ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ

Shop By

11 προϊόντα

 1. 51.0063
  M. Thurot, LA MORALE D' ARISTOTE. 8ο. Εκδ. Firmin Didot Freres / Παρίσι 1830. Σκληρόδετος τόμος, βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη. Αφορά το έργο "Ηθικά Νικομάχεια" του Αριστοτέλη, διαιρούμενο σε 2 μέρη, που απαρτίζεται από 10 βιβλία. Ο τίτλος έχει εμπνευστεί από τον υιό του, Νικόμαχο, και είναι μία από τις τρεις πραγματείες που αναλύουν κυρίως τις μορφές και τις συνθήκες της ηθικής και διανοητικής αρετής του Αριστοτέλη. Μεταφρασμένο από τα ελληνικά και μετά εισαγωγής από τον Γάλλο ελληνιστή και φιλόσοφο Jean-Francois Thurot. Ο Thurot επιλέχθηκε καθηγητής στο Collège de France στην έδρα της ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας, μετά την άρνηση του φίλου του Αδαμάντιου Κοραή του οποίου του είχε ήδη προταθεί. Φέρει στην αρχή ατσαλογραφία με την προτομή του Αριστοτέλη και στο τέλος κατάλογο συνδρομητών. Σελ. 500 (ίχνη οξείδωσης)
 2. 51.0064 Auction ended
  100,00 €
  ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΔΙΑΙ ΚΑΙ ΚΩΜΩΔΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ. 8ο. Εκδ. Ambrosio Firmin Didot / , Εκδ. Ambrosio Firmin Didot / Παρίσι 1838. Έκδοση με άπαντα τα θεατρικά έργα του Αριστοφάνη σε δίστηλο κείμενο στην ελληνική και τη λατινική γλώσσα. Δεμένη μαζί ξεχωριστή ενότητα με αποσπάσματα του αρχαίου κωμικού ποιητή Μένανδρου & του Φιλήμονα, αρχαίου Έλληνα συγγραφέα, εκπροσώπου της Νέας Κωμωδίας. Σε αυτά τα αποσπάσματα, αρχικά δίστηλο το πρωτότυπο κείμενο στα ελληνικά που ακολουθείται από δίστηλο κείμενο με τη λατινική μετάφραση. Από την αρχαία κωμωδία έχουν σωθεί πλήρη έργα μόνο του Αριστοφάνη και του Μενάνδρου. Τέλος, βρίσκεται σύγγραμμα του Γάλλου αρχαιολόγου Jean-Antoine Letronne με αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων ποιητών. Σκληρόδετος τόμος με χρυσοτυπία και διάκοσμο στη δερμάτινη ράχη, και μαρμαρογραφημένες ακμές. Σελ. 542+135+34
 3. 51.0065
  ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΗΣ - AESCHYLI ET SOPHOCLIS TRAGOEDIAE ET FRAGMENTA - GRAECE ET LATINE CUM INDICIBUS. (Εκδ:) Parisiis, Editore Ambrosio Firmin Didot. Instituti Regii Franclae Typographo MDCCCXLVI (=1846). 8ο. Σελ. x + 281 + ii + 408. Σκληρόδετος τόμος με χρυσοτυπία στη δερμάτινη ράχη. Περιλαμβάνει δύο επιμέρους βιβλία με άπαντα τα έργα των δύο Ελλήνων αρχαίων τραγωδών ακολουθούμενα από αποσπάσματα χαμένων ιστοριών/τραγουδιών. Δίστηλο κείμενο στην ελληνική και λατινική γλώσσα.
 4. 51.0066
  Ι. Ν. Βάμβας, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Ολυνθιακούς, Φιλιππικούς, τον Περί Στεφάνου, τον Περί Παραπρεσβείας, τον Προς Λεπτίνην, τον Κατά Μειδίου, και εις τον Κατά Κτησιφώντος του Αισχίνου, μετά προλεγόμενων ιστορικών, κ.τ.λ. Χάριν της Ελληνικής Νεολαίας. Εν Αθήναις, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 1849. Σκληρόδετο, δερματόδετης ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία και εξαιρετικό διάκοσμο στη ράχη. Συγγραφέας ο Νεόφυτος Βάμβας, από τους σημαντικότερους Έλληνες λόγιους και εκπρόσωπος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Υπήρξε καθηγητής φιλοσοφίας και ρητορικής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, καθώς επίσης χειροτονήθηκε και αρχιμανδρίτης. Σελ. 479 [Γκίνης-Μέξας, αρ. *5051]
 5. 51.0067 Auction ended
  100,00 €
  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - EURIPIDIS FABULAE. Recognovit, latine vertit, in doudecim fabulas annotationem criticam scripsit, omnium ordinem chronologicum indagavit THEOBALDUS FIX. -- (Εκδ:) Parisiis, Editore Ambrosio Firmin-Didot, Instituti Franclae Typographo MDCCCLV (=1855). 8ο. Σελ. Lxxiv + 616. Σκληρόδετος τόμος με χρυσοτυπία στη δερμάτινη ράχη και σταθερά μαρμαρογραφημένα εσώφυλλα. Περιλαμβάνει πλήρη τα 19 σωζόμενα έργα του αρχαίου τραγωδού. Επιμέλεια, χρονική ταξινόμηση, κριτικός σχολιασμός στον πρόλογο και μετάφραση στα λατινικά από τον βιβλιοθηκονόμο Theobald Fix (1802-1874). Δίστηλο κείμενο στην ελληνική και τη λατινική γλώσσα.
 6. 51.0068 Auction ended
  20,00 €
  Σ. Δ. Βυζάντιος & Α.Ε. Ραγκαβής, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ εκ των δοκιμώτερων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών, μετά σχολίων γραμματικών, ιστορικών και γεωγραφικών και μετ' επιτόμων φιλολογικών και κριτικών εκθέσεων - ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 8ο. Εκδ. εκ της Τυπογραφίας των τέκνων Ανδρ. Κορομηλά / Αθήνα 1864. Σκληρόδετο, με χρυσοτυπία και διάκοσμο στη δερματόδετη ράχη, αποτελεί τον δεύτερο τόμο από τους 5 τόμους προς χρήση των απανταχού Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων. Έκτη στερεότυπος έκδοση, βελτιωμένη και επαυξημένη μετά προσθηκών. Σελ. 286 (λίγα στίγματα οξείδωσης)
 7. 51.0069
  SCHOLIA GRAECA IN ARISTOPHANEM cum prolegomenis grammaticorum varietate lectionis optimorum codicum integra, ceterorum selecta annotatione criticorum item selecta, cui sua quaedam inseruit FR. DÜBNER. (Εκδ:) Parisiis, Editore Amrosio Firmin-Didot. Instituti Franciae Typographo. MDCCCLXXVII (=1877). Σπάνια έκδοση με την ανάλυση μετά σχολίων & κριτικής των κειμένων από έντεκα κωμωδίες του Αριστοφάνη. Δίστηλο κείμενο με ελληνικά και λατινικά. Σκληρόδετος τόμος, νεότερης πολυτελούς βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερμάτινη ράχη και μαρμαρογραφημένες ακμές. Σελ. 726
 8. 51.0070
  LES AUTEURS GRECS expliqués d'après une méthode nouvelle par deux traductions françaises littérale et juxtalinéaire, présentant le mot à mot français en regard des mots grecs correspondants, l'autre correcte et précédée du texte grec avec des arguments, des notes par une société de professeurs et d'hellénistes. EURIPIDE HECUBE. (Εκδ:) Paris, Librairie Hachette et Cie, 1882. Σκληρόδετο αντίτυπο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας με το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο του αρχαίου δράματος του Ευριπίδη "Εκάβη" σε δίστηλο με τη γαλλική μετάφραση. Στο τέλος ακολουθεί σύγγραμμα "Notice de Livres Classiwues". Σελ. 4χ.α.+152+24
 9. 51.0071
  THEOPHRASTI CHARACTERES MARCI ANTONII COMMENTARII EPICTETI dissertationes ab Arriano literis mandatae, fragmenta et enchiridion cum commentario Simplicii, CEBETIS TABULA MAXIMI TYRII DISSERATIONES Graece et Latine cum Indicibus - Theophrasti Characteres XV et Maximum Tyrium ex antiquissimis Codicibus accurate escussis emendavit FRED. DUBNER. (Εκδ:) Parisiis, Editore Ambrosio Firmin-Didot, Instituti Franclae Typographo MDCCCLXXVII (=1877). 8ο. Σελ. xxii + 20 + 74 + 227 + 143 + 15 + 177. Σκληρόδετος τόμος, πολυτελούς βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία & διάκοσμο στο εξώφυλλο και στη δερμάτινη ράχη καθώς και σταθερά μαρμαρογραφημένα εσώφυλλα. Περιλαμβάνει τους "Χαρακτήρες" του Θεόφραστου, το "Εις Εαυτόν" του Μάρκου Αυρήλιου Αντωνίνου, το "Εγχειρίδιον" του Επίκτητου, τον "Πίναξ" του Κέβητος του Θηβαίου και τους λόγους του πλατωνικού φιλοσόφου Μαξίμου Τυρίου. Δίστηλο κείμενο στην ελληνική και την λατινική γλώσσα. (ελαφρύ σπάσιμο κοντά στη βάση της ράχης)
 10. 51.0072 Auction ended
  15,00 €
  Ch. Georgin, H. Berthaut & J. Boudout, LES GRECS - AUTEURS DU PROGRAMME ET PAGES CHOISES DE LA LITTERATURE GRECQUE. 12o. Εκδ. Hatier / Παρίσι 1935. Σκληρόδετο, εικονογραφημένο σε 5η έκδοση με κείμενα Ομήρου, Πίνδαρου, Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αριστοφάνη, Ξενοφώντα, Πλάτωνα, Δημοσθένη κ.α. Πρωτότυπο ελληνικό κείμενο με σχολιασμό στα γαλλικά. Σελ. 574
 11. 51.0073
  ΑΡΡΙΑΝΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ & ΙΝΔΙΚΗ - ΤΟΜΟΣ Α' & Β'. 12ο. Εκδ. Εξάντας Εκδοτική Α.Ε. / Αθήνα 1992. Ο πρώτος σκληρόδετος τόμος περιλαμβάνει τα τέσσερα πρώτα βιβλία της "Αναβάσεως", ενώ ο δεύτερος τόμος τα υπόλοιπα τρία και ολόκληρο το έργο "Ινδική". Η "Ανάβασις" εξιστορεί την πορεία του Μ. Αλέξανδρου ως το θάνατό του, ενώ η "Ινδική", περιγράφει το θαλάσσιο ταξίδι του Νέαρχου στην Ινδική Ερυθρά Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο. Περιέχει το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο και την μετάφραση από την Άννα Καλυβιώτη. Σε πολύ καλή κατάσταση. Σελ. 522+475
Shop By

11 προϊόντα