της Θεσσαλονίκης στο 1430 και η Νο 1 έκδοση για τη Βιβλιοθήκη της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Η εισαγωγή, το κείμενο, η μετάφραση και τα σχόλια είναι του Γιάννη Τσάρα, με ιδιόχειρη αφιέρωσή του. Σελ. 104 (αξάκριστο αντίτυπο)
 16. 51.0101
  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. 8ο. Εκδ. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών / Αθήνα 1989. Χαρτόδετος, άκοπος, εικονογραφημένος τόμος, πλήρης μελετών και εισηγήσεων καθώς αποτελεί το βιβλίο πρακτικών του Α' Διεθνούς Συμποσίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περίοδο 15-17 Σεπτεμβρίου 1988. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση. Σελ. 764
 17. 51.0102
  C. Tsourkas, LES DEBUTS DE L'ENSEIGNEMENT PHILOSOPHIQUE ET DE LA LIBRE PENSEEDANS LES BALKANS. 8ο. Εκδ. Ινστιτούτο Βαλκανικών Ερευνών & Μελετών / Βουκουρέστι 1948. Χαρτόδετη, άκοπη πραγματεία για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας και της ελεύθερης σκέψης στα Βαλκάνια κατά την περίοδο 1563-1646, μέσα από τη ζωή και το έργο του Έλληνα Νεο-Αριστοτελικού φιλοσόφου, Θεόφιλος Κορυδαλεύς. Γαλλικό κείμενο. Σελ. 280 (ελαφριά στάμπα στο εξώφυλλο)
 18. 51.0103
  Ο. Μίλλερ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑ. 8ο. Εκδ. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" - Ιωάννου Δ. Κολλάρου / Αθήνα 1914. Σκληρόδετος, ογκώδης εικονογραφημένος τόμος, εξαιρετικής βιβλιοδεσίας, για την ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας από του έτους 1801 μέχρι του 1913. Η μετάφραση είναι του καθηγητή Πανεπιστημίου Σ. Λάμπρου. Φέρει αναδιπλούμενο χάρτη της Ευρωπαϊκής Τουρκίας κατά τις συνθήκες Λονδίνου και Βουκουρεστίου 1913. Σελ. 704
 19. 51.0104 Auction ended
  15,00 €
  Π. Σκουζές, ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ ΑΛΗ (1774-1796). 16ο. Εκδ. Α. Κολολού / Αθήνα 1948. Χαρτόδετο, βασισμένο στα χειρόγραφα του αγωνιστή Π. Σκουζέ εν έτει 1841. Το παλιό & νέο χειρόγραφο είναι επιμελημένο και αποκαταστημένο από τον Γ. Βαλέτα. Το εξώφυλλο είναι σχεδιασμένο από τον καλλιτέχνη Μίμη Παπαδημητρίου. Σελ. 166 (αποκόλληση επιδιορθωμένης ράχης)
 20. 51.0105 Auction ended
  15,00 €
  Γ. Μαλτέζος, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. 8ο. Εκδ. Χ. Σπανού / Αθήνα 1960. Χαρτόδετη, άκοπη, εικονογραφημένη μελέτη που αναδεικνύει μνημεία της Αθήνας από την εποχή της Τουρκοκρατίας με πολλές ιστορικές πληροφορίες. Οι εικόνες εντός κειμένου είναι από τον ζωγράφο Βάσο Γερμενή. Φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Σελ. 117
 21. 51.0106
  ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ. 4ο. Εκδ. Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων - Υπουργείο Πολιτισμού / Αθήνα 1998. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο σε Β' έκδοση. Περιέχει χάρτες των λιμανιών σε διάφορες περιόδους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σελ. 98
 22. 51.0107 Auction ended
  25,00 €
  Γ. Ράλλης, ΣΥΝΘΗΚΑΙ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. 16ο. Εκδ. Εκ της Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος / Αθήνα 1857. Σκληρόδετο, αποτελεί τον 3ο τόμο της σειράς: "Οι Ελληνικοί Κώδικες μετά των τροποποιούντων αυτούς νεότερων Νόμων και Β. Διαταγμάτων, οις προσετέθησαν ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" σε 3η έκδοση. Φέρει χρυσοτυπία και διάκοσμο στη δερμάτινη και ταλαιπωρημένη ράχη. Σελ. 640 + ιδ' (αποκόλληση των 2 πρώτων φύλλων, στάμπες υγρασίας στην αρχή και στο τέλος, μερική αποκόλληση ράχης από τη βάση και την κορυφή)
 23. 51.0108
  Χ. Βυζάντιος, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ, ΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΣΧΕΝ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1821 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1833. Εκδ. εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου / Αθήνα 1874. Δερματόδετο, βιβλιοδεσία εποχής με χρυσοτυπία και εξαιρετικό διάκοσμο στη ράχη και στο ανάγλυφο εξώφυλλο, καθώς και χρυσωμένες ακμές. Περιέχει 3 αναδιπλούμενους λιθογραφικούς χάρτες (Α' & Β' Μάχη Χαϊδαρίου, πολιορκία Ακρόπολης Αθηνών) και 3 ξυλογραφικά πορτραίτα των Αλέξανδρου Υψηλάντη, Κάρολου Φαβιέρου και Γεώργιου Καραϊσκάκη. Σελ. 431 (αποκόλληση ράχης, μικρές οπές από σαράκι πάνω στο δέσιμο εσωτερικά, μικροφθορές σε βάση & κορυφή της ράχης) [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1874.345]
 24. 51.0109 Auction ended
  20,00 €
  ΟΙ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙ (Μέρος Α'). 8ο. Εκδ. εκ του Τυπογραφείου των καταστημάτων "Ανέστη Κωνσταντινίδη" / Αθήνα 1903. Χαρτόδετο, άκοπο, αξάκριστο αντίτυπο, που περιλαμβάνει συλλογή των περί της οικογένειας Μαυρομιχάλη γραφέντων. Αφορά βιογραφικά και ιστορικά στοιχεία από εμφανίσεως της οικογενείας στη Μάνη μέχρι την έλευση του Καποδίστρια στην Ελλάδα. Περιέχει αναδιπλούμενο γενεαλογικό δέντρο και πορτραίτα των αγωνιστών εκτός κειμένου. Σελ. 256 (λυμένη ράχη)
 25. 51.0110 Auction ended
  35,00 €
  Κ Αλεξανδρής, ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΟΣ 1821-29. 8ο. Εκδ. "Ν. Επιθεωρήσεως" / Αθήνα 1930. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο βιβλίο με τις επιχειρήσεις του Ναυτικού πλαισιωμένο από διαγράμματα, πίνακες και χάρτες (αναδιπλούμενους) εκτός κειμένου. Σελ. 199 (επιδιορθωμένη ράχη, ελαφριές στάμπες υγρασίας στην αρχή και στο τέλος)
 26. 51.0111 Auction ended
  15,00 €
  Δ. Φωτιάδης, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ. 8ο. Εκδ. "Κυψέλη" / Αθήνα 1962. Σκληρόδετος, εικονογραφημένος τόμος σε 5η έκδοση για την περίοδο 1780-1827 με αναλυτική περιγραφή τη ζωής, των ιστορικών γεγονότων και των μαχών της Ελληνικής Επανάστασης. Φέρει ανάγλυφο εξώφυλλο με χρυσοτυπία και πρωτότυπη υπογραφή του συγγραφέα. Σελ. 505
 27. 51.0112 Auction ended
  15,00 €
  Ν. Μόσχος, ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ο ΑΓΝΟΗΜΕΝΟΣ - ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΤΙΜΗΜΕΝΟΣ. 8ο. Εκδ. Πολιτικές & Λογοτεχνικές Εκδόσεις 1963. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο που αποτελεί μυθιστορηματική βιογραφία των Καρατζά και Πατρών Γερμανού λίγα χρόνια πριν ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση, Φέρει φωτογραφίες εκτός κειμένου και όμορφα πρωτογράμματα. Σελ. 324
 28. 51.0113 Auction ended
  15,00 €
  Δ. Φωτιάδης, ΚΑΝΑΡΗΣ. 8ο. Εκδ. Πολιτικές & Λογοτεχνικές Εκδόσεις / 1960. Χαρτόδετος τόμος, εκτενούς βιογραφίας του Έλληνα αγωνιστή και μετέπειτα πεντάκις πρωθυπουργού της Ελλάδος. Περιέχει ξυλογραφία του Α. Τάσσου. Σελ. 530
 29. 51.0114 Auction ended
  15,00 €
  Δ. Φωτιάδης, Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΠΟΥΤΑ. 8ο. Εκδ. Πολιτικές & Λογοτεχνικές Εκδόσεις / 1963. Χαρτόδετο σύγγραμμα με εξώφυλλο Γ. Γ. Δήμου. Σελ. 447
 30. 51.0115
  Γ. Βαλέτας, ΤΟ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ. 8ο. Εκδ. Κορυδαλλού / Αθήνα 1946. Χαρτόδετο, άκοπο σύγγραμμα για την πνιγμένη αναγέννηση και την επαναστατική κληρονομιά που έχει ως στόχο την κατανόηση του λαϊκού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Σελ. 158
 31. 51.0116 Auction ended
  12,00 €
  Ι. Κακαβούλιας, Η ΕΝ ΑΣΤΡΕΙ Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (1823). 8ο. Εκδ. Οίκος Πέτρου Πατσιλινάκου / Αθήνα 1953. Χαρτόδετο, άκοπο, εικονογραφημένο που αφορά μια ιστορική αναπαράσταση μίας μεγάλης πολιτικής μάχης - τη Β' Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Άστρος τον Απρίλιο του 1823. Φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Σελ. 159
 32. 51.0117 Auction ended
  12,00 €
  Μ. Προκόπης, Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ Κ' Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ. 8ο. Εκδ. "Αετός" Α.Ε. / Αθήνα 1944. Χαρτόδετη μελέτη. Σελ. 48
 33. 51.0118 Auction ended
  13,00 €
  David M. Robinson, AMERICA IN GREECE - A TRADITIONAL POLICY. 8ο. Εκδ. Anatolia Press / Νέα Υόρκη 1948. Σκληρόδετο, με χρυσοτυπία και κουβερτούρα. Αναφορά στην περίοδο 1821-1827 και τα αισθήματα των Ελλήνων αγωνιστών απέναντι στον κόσμο της Αμερικής. Σελ.195 (μικροφθορές στην κουβερτούρα)
 34. 51.0119 Auction ended
  12,00 €
  Κ. Σ. Κώνστας, Η ΓΟΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ. 8ο. Εκδ. Κοινότητα Γουριάς - Μεσολογγίου / Αθήνα 1972. Χαρτόδετο για τη συμβολή της Γουριάς, ενός Αιτωλικού χωριού στον Αγώνα. Αναφορές σε ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα της περιόδου 18224-1839 και σε γουριώτες αγωνιστές του 1821. Σελ. 126
 35. 51.0120 Auction ended
  14,00 €
  Δ. Βακάς, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ - Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ. 8ο. Εκδ. Οίκος Μ. Σαλίβερου Α.Ε. / Αθήνα 1949. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο σύγγραμμα με ιστορικές σελίδες από τη δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδας της περιόδου 1910-1920, 78 εικόνες και 6 χάρτες. Φέρει όμορφο εξώφυλλο. Σελ. 472
 36. 51.0121 Auction ended
  12,00 €
  Κ. Κυριακόπουλος, ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ (1821-1912). 8ο. Εκδ. Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος / Αθήνα 1965. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο. Σελ. 223
 37. 51.0122 Auction ended
  14,00 €
  Γ. Θ. Φεσσόπουλος, Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΙΑΝ. 8ο. Εκδ. Αθήνα 1939. Χαρτόδετο, άκοπο που αποτελεί ανασκόπηση της ελληνικής κοινωνίας από το 1909 μέχρι το 1936 με σαφή αντικομουνιστική τοποθέτηση. Σελ. 319 (λείπουν μικρά κομμάτια σε βάση & κορυφή της ράχης, μικρή αποκόλληση εξώφυλλου-οπισθόφυλλου)
 38. 51.0123
  Louis-Paul Alaux & Rene Puaux, LE DECLIN DE L' HELLENISME. 12o. Εκδ. Librairie Payot & Cie / Παρίσι 1916. Χαρτόδετο για την παρακμή του Ελληνισμού λόγω των Νεότουρκων και των Βουλγάρων. Σελ. 136
 39. 51.0124 Auction ended
  15,00 €
  A. Mazarakis-Ainian, MEMOIRES. 8ο. Εκδ. Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών / Θεσσαλονίκη 1979. Χαρτόδετος, άκοπος τόμος με αναμνήσεις του συγγραφέα και αξιωματικού του Ελληνικού Στρατού από τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1897-1940. Γαλλικό κείμενο. Σελ. 447
 40. 51.0125 Auction ended
  12,00 €
  Α. Χ. Χαμουδόπουλος, ΑΠΌ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΌΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 1908-1948. 8ο. Εκδ. Τυπογραφείον Αδελφών Δ. Βάχλα / Θεσσαλονίκη 1948. Χαρτόδετο, με τις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου όπως της έζησε ο συγγραφέας. Φέρει εκτενή κτητορική αφιέρωση. Σελ. 106
Shop By

Στοιχεία 1-40 από 138

Σελίδα