ΦΙΛΟΣΟΦΙA & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Shop By

12 προϊόντα

 1. 51.0074
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΑΘΕΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ήτοι Εγκώμιον του αληθινού Φιλοσόφου, Μακαρισμός του ορθοδόξου Χριστιανού, Ψόγος του αθέου, Ταλανισμός του Δεισιδαίμονος΄ Ω προσετέθη και τις Επιστολή ανέκδοτος εισέτι, του Σοφωτάτου Ευγενίου΄ και τι Σκολιόν, είτουν Ωδάφιον Ηθικόν Ν. του Λογάδου΄ άπερ συνεξεδόθησαν χάριν των ομογενών / υπό του αυτού Λογάδου, δικαιοφύλακος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Αξιαγάστω ζήλω, και φιλοτίμω δαπάνη του Ευγενούς και εντιμοτάτου εν πραγματευταίς κυρίου Ευσταθίου Κατακουζηνού. Εν τω του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείω Παρά Παναγιώτη Δημητρίου εξ Αργυροκάστρου, Εν έτει 1830. 12ο. Σελ. ιε' + 113. Σκληρόδετο με ανάγλυφο τίτλο. (στάμπες υγρασίας σε λίγες σελίδες, στίγματα οξείδωσης) [Ηλιού, αρ. *1830.100]
 2. 51.0075
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Παράρτημα του 22 Αριθμού της Εφημερίδος) - GESETZBUCH UEBER DAS CIVIL-VERFAHREN (Beilage zu Nr. 22 des Regierungsblattes). Εν Ναυπλίωι, εκ του επί των δημοσίων έργων τμήματος ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, 1834. Δίγλωσσο, παράλληλο κείμενο στην ελληνική & τη γερμανική γλώσσα. Δερμάτινη ράχη με χρυσοτυπία και σκληρά μαρμαρογραφημένα εξώφυλλα, χρωματισμένες ακμές. 8ο. Σελ. 600. (λείπει κομμάτι από τη σελίδα τίτλου, στάμπες οξείδωσης). [Ηλιού, αρ. *1834.115]
 3. 51.0076
  ΕΠΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - EPANAGOGE LEGIS BASILII LEONIS ET ALEXANDRI. Απόσπασμα του βιβλίου: COLLECTIO LIBRORUM JURIS GRAECO-ROMANI INEDITORUM. ECLOGA LEONIS ET CONSTANTINI, EPANAGOGE BASILII LEONIS ET ALEXANDRI. Editit Carolus Eduardus Zachariae a Lingenthal. Lipsiae, Sumtibus J. A. Barthii 1852. Σκληρόδετο με ελληνικό κυρίως κείμενο. Σελ. 56-223 (λείπει η σελίδα τίτλου, οι σελίδες 1-52 και 224-235)
 4. 51.0077 Auction ended
  50,00 €
  Γ. Α. Ράλλης & Μ. Ποτλής, ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ - ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. 8ο. Εκδ. Εκ της Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος / Αθήνα 1855. Σκληρόδετος τόμος με δερμάτινη ράχη που φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του πρώτου συγγραφέα. Στη σελίδα γ' φέρεται ο τίτλος "Αποφάσεις συνοδικαί και διατάξεις των Κωνσταντινουπόλεως Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών, έτι δε νεαραί διατάξεις των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, και αποκρίσεις, επιστολαί, ψήφοι, επιλύσεις και υπομνήματα περί διαφόρων κανονικών υποθέσεων. Αποτελεί τον 5ο τόμο ενός εξάτομου έργου. Σελ. 638 (ελαφρείς στάμπες στην αρχή) [Γκίνης-Μέξας, αρ. *6555]
 5. 51.0078 Auction ended
  45,00 €
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Τούτο μεν εξελληνισθέν, τούτο δε εκ των πηγών συνταχθέν προς χρήσιν των Γυμνασίων υπό ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ -- Εν Πάτραις, Εκ του Τυπογραφείου Π. Ευμορφοπούλου και Γ. Σταυροπούλου. 1855. Ο Αθανάσιος Ρουσόπουλος υπήρξε καθηγητής Πανεπιστημίου, φιλόλογος και αρχαιολόγος του 19ου αιώνα, μία εξέχουσα φυσιογνωμία των ελληνικών γραμμάτων. Στο σύγγραμμα αναφέρεται στην Σπάρτης Πολιτεία, Κρήτης Πολιτεία και Αθηνών Πολιτεία με πλήθος θρησκευτικών, πολιτειακών, οικονομικών, διοικητικών κ.α. στοιχείων της κάθε κοινωνίας. Εμπεριέχει κατάλογο των φιλόμουσων συνδρομητών. Δερμάτινη βιβλιοδεσία σε πολύ καλή κατάσταση με χρυσοτυπία στη ράχη και σκληρά εξώφυλλα. 8ο. Σελ. ιστ' +1 χ.α.+ 318. (κάποιες στάμπες υγρασίας, μικρά σκισίματα στις πρώτες & τελευταίες μερικώς επιδιορθωμένες σελίδες). [Γκίνης-Μέξας, αρ. *6423]
 6. 51.0079 Auction ended
  25,00 €
  ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ. Συγγραφέν μεν Γαλλιστί υπό Εταιρίας σοφών ανδρών και τη επιστασία του ιππότου D' Arteau εκδοθέν, μεταφρασθέν δε κατ' επιτομήν εκ του γαλλικού υπό Π. Γερακάκη. Και εκδοθέν υπό του Αρχιμανδρίτου και Ιεροδιδασκάλου Παρθενίου Καισάρεως, Τελειοδιδάκτου της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής - ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 8ο. Εκδ. Εκ του Τυπογραφείου της Αμαλθείας / Σμύρνη 1862. Δερματόδετο, εξαιρετικής ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία και όμορφο διάκοσμο στη ράχη. Αποτελεί τον 2ο τόμο ενός τετράτομου έργου με τα λήμματα των στοιχείων Β, Γ,Δ & Ε. Σελ. 944 (μικροφθορές στο σκληρό εξώφυλλο) [Γκίνης-Μέξας, αρ. *9175]
 7. 51.0080
  ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ή ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΑΣ. 8ο. Εκδ. Τυπογραφείον Λαζάρου Δ. Βιλλαρά / Αθήνα 1869. Σύγγραμμα του Γάλλου συγγραφέα Th. H. Barrau "Conseils aux ouvriers" σε διασκευή του Ν. Δραγούμη. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερμάτινη ράχη εποχής. Σελ. ιε΄+1 λ.+215+1 λ. (λίγες μικρές οπές από σαράκι στο περιθώριο, [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1869.98]
 8. 51.0081 Auction ended
  18,00 €
  Α. Βερναρδάκης, ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ. 8ο. Εκδ. Κωνσταντινούπολη / 1872. Χαρτόδετος λόγος που αναγνώστηκε στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως. Μετατύπωσις Επταλόφου. Μερικώς άκοπο. Σελ. 64 (μερικώς λυμένη ράχη, λείπει το σκληρό εξώφυλλο) [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1872.576]
 9. 51.0082
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ περιέχον ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ πάνυ χρησίμους εις οποιανδήποτε ανθρωπίνην κατάστασιν και περίστασιν του βίου, μεταρρυθμισθέν και πλείσταις ετέραις γνώσεσιν επαυξηθέν. Έκδοσις Πέμπτη. Βενετία, εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου "Ο Φοίνιξ" 1875. Σκληρόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη ράχη, αποτελεί την 5η έκδοση του συγγράμματος. 12ο. Σελ. 288 (δύο στάμπες υγρασίας στη σελίδα τίτλου) [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1875.231]
 10. 51.0083 Auction ended
  12,00 €
  Jules Soury, ETUDES HISTORIQUES sur LES RELIGIONS, LES ARTS LA CIVILISATION DE L'ASIE ANTERIEURE ET DE LA GRECE. 8o. Εκδ. C. Reinwald et Cie / Παρίσι 1877. Ο Jules Soury (1842-1915) ήταν συγγραφέας, ψυχολόγος και καθηγητής νευροψυχολογίας. Στη δεκαετία του 1890 τα μαθήματα του Soury προσέλκυσαν ανθρώπους όπως οι Clemenceau, Anatole France, Marcel Sembat και Maurice Barrès. Στο σύγγραμμα μελετάει τις θρησκείες, τις τέχνες και τον πολιτισμό Ιουδαίων, Φοινίκων, Ρωμαίων, Αιγυπτίων, Ελλήνων κ.α. Γαλλικό κείμενο. Σκληρόδετος τόμος, πολυτελούς βιβλιοδεσίας σε πολύ καλή κατάσταση, με χρυσοτυπία στη δερμάτινη ράχη, μαρμαρογραφημένες ακμές και σταθερά εσώφυλλα με τη μέθοδο της μαρμαρόκολλας. Σελ. 492
 11. 51.0084
  Σ. Δ. Φιλάρετος, Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, δι' ου αποκτείνονται οι των νόμων παραβάται και οι της ψυχής του έθνους επίβουλοι και φονείς. Εκδ. Εκ του Τυπογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου / Αθήνα 1879. Σκληρόδετο, πολυτελούς ιδιωτικής νεότερης βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη. Περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο συνδρομητών. 8ο. Σελ. 183 (φθορά στη σελίδα τίτλου και επιδιόρθωση) [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1879.393]
 12. 51.0085 Auction ended
  25,00 €
  Iginio Gentile, MANUALI HOEPLI - ARTE GRECA - Atlante di 149 Tavole ad illustrazione del Manuale di Storia dell' Arte Greca, del Professore. (Εκδ:) Ulrico Hoepli / Μιλάνο 1892. 16ο. Χ.Α.Σ. Ο Ιταλός αρχαιολόγος Iginio Gentile παρουσιάζει σε Α' έκδοση την τέχνη στην Αρχαία Ελλάδα μέσα από 149 εξαιρετικές ηλιοτυπίες (κάποιες ολοσέλιδες, δισέλιδες ή αναδιπλούμενες). Σκληρόδετο, με χρωματισμένες ακμές, πλήρως εικονογραφημένο.
Shop By

12 προϊόντα