ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Shop By

19 προϊόντα

 1. 51.0697 Auction ended
  20,00 €
  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣΑ ΜΕΝ ΓΑΛΛΙΣΤΙ ΥΠΟ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΒΑΛΒΙ, ΕΡΜΗΝΕΥΘΕΙΣΑ ΔΕ ΔΙΑ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟ Κ. Μ. ΚΟΥΜΑ - ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ. Εκδ. Εκ της Τυπογραφίας Αντ. Μπένκο / Βιέννη της Αυστρίας 1839. Ο τρίτος αυτοτελής τόμος ενός πεντάτομου έργου, που περιλαμβάνει στοιχεία για την Ελλάδα, τωρινή Τουρκία, Ασιατική Τουρκία κ.α. μετα πινάκων. Σκληρό εξώφυλλο με δέρμα στη ράχη και στις γωνίες. Σελ. 636. (λείπουν οι δύο αναφερόμενοι χάρτες και το σκληρό οπισθόφυλλο, αποκόλληση ράχης-εξωφύλλου, ίχνη οξείδωσης) [Ηλιού, αρ. *1839.26]
 2. 51.0698 Auction ended
  13,00 €
  Ιωάννης Λαστίκ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ μετά υποσημειώσεων και λεξιλογίου όλων των εν τω κειμένω λέξεων. 12ο. Εκδ. Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου / Αθήνα 1879. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας, σε 4η έκδοση (λίαν βελτιωμένη), προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων. Γαλλικο-ελληνικό κείμενο. Σελ. 90 + 34 (μερική αποκόλληση ράχης, σαράκι, ίχνη οξείδωσης [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1879.134]
 3. 51.0699 Auction ended
  20,00 €
  Δ. Η. Κυριακόπουλος, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 12ο. Εκδ. Τυπογραφείον "Ο Παλαμήδης" / Αθήνα 1880. Δερματόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας εποχής με το σχολικό εικονογραφημένο σύγγραμμα προς διδασκαλία στα Γυμνάσια. Περιέχει 87 μικρές εικόνες-χαρακτικά εντός κειμένου. Σελ. 250 + κενές σελίδες (μικροφθορές στη σελίδα τίτλου) [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1880.786]
 4. 51.0700
  Αν. Μάλτος, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ήτοι ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΟΡΙΚΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ προς χρήσιν των σχολείων - ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 12ο. Εκδ. Τύποις Χρυσογέλου & Σίας / Οδησσός 1885. Σκληρόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη ράχη, σε Α' έκδοση, που περιέχει 20 δίφωνα και 37 τρίφωνα άσματα μετά 107 ωδικών ασκήσεων. Δημοτικά, πατριωτικά, εθνικά κ.α. Σελ. 211 (μικροφθορές στη σελίδα τίτλου) [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1885.880]
 5. 51.0701
  Αλκιβιάδης Σ. Ιωαννίδης, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. 8ο. Εκδ. Ιωάννης Νοττάρης / Αθήνα 1890. Σκληρόδετο, βιβλίο ιστορίας προς χρήση των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, σε 2η βελτιωμένη έκδοση. Εξαιρετική εικονογράφηση με χαλκογραφίες. Σελ. 150 (ελαφρύ σαράκι στο περιθώριο) [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1890.847]
 6. 51.0702 Auction ended
  14,00 €
  Γ. Τσαγρής, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ (395-1648) και ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ (395-1453). 8ο. Εκδ. Τύποις Ν. Πάσσαρη & Λ. Βεργιανίτου / Αθήνα 1891. Χαρτόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας, προς χρήση των μαθητών της Γ' Τάξεως των Γυμνασίων, σε Α' έκδοση. Σελ. 240 [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1891.404]
 7. 51.0703 Auction ended
  12,00 €
  3 της Ε.Ο.Ν.: 1) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΣΑΛΠΙΓΚΤΩΝ. 2) ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΕΝΌΣ ΘΕΜΑΤΟΣ προς χρήσιν των Βαθμοφόρων της Ε.Ο.Ν. 3) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩ. 8ο. Εκδ. Ε.Ο.Ν. / Αθήνα 1940. Τρία χαρτόδετα τεύχη της Ε.Ο.Ν. (Νο. 66, 65 & 71). Συν. Σελ. 121 (από το 1ο τευχίδιο: επιδιορθωμένη ράχη, λείπει μικρό κομμάτι από την τελευταία σελίδα, λείπουν τα σκληρά εξώφυλλα)
 8. 51.0704
  Γιώργης Ζωΐδης, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. 8ο.Εκδ. Σχολικές Εκδόσεις / 1971. Σκληρόδετο, βιομηχανικής βιβλιοδεσίας, εικονογραφημένο σχολικό εγχειρίδιο για τη μέση παιδεία με αναφορές και σε Αντίσταση και ΕΠΟΝ. Σελ. 261 (στάμπα στο περιθώριο λίγων σελίδων στο τέλος)
 9. 51.0705
  Γ. Αθανασιάδης, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 8ο. Εκδ. Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις 1963. Χαρτόδετο, σχολικό βιβλίο για τις Τάξεις Εβδόμη και Ογδόη. Εμπεριέχεται στο τέλος συνημμένος αναδιπλούμενος γενικός μεταλλευτικός χάρτης της Ελλάδος. Σελ. 370 (στάμπες οξείδωσης στο οπισθόφυλλο)
 10. 51.0706
  Τάκης Τριανταφυλλίδης - Θάνος Κυριατζίδης, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 8ο. Εκδ. Πολιτικές & Λογοτεχνικές Εκδόσεις / 1968. Σκληρόδετο, σχολικό βιβλίο ιστορίας για την Ε' Τάξη του Δημοτικού. Πλούσια εικονογράφηση, συμπεριλαμβανομένων και χαρτών. Σελ. 236 (μικροφθορές στο εξώφυλλο)
 11. 51.0707 Auction ended
  14,00 €
  Α. Δρυμωνίτης, ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. 8ο. Εκδ. Οίκος Υιών Ν. Κουτσουβέλη / Βόλος χ.χ. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο σχολικό βιβλίο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Τάξης Δημοτικών Σχολείων, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Σελ. 81 (ελαφρώς ταλαιπωρημένο, στίγματα οξείδωσης)
 12. 51.0708 Auction ended
  15,00 €
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εκδ. Ε.Ο.Τ. / Αθήνα 1930. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο προς χρήση των υπαλλήλων των γραφείων ταξιδιών και των μαθητών της Ξενοδοχειακής Σχολής. Περιλαμβάνει στοιχεία, τουριστικού χαρακτήρα, για τις τουριστικές οργανώσεις και τις συγκοινωνίες καθώς και 3 αναδιπλούμενους χάρτες εκτός κειμένου. Σελ. 240
 13. 51.0709 Auction ended
  14,00 €
  Δ. Γουδής, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΙ: ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΡΙΚΩΝ. 8ο. Εκδ. Εκ του Τυπογραφείου Π. Πετράκου / Αθήνα 1919. Χαρτόδετο, που αποτελεί λυρική ανθολογία, που περιλαμβάνει ελεγεία, ίαμβο, χορική ποίηση κ.α. Φέρει τρία επικολλημένα βιβλιόσημα. Σελ. 256 + πίνακες με εικόνες & παρτιτούρες (μερική αποκόλληση εξωφύλλου, αξάκριστα εξώφυλλα, λείπει μικρό κομμάτι από την κορυφή της ράχης)
 14. 51.0710 Auction ended
  12,00 €
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ των μαθημάτων των Εξατάξιων σχολών της Πρώτης Παιδεύσεως Αρρένων & Θηλέων. 8ο. Εκδ. Τύποις Α. Κορομηλά / Κωνσταντινούπολη 1925. Χαρτόδετο σύγγραμμα της Ορθόδοξης Κοινότητος Σταυροδρομίου. Σελ. 159 (επιδιορθωμένη ράχη)
 15. 51.0711 Auction ended
  12,00 €
  Μ. Κολυδά, ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ. 8ο. Εκδ. Panstwowe Zaklady Wydawnictw Szkolnych / Βαρσοβία 1964. Σκληρόδετο, εικονογραφημένο με την Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Ομήρου απευθυνόμενο προς τα Ελληνόπουλα της Πολωνίας. Σελ. 155
 16. 51.0712
  Γαλάτεια Καζαντζάκη, ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΗΡΩΪΔΑ. 8ο. Εκδ. Panstwowe Zaklady Wydawnictw Szkolnych / Βαρσοβία 1966. Σκληρόδετο με εξαιρετική εικονογράφηση από τον Αλεξ. Κορογιαννάκη. Απευθύνεται στα Ελληνόπουλα της Πολωνίας. Σελ. 82 (μικροφθορά στη ράχη)
 17. 51.0713 Auction ended
  12,00 €
  Β. Μηαρίτης, Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ - ΤΕΥΧΟΣ Α'. 8ο. Εκδ. Αθήνα 1968. Χαρτόδετο, εργασία Διευθυντή Σχολείου Διαβατών Θεσσαλονίκης που προσανατολίζεται σε σχολικές εορτές για την επέτειο του "ΌΧΙ", με ομιλίες, θεατρικό έργο, χρονικό της εποχής, ποιήματα. Σελ. 54
 18. 51.0714 Auction ended
  14,00 €
  Jan Lighthart, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 12ο. Εκδ. Εταιρεία "Αθηνά" Α. Ι. Ράλλης & Σία / Αθήνα 1927. Σκληρόδετο, σύγγραμμα του Ολλανδού δάσκαλου και φιλοσόφου, μεταφρασμένο από τον Διευθυντή του Παιδείας Ι.Ε. Χρυσάφη. Σελ. 112
 19. 51.0715 Auction ended
  12,00 €
  ΘΩΡΗΚΤΟ Γ. ΑΒΕΡΩΦ. 4ο. Εκδ. Πολεμικό Ναυτικό / Αθήνα 2001. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο φυλλάδιο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με πληροφορίες & δραστηριότητες/ερωτήσεις για την ιστορία, τους ανθρώπους και τις λειτουργίες του θωρηκτού "Αβέρωφ". Σελ. 30
Shop By

19 προϊόντα