ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ

Shop By

6 προϊόντα

 1. 50.0567 Auction ended
  25,00 €
  Δ. Σκαρλάτος του Βυζαντίου, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ επί τη βάσει πάντων των άχρι τούδε εκδεδομένων ελληνικών λεξικών, ιδίως δε του εν Παρισίοις εκδιδόμενου "Θησαυρού" του Ερρίκου Στεφάνου" -- Οις προσετέθη επί τέλους και Λεξικόν Επίτομον -- Εκδοθέν δε στερεοτύπως υπό Ανδρέου Κορομηλά, και αφιερωθέν τω Μεγαλειοτάτω Βασιλεί της Ελλάδος Οθώνι τω Α' - ΤΟΜΟΣ Α. 4ο. Εκδ. εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά / Αθήνα 1852. Δερματόδετος, ογκώδης τόμος, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας, με χρυσοτυπία, ο οποίος περιλαμβάνει τα λήμματα από "Α" έως "Μ". Σελ. 878 (φθορά: μερικώς αποκολλημένη ράχη, χαλαρές οι συνδέσεις, στάμπες οξείδωσης) [Γκίνης-Μέξας, αρ. *5728]
 2. 50.0568
  Κ. Βαρβάτης, ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ. 8ο. Εκδ. Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Βαρβαρρήγου / Αθήνα 1876. Σκληρόδετο, πρόσθετο δέσιμο εποχής, με ιδιόχειρη υπογραφή του συγγραφέα. Σελ. 319 (μικρό σκίσιμο κάτω αριστερά στη σελίδα τίτλου, λίγες στάμπες οξείδωσης, στρογγύλεμα γωνιών των εξωφύλλων) [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1876.201]
 3. 50.0569
  Γ. Φιλάρετος, ΛΕΞΙΚΟΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ. Εκδ. Ανδρέας Πάσχας / Αθήνα 1915. Σκληρόδετη, τέταρτη έκδοση αναθεωρημένη και βελτιωμένη του κρυπτογραφικού λεξικού. Φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη. Αντίτυπο με διατηρημένα τα αρχικά εξώφυλλα και χρωματισμένες ακμές. Σελ. 99
 4. 50.0570
  S. Salaville & E. Dalleggio, KARAMANLIDIKA - Ι. 8ο. Εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών / Αθήνα 1966. Χαρτόδετη άκοπη γαλλική έκδοση της αναλυτικής βιβλιογραφίας με βιβλία στην καραμανλίδικη γραφή της περιόδου 1584-1850. Σελ. 325
 5. 50.0571 Auction ended
  15,00 €
  ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΟΥΔΑ (ΣΟΥΪΔΑ) - ΤΟΜΟΙ Α-ΣΤ'. 8ο. Εκδ. Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός "Βιβλιοθήκη των Ελλήνων" / Αθήνα χ.χ.ε. Έξι σκληρόδετοι τόμοι σύγχρονης έκδοσης (ca 1960) και βιβλιοδεσίας ενός πλήρους έργου του λεξικού που γράφτηκε τον 10ο αιώνα με 30.000 λήμματα. Φιλολογική αποκατάσταση του Imm. Bekker. Σελ. 1158
 6. 50.0572 Auction ended
  14,00 €
  Α. Σταματιάδης, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ της Διεθνούς Βοηθητικής Γλώσσης ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ. 12ο. Εκδ. Τύποις "Φοίνικος" / Κωνσταντινούπολη 1923. Άδετο σύγγραμμα σε 2η έκδοση επαυξημένη. Σελ. 98 (λυμένη ράχη, σημειώσεις με μολύβι σε λίγες σελίδες, λείπει το οπισθόφυλλο)
Shop By

6 προϊόντα