ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ

Shop By

29 προϊόντα

 1. 58.0001
  G. Ivlii Solini, POLYHISTOR, RERUM TOTO ORBE MEMORABILIUM THESAURUS LOCUPLETISSIMUS --- Pomponii Melae, DE SITV ORBIS LIBROS TRES, --- [Εκδ:] Michael Isingrin and Heinrich Petri / Basileae 1538. Σελ. 18χ. α. +230. Αυτή η γεωγραφική περιγραφή του κόσμου περιέχει τα έργα του Gaius Julius Solinus και του Pomponius Mela γραμμένο σε τρία μέρη. Ο Gaius Julius Solinus (περ. 290-350 μ. Χ. ) ήταν Λατίνος γραμματικός και ιστορικός. Το σύγγραμμά του βασίζεται στην "Ιστορία" του Πλίνιου και τη "Γεωγραφία" του Πομπονίου Μελά. Για αυτό το λόγο δεν έχει μόνο γεωγραφικό χαρακτήρα με τους χάρτες από τη Ρώμη προς όλη την Αυτοκρατορία, αλλά ταυτόχρονα περιγράφει τους λαούς, μετά της πανίδας και της χλωρίδας της κάθε περιοχής των φυλών του κόσμου. Ο Pomponius Mela, που έγραψε γύρω στο 43 μ. Χ., ήταν ο πρώτος Ρωμαίος γεωγράφος. Το σύντομο σύγγραμμά του για την κατάσταση του κόσμου έδινε πολύτιμες πληροφορίες για αιώνες στα κλασσικά λατινικά. Οι δύο πραγματείες δεμένες & σελιδαριθμημένες μαζί σε δίστηλο κείμενο μετά του σχολιασμού επίσης στη λατινική γλώσσα και έπονται του τρίστηλου κοινού ευρετηρίου. Το σύνολο των χαρτών (αναδιπλούμενων και μη) έχουν αντικατασταθεί με φωτοτυπημένες σελίδες, ενώ φέρει καλλιτεχνικά πρωτογράμματα. Δερματόδετο, βιβλιοδεσίας εποχής με εξογκωμένα νεύρα στη ράχη και μικρές στάμπες υγρασίας κυρίως στις πρώτες σελίδες. 4ο
 2. 58.0002
  ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΑΠΑΝΤΑ - LUCIANI SAMOSATENSIS Opera quae graece extant, omnia in duos tomos concinne digesta, quorum elenchos suo quenque loco reperies. Omnia multo quam ante, tum ex diuersoru codicum collatione, tum doctissimoru hominum recognitione, castigatiora. [Εκδ:] Iacobum Parcum / Basileae 1555. Σελ. 8χ. α. +765 & 800. Σπάνια έκδοση απάντων του Λουκιανού με πλήρως ελληνικό κείμενο. Δύο δερματόδετοι τόμοι, καλής βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία και διάκοσμο σε καλύμματα και ράχη, σταθερά μαρμαρογραφημένα εσώφυλλα, χρωματισμένες ακμές. 16ο.
 3. 58.0003
  Dionysio Petavio, ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΡΗΝΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ. SYNESII EPISCOPI CYRENES OPERA QVAE EXTANT OMNIA, Graece ac Latine nunc primum coniunctim edita. --- [Εκδ:] Hieronymvm Drovart / Lvtetiae 1612. Σελ. 6χ. α. +427+3λ. +66+2λ. +10χ. α. Ο Συνέσιος (περ. 370-413 π. Χ. ), ήταν Έλληνας Επίσκοπος Πτολεμαΐδας, επιστήμονας, μαθητής της σπουδαίας Αλεξανδρινής φιλοσόφου Υπατίας, διπλωμάτης σε τριετή αποστολή στην πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, συγγραφέας, υμνογράφος και νεοπλατωνικός & στωικός φιλόσοφος της Κυρήνης, από το 410 ως το 413, με σπουδαίο ποιμαντικό έργο. Περιλαμβάνεται πλήρες το έργο του, σε Α' έκδοση, σε δίστηλο κείμενο στο πρωτότυπο ελληνικό και στη μετάφραση στα λατινικά. Ακολουθεί σύγγραμμα του Νικηφόρου Γρηγορά με την ερμηνεία του έργου του Συνεσίου  "Περί ενυπνίων λόγος". Συμπληρώνει στο τέλος με σημειώσεις ο Διόνυσος Πετάβιος (1583-1652), ένας από τους πιο διακεκριμένους θεολόγους του 17ου αιώνα. Δερματόδετο, βιβλιοδεσία εποχής με χρυσοτυπία, διάκοσμο και εξογωμένα νεύρα στη ράχη. Ελαφρώς χαλαρή η σύνδεση με το άνω κάλυμμα, στάμπες υγρασίας στις γωνίες μερικών σελίδων. 4ο.
 4. 58.0004 Auction ended
  600,00 €
  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΘ' ΥΣΜΙΝΙΑΝ ΚΑΙ ΥΣΜΙΝΗΝ ΔΡΑΜΑ. EVSTATHII DE ISMENIAEET ISMENES AMORIBVS, LIBRI XI. Gilbertvs Gavlminvs Molinensis primus graece ex regia Bibliotheca edidit, & latine vertit. [Εκδ:] Hieronymi Drovart / Lvtetiae Parisiorvm 1618. Σελ. 14χ. α. +447+45. Ο Ευστάθιος ή Ευμάθιος Μακρεμβολίτης ήταν Βυζαντινός αξιωματούχος, λόγιος, μοναχός και συγγραφέας του 12ου αιώνα. Συνέθεσε το παρόν έργο βυζαντινής λογοτεχνίας σε πεζό λόγο, όπου μιμείται τα μυθιστορήματα της Ελληνιστικής εποχής. Ο Ο Gilbert Gaulmin (1585-1665) ήταν Γάλλος δικαστής, λόγιος. Είχε εξαιρετικό χάρισμα στις γλώσσες και γνώρισε από πολύ νωρίς τη λατινική και την ελληνική γλώσσα. Το παρόν σύγγραμμα παρατίθεται παράλληλα στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο μαζί με τη λατινική μετάφραση. Αποτελεί την Α' ελληνική έκδοση και τη μοναδική για περίπου 200 χρόνια. Περιέχει και τις 45 αριθμημένες σελίδες στο τέλος με σημειώσεις, οι οποίες μερικές φορές λείπουν.  Δερματόδετο, καλής βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία και διάκοσμο στη ράχη, μαρμαρογραφημένες ακμές και εσώφυλλα. 16ο.
 5. 58.0005
  THEMISTOCLIS EPISTOLAE GRAECO-LATINE, e BIBLIOTHECA EHINGERIANA. [Εκδ:] Typis Erasmi Kempfferi, sumptibus v Vilhelmi Fitzeri / Francofurti 1629. Σελ. 43. Δίγλωσση έκδοση των επιστολών του Θεμιστοκλή σε δίστηλο κείμενο (ελληνικά & λατινικά). Επιμελητής αυτής ο Elias Ehinger (1573-1653), Γερμανός φιλόλογος και θεολόγος. Δερματόδετο, βιβλιοδεσίας εποχής με σταθερά μαρμαρογραφημένα εσώφυλλα. 16ο.
 6. 58.0006 Auction ended
  700,00 €
  THESAURUS TEMPORUM, EVSEBII PAMPHILI CAESAREAE PALAESTINAE EPISCOPI, CHRONICORUM CANONUM Omnimodae historiae libri duo, interprete Hieronymo:ex fide vetustissimorum Codicum castigati. Item Autores omnes derelicta ab Eusebio & Hieronymo continuantes. Ejusdem Eusebii Utriusque partis Chronicorum Canonum reliquiae Graecae, quae colligi potuerunt. Opera ac studio Josephi Justi Scaligeri, Julii Caesaris a Burden Filii. editio altera; In qua ejusdem Josephi Scaligeri tertia fere parte auctiores Notae & Castigationes in Latinam Hieronymii interpretationem & Graeca Eusebii, suprema Auctoris cura emendatae. Ejusdem Josephi Scaligeri Isagogicorum Chronologiae Canonum libri tres ad Eusebii Chronica & doctrinam de temporibus admodum necessarii:cum Duobus Indicibus Rerum & Autorum. [Εκδ:] Apud Joannem Janssonium / Amstelodami 1658. Σελ. 48χ. α. +197+21χ. α. +435+260+46χ. α. +350+4χ. α. Πρόκειται για το πλήρες έργο "Χρονικοί κανόνες, ήτοι Επιτομή Παντοδαπής Ιστορίας Ελλήνων τε και Βαρβάρων", το πρώτο ιστορικό σύγγραμμα του Ευσεβίου, χωρισμένο σε δύο μέρη. Ο Ευσέβιος ο Παμφίλου (περίπου 263-339 μ. Χ.) υπήρξε χριστιανός επίσκοπος της Καισάρειας της Παλαιστίνης, εξηγητής και ιστορικός. Συνήθως αναφέρεται ως ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας λόγω του έργου του, της καταγραφής της ιστορίας στις απαρχές της Χριστιανικής εκκλησίας. Επιμελητής της έκδοσης ο Scaliger Joseph Juste (1540-1609), Γάλλος Καλβινιστής θρησκευτικός ηγέτης και λόγιος, γνωστός για την επέκταση της έννοιας της κλασικής ιστορίας από την ελληνική και την αρχαία ρωμαϊκή ιστορία. Το σύγγραμμα περιέχει το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο του Ευσέβιου σε 1 ή 2 στήλες, ακολουθούμενο από εκτενή σχολιασμό στη λατινική γλώσσα από τον Scaliger. Δερματόδετο, ογκώδες, βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία και εξογκωμένα νεύρα στη ράχη. Ελαφρώς χαλαρές οι συνδέσεις των καλυμμάτων, λείπει ο διάκοσμος από τη ράχη. 4ο.
 7. 58.0007 Auction ended
  140,00 €
  ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΙΝΔΙΚΑ. ARRIANI DE EXPEDIT. ALEX. MAGNI Historiarum Libri VII. EJUSDEM INDICA. Ex Bonavent. Vulcanii Brug. Interpretatione. Nicolaus Blancardus --- [Εκδ:] Apud Joannem Janssonium a Waesberge / Amstelodami 1668. Σελ. 1πιν. +10χ. α. +1 πιν. +617+35χ. α. +7λ. Πρώιμη έκδοση των δύο βασικότερων ιστορικών έργων του Αρριανού "Αλεξάνδρου Ανάβασις" και "Ινδικά" με δίστηλο κείμενο με το ελληνικό πρωτότυπο και τη λατινική μετάφραση μετά σχολίων από τον Nicolass Blanckaert (1624-1703). Ο Δανός φιλόλογος και ιστορικός, υπήρξε σεβαστός ειδικός στον αρχαίο κόσμο με ειδίκευση στον Ρωμαϊκό Κόσμο και τον Μέγα Αλέξανδρο. Από το 1669 κατείχε και θέση πανεπιστημιακού καθηγητή της ελληνικής γλώσσας. Το βιβλίο περιέχει 2 εξαιρετικές ολοσέλιδες χαλκογραφίες, η μία στην προμετωπίδα με ενσωματωμένο το τίτλο του συγγράμματος και η δεύτερη μετά την εισαγωγή με το πορτραίτο του Δανού ιστορικού. Δερματόδετο, βιβλιοδεσία εποχής με χρυσοτυπία & διάκοσμο στη ράχη, διάστικτες ακμές. Ελαφρώς χαλαρή η σύνδεση του μπροστινού καλύμματος και μερική αποκόλληση της πρώτης χαλκογραφίας. 12ο (σπάσιμο ράχης, αποκομμένο στα δύο).
 8. 58.0008
  Lambert Bos, Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ - VETUS TESTAMENTUM EX VERSIONE SEPTUAGINTA INTERPRETUM, Secudum Exemplar Vaticanum Rome editum, Accuratissime denuo recognitum, Una cum Scholiis Ejusdem Editionis, Variis MStorum Codicum Veterumque Exemplarium Lectionibus, Nec Non Fragmentis Versionum Aquilae, Symmachi & Theodotionis. --- [Εκδ:] Franciscus Halma / Franequerae 1709. Σελ. 1πιν. +38χ. α. +1326. Ο Lambert Bos (1670-1717) ήταν Ολλανδός λόγιος, γλωσσολόγος και κριτικός, ενώ διορίστηκε καθηγητής Πανεπιστημίου της ελληνικής. Πλήρες το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης σε δίστηλο στην ελληνική γλώσσα, διαιρούμενο σε δύο τόμους δεμένους μαζί σε Α' έκδοση. Η προμετωπίδα κοσμείται από ολοσέλιδη χαλκογραφία με ενσωματωμένο τον τίτλο του συγγράμματος. Επιπλέον αναδιπλούμενη χαλκογραφία  ("Tabernaculi Constructio et Vasa Sacra", 33 x 20cm). Δερματόδετο, βιβλιοδεσία εποχής, με χρυσοτυπία, διάκοσμο & εξογκωμένα νεύρα στη ράχη, χαλαρή η σύνδεση του άνω καλύμματος, λείπουν μικρά κομμάτια δέρματος λόγω εντόμου, στάμπες υγρασίες στις γωνίες μερικών σελίδων. 4ο.
 9. 58.0009
  ΚΛ. ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΙΔ. - CL. AELIANI SOPHISTAE VARIAE HISTORIAE LIBRI XIV. Cum notis Johannis Schefferi, interpretatione Justi Vulteii, variis item lectionibus trium MSCtorum codicum e? Regia parisiensi bibliotheca, notis posthumis Joh. Schefferi, fragmentis Aeliani, coposiori indice Graeco & Latino, annotationibusque Joachimi Ku?hnii. Editio Postrema curante Joh. Henrico Lederlino. [Εκδ:] Sumptibus Joh. Reinholdi Dulsseckeri / Argentorati 1713. Σελ. 10χ. α. + 825 + index. Ο Κλαύδιος Αιλιανός, ο επιλεγόμενος «Σοφιστής» (περ. 175 – περ. 235 μ. Χ. ), ήταν Ρωμαίος συγγραφέας και διδάσκαλος της Ρητορικής. Έτρεφε μεγάλο θαυμασμό στα ελληνικά γράμματα και, έχοντας δάσκαλο τον σοφιστή και περιηγητή Παυσανία από την Καισάρεια, κατάφερε αν και Λατίνος να αποκτήσει τόσο άρτια γνώση της ελληνικής γλώσσας που τον αποκάλεσαν "μελίγλωσσο" και "μελίφθογγο". Το έργο "Ποικίλη Ιστορία", από τα πλέον γνωστά του, αποτελεί μια ποικιλία ανέκδοτων ιστοριών και βιογραφικών σχεδιασμάτων, καταλόγων, στιβαρών ρητών και περιγραφών θαυμάτων της φύσης, ουσιαστικά θεωρείται ένα «περιοδικό» της κλασσικής εποχής. Επιμέλεια της παρούσας έκδοσης από τον Γερμανό συγγραφέα Joachim Kuhn (1647-1697). Δίστηλο κείμενο με το ελληνικό πρωτότυπο και τη λατινική μετάφραση μετά επεξηγήσεων από τον Justus Vultejus, Γερμανό φιλόλογο και παιδαγωγό του 16ου αιώνα. Περγαμηνή με χρωματισμένες ακμές, επικολλημένη σελίδα τίτλου και επιδιορθωμένη η πρώτη κενή σελίδα (μετά χειρόγραφων σημειώσεων). 12o.
 10. 58.0010
  ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΕΙΟΥ ΣΟΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. SOCRATIS SCHOLASTICI ET HERMIAE SOZOMENI HISTORIA ECCLESIASTICA. Henricus Valesius Graecum textum collatis MSS. codicibus emendauit, Latine vertit, & annotationibis illustrauit. --- Hanc editionem criticis plurium eruditorum observationibus locupletavit Gulielmus Reading, Cleri Londinensis Bibliothecarius. [Εκδ:] Cornelii Crownfield - Typis Academicis / Cantabrigiae 1720. Σελ. 16χ. α. +396+408+16χ. α. Τα έργα "Εκκλησιαστική Ιστορία" των Σωκράτους του Σχολαστικού και Σαλαμίνιου Ερμεία Σωζομενού σε δίστηλο παράλληλο κείμενο με το ελληνικό πρωτότυπο και τη λατινική μετάφραση από τον Henricus Valesius. O Henri de Valois (1603-1676), ήταν Γάλλος λόγιος, φιλόλογος και μαθητής κλασικών και εκκλησιαστικών ιστορικών. Εκτός των αναφερόμενων είχε μελετήσει επίσης τον Ευσέβιο ο Καισαρείας (γνωστός και ως Ευσέβιος του Παμφίλου) και τον Θεοδώρητο ο Κύρου. Στο τέλος εμπεριέχονται τρεις αναδιπλούμενοι χάρτες ("Patriarchatus Antiocheni", "Patriarchatus Alexandrini", "Patriarchatus Constantinopolitani", 46 x 33, 5 cm έκαστος). Δερματόδετο, βιβλιοδεσία εποχής με εξογκωμένα νεύρα στη ράχη, χρωματισμένες ακμές. Λείπουν μικρά κομμάτια δέρματος από τη ράχη. 4ο.
 11. 58.0011 Auction ended
  160,00 €
  Ιο. Christophoro Wolfio, ANECDOTA GRAECA, SACRA ET PROFANA, EX CODICIBUS MANU EXARATIS nunc primum in lucem edita, versione latina donata, et notis illustrata --- TOM. I-II. [Εκδ:] Theodorum Christophorum Felginer / Αμβούργο 1722. Σελ. 20χ. α. +298+8χ. α. & 14χ. α. +354. Ο Johann Christoph Wolf  (1683-1739) ήταν Γερμανός Χριστιανός Εβραϊστής, ιστορικός και συλλέκτης βιβλίων. Αφού μελέτησε τις γλώσσες της Ανατολής, και ανέλαβε θέση καθηγητή του Πανεπιστημίου της πόλης του, δημιούργησε μία πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη με χιλιάδες τίτλους βιβλίων. Το παρόν περιέχει τους τόμους Ι & ΙΙ (εκ των 4 συνολικά) σε Α' έκδοση, σε δίστηλο κείμενο με το πρωτότυπο ελληνικό και την μετάφραση στα λατινικά. Η σελίδα τίτλου του κάθε τόμου φέρει χαλκογραφική βινιέτα. Δύο τόμοι, νεότερης βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη και διάστικτες ακμές. 16o.
 12. 58.0012 Auction ended
  350,00 €
  M. Pitton de Tournefort, RELATIUON D' UN VOYAGE DU LEVANT, FAIT PAR ORDRE DU ROY. Contenant L’Histoire Ancienne & Moderne de plusieurs Isles de l’Archipel, de Constantinople, des Cotes de la Mer Noire, de l’Armenie, de la Georgie, des Frontieres de Perse & de l’Asie Mineure. Avec Les Plans des Villes & des Lieux considerables; Le Genie, les M?urs, le Commerce & la Religion des differens Peuples qui les habitent; Et l’Explication des Medailles & des Monumens Antiques. Enrichie de Descriptions & de Figures d’un grand nombre de Plantes rares, de divers Animaux:Et plusieurs Observations touchant l’Histoire Naturelle. --- TOME SECOND. [Εκδ:] Freres Bruyset / Lyon 1727. Σελ. 448 + 4χ. α. Αποτελεί τον δεύτερο τόμο της Β' έκδοσης. Ο Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) ήταν Γάλλος βοτανολόγος, γιατρός και περιηγητής. Του ανατέθηκε από τον Λουδοβίκο ΙΔ' περί το 1700 να ταξιδέψει στην Ανατολή, τόσο για να μελετήσει τη φυσική ιστορία, όσο και την κατάσταση του εμπορίου. Το σύγγραμμα που προέκυψε από την αποστολή αυτή, εκδόθηκε μετά το θάνατό του και αποτελείται από είκοσι δύο επιστολές που απευθύνονταν στον Pontchartrain, Υπουργό Εξωτερικών για το Γαλλικό Ναυτικό. Ο δεύτερος τόμος αναφέρεται σε Σύρο, Κύθνο, Κέα, Μακρονήσι, Γιούρα, Άνδρο, Τήνο, Χίο, Λέσβο, Τένεδο, Ικαρία, Σάμο, Πάτμο, Φούρνους, Σκύρο καθώς και στην Κωνσταντινούπολη με στοιχεία για την πολιτική και θρησκευτική ζωή των Τούρκων. Εμπεριέχει δεκάδες ολοσέλιδες και αναδιπλούμενες χαλκογραφίες με χάρτες των νησιών, απεικονίσεις των λιμανιών τους, μνημείων καθώς και τοπικών φυτών από τον ζωγράφο Claude Aubriet που συνόδευσε τον Tournefort στην Ανατολή. Δερματόδετος τόμος, βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία & διάκοσμο στη ράχη και χρωματισμένες ακμές. Φθορά στη βάση & την κορυφή της ράχης. 12ο.
 13. 58.0013
  CORPUS BYZANTINAE HISTORIAE:BYZANTINAE HISTORIAE SCRIPTORIBUS. EDITION SECUNDA Ad Luparaeam Fideliter Expressa Sub Felicissimis Philippi V Hispaniarum Ac Indiarum Regis Catholici auspicis. Venetiis, Ex Typographia Bartolomaei Javarina, MDCCXXIX (=1729). ΕΚΛΟΓΑΙ ΠΕΡΙ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ. EXCERPTA DE LEGATIONIBUS ex Dexippo Atheniense, Evnapio Sardiano, Petro Patricio et Magistro, Prisco Sophista, Malcho Philadelphense, Menandro Protectore, Theophylacto Simocatta. Omnia E Cod. Mss. A Davide Hoeschelio Augustano Edita. Interprete Carolo Cantoclaro Libellorum Magistro:cum ejusdem Notis. Accedunt Notae & Animadversiones Henrici Valesii. Venetiis, Ex Typographia Bartolomaei Javarina, MDCCXXIX (=1729). ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΑΥΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ τετράς πρώτη. PROCOPII CAESARIENSIS HISTORIARUM TEMPORIS SUI tetras prima. Interprete Claudio MALTRETO Anicienfi, Societatis JESU Presbytero:Cum fupplementis Vaticanis, & locorum aliquot emendationibus. Venetiis, Ex Typographia Bartolomaei Javarina, MDCCXXIX (=1729). Σελ. 6χ. α. + 433 + 29χ. α. + 3λ. Δίστηλο παράλληλο κείμενο στην ελληνική & τη λατινική γλώσσα. Στην προμετωπίδα φέρει εξαιρετική ολοσέλιδη χαλκογραφία με κεντρική προσωπογραφία του Φιλίππου Ε', βασιλιά της Ισπανίας την περίοδο εκείνη (Marco Spitteri - 22, 5 x 31 cm). Περιλαμβάνει όμορφες χαλκογραφικές βινιέτες στις σελίδες τίτλων και στις αρχές κάποιων κεφαλαίων. Περγαμηνή, βιβλιοδεσίας εποχής σε καλή κατάσταση, με χρυσοτυπία στη ράχη και διάστικτες ακμές. Διαστάσεις 28 x 39 cm.
 14. 58.0014
  AFBEELDINGEN DER MERKWAARDIGSTE GESCHIEDENISSEN VAN HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT, In het koper geetst door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. En met nieuwe en leerzame Beschryvingen opgeheldert. [Εκδ:] Johannes Covens, en Cornelis Mortier / Amsterdam 1729. Σελ 74+44+15. Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση του μνημειώδους έργου του Jan Luyken με απεικονίσεις γεγονότων τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη. Ο Johannes or Jan Luyken (1649-1712) ήταν Ολλανδός ποιητής, εικονογράφος και χαράκτης. Αποτελεί τη Β' έκδοση με 62 εξαιρετικές δισέλιδες χαλκογραφίες εμπλουτισμένη με συνοδευτικό κείμενο στα ολλανδικά για το κάθε χαρακτικό, 5 δισέλιδους χάρτες και 30 χαλκογραφικές βινιέτες στο τέλος με συνοδευτικές περιγραφές από τον Pieter Langendijk (1683-1756), Ολλανδό σχεδιαστή, δραματουργό και ποιητή. Σκληρόδετο, νεότερης βιβλιοδεσίας σε καλή κατάσταση. Διαστάσεις 28, 5 x 44 cm.
 15. 58.0015
  P. Chrysostomi Hanthaler, Monachi Cisterciensis, et Bibliothecarii in Campo Liliorum Austr. Infer. EXERCITATIONES FACILES DE NUMIS VETERUM PRO TYRONIBUS:In quibus laconica quiritum sapientia, rei numariae veteris rudimenta, facili methodo per exempla panduntur, ope numorum complurium pictorum, et per dialogos familiariter expositurum. EXERCITATIO PROOEMIALIS & PARS I - VI. [Εκδ:] Joan. Adami Schmidii / Nuremburg 1735-1736 & Ioannis Thomae Trattner / Viennae 1742-1756. Σελ. 190+100+202+108+245+148. Ο Chrysostomus Hanthaler (1690-1754) ήταν Κιστερκιανός ιστορικός και νομισματικός. Οι γνώσεις του στη νομισματική εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο παρόν επίτομο εισαγωγικό εγχειρίδιο για ερασιτέχνες συλλέκτες. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει πλήρες το σύγγραμμά του, στη λατινική γλώσσα, για τα αρχαία νομίσματα σε 7 τόμους συνολικά συμπεριλαμβανομένου του εισαγωγικού τόμου. Εμπεριέχει 2 χαλκογραφικά πορτραίτα (προμετωπίδα και στην αρχή του τόμου Ι) και πλήθος αναδιπλούμενων χαλκογραφικών πινάκων μετά νομισμάτων. Δερματόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένης βιβλιοδεσίας εποχής με χαλαρές συνδέσεις των καλυμμάτων, χρυσοτυπία στη ράχη. Στίγματα οξείδωσης, μικροφθορά από λέπτυνση της σελίδας τίτλου του εισαγωγικού τόμου. 12ο
 16. 58.0016
  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΟΓΓΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ - DIONYSII LONGINI DE SUBLIMITATE COMMENTARIUS, quem nova versione donavit, notis illustravit, & partim manuscriptorum ope, partim conjectura emendavit (additis etiam omnibus ejusdem auctoris Fragmentis) Zacharias Pearce. [Εκδ:] Ex officina J. & R. Tonson, S. Draper, J. Watts / Λονδίνο 1752. Σελ. xxxv+301+45χ. α. Στον συγγραφέα Λογγίνο του 1ου αιώνα μ.Χ. αποδίδεται το κορυφαίο έργο λογοτεχνικής κριτικής της αρχαιότητας. Ο σχολιασμός του συγγράμματος σε δίστηλο λατινικό κείμενο ανήκει στον Άγγλο κληρικό Zacharias Pearce (1690-1774), έναν αμφιλεγόμενο, αλλά και αξιοσημείωτο πρώιμο κριτικό συγγραφέα. Δίγλωσσο κείμενο με το ελληνικό πρωτότυπο και τη λατινική μετάφραση. Περιέχει εξαιρετική ολοσέλιδη χαλκογραφία στην προμετωπίδα, περίτεχνο διάκοσμο στην αρχή και πρωτογράμματα. Δερματόδετο, βιβλιοδεσία εποχής, με διάστικτες ακμές, αποκολλημένο το μπροστινό κάλυμμα από τη ράχη ενώ λείπει ένα μικρό κομμάτι δέρματος από την κορυφή της ράχης. 12ο.
 17. 58.0017
  P. VIRGILII MARONIS OPERA. INTERPRETATIONE ET NOTIS illustravit Carolus Ruaeus, Soc. Jesu, jussu Christianissimi regis, ad usum serenissimi Delphini. --- [Εκδ:] Impensis W. Innys & S. Richardson, J. & P. Knapton, T. Longman, C. Hitch & L. Hawes, J. Hodges, J. S. Burgh, B. Barker, J. Pote, C. Bathurst, J. & J. Riv[... ], W. Johnston, & M. Cooper / Londidi 1753. Σελ. 20χ. α. +1πιν. +610+222. Ο Πόπλιος Βεργίλιος Μάρων (70 - 19 π. Χ. ), ο οποίος αποκαλείται συνήθως Βιργίλιος, ήταν αρχαίος Ρωμαίος ποιητής της περιόδου του Οκταβιανού Αύγουστου. Από μικρός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ελληνική & λατινική φιλολογία. Η έκδοση περιλαμβάνει πλήρη και τα τρία ποιήματά του της λατινικής λογοτεχνίας του:"Εκλογές" (10 βιβλία), "Γεωργικά" (4 βιβλία) & "Αινειάδα" (12 βιβλία). Περιλαμβάνονται 12 λεπτομερείς ολοσέλιδες χαλκογραφίες και ένας αναδιπλούμενος χαλκογραφικός χάρτης ("Aenae Trojani Navigatio" ad Virgilij l'expriores Aeneidos - 34 x 19 cm). Επιμελητής της έκδοσης μετά των σχολίων του & εικονογράφος είναι ο Charles de La Rue (1643-1725), Γάλλος Ιησουίτης εκλλησιαστής, ένας από τους μεγάλους ρήτορες των Ιησουιτών στη Γαλλία τον δέκατο έβδομο αιώνα. Σκληρόδετο, εξαιρετικής βιβλιοδεσίας εποχής με δέρμα σε ράχη & γωνίες των καλυμμάτων, περίτεχνο διάκοσμο & χρυσοτυπία στη ράχη και ελαφρώς χρωματισμένες ακμές. Κτητορικές σημειώσεις & υπογραμμίσεις, επιδιόρθωση στον χάρτη. 12ο.
 18. 58.0018
  GESCHICHTE DES POLYBIUS mit den Auslegungen und Anmerkungen des Ritters Herrn von Folard worinnen derselbe die Kriegskunst nach allen ihren Theilen deutlich und grundlich abgehandelt und in vielen Kupferstichen vorgestellt hat. --- [Εκδ:] Eigenverlag, Druck bei G. L. Winter / Berlin 1755. Σελ. 158+322+1χ. α. Ο Jean-Charles Chevalier de Folard (1669-1752), ο οποίος σχολιάζει το έργο του Πολύβιου "Ιστορίαι", ήταν  Γάλλος στρατιωτικός, θεωρητικός του στρατού και στρατιωτικός συγγραφέας. Το σύγγραμμα αποτελεί τον πρώτο τόμο της Α' γερμανικής έκδοσης των σημειώσεων και παρατηρήσεων του Γάλλου στρατιωτικού. Αναφέρεται σε μάχες κατά την Αρχαία Ελλάδα με 39 εξαιρετικών χαλκογραφιών (κυρίως αναδιπλούμενων), με σχηματισμούς των στρατευμάτων σε μάχες όπως της Μαντίνειας ή των Λεύκτρων, τεχνικό εξοπλισμό, πολιορκίες ναυμαχίες σε περιοχές της Σικελίας, της Ελλάδας ή της Ιταλίας. Εμπεριέχει επίσης ολοσέλιδη χαλκογραφία στην προμετωπίδα. Δερματόδετο, με χρυσοτυπία και ελαφρώς εξογκωμένα νεύρα στη ράχη, χρωματισμένες ακμές. Αποκολημμένο το άνω κάλυμμα, μερική αποκόλληση των πρώτων 3 φύλλων. 8ο.
 19. 58.0019
  DI TITO LUCREZIO CARO DELLA NATURA DELLE COSE LIBRI SEI. TRADOTTI DA ALESSANDRO MARCHETTI. Lettore de Filosofia e Mattematiche Nell' Universita di Pisa et Accademico della Crusca. ULTIMA EDIZIONE. [Εκδ:] A Spese di Francesco Grasset / Lausanna 1759. Σελ. 17 χ. α. + 400 + 8χ. α. Ο Τίτος Λουκρήτιος Κάρος (94 π. Χ. - 55 π. Χ. ) ήταν Ρωμαίος ποιητής και φιλόσοφος. Το πιο γνωστό του έργο, "Περί της φύσεως των πραγμάτων" είναι ένα διδακτικό ποίημα επικής-φιλοσοφικής φύσης, που αποτελείται από έξι βιβλία. Σε αυτό το ποίημα, ο Λατίνος φιλόσοφος και ποιητής είναι ο εκφραστής των επικούρειας θεωρίας σχετικά με την πραγματικότητα της φύσης και τον ρόλο του ανθρώπου Το έργο είναι αφιερωμένο στον Γάιο Μέμμιο. Η μετάφραση πραγματοποιήθηκε από τον Ιταλό μαθηματικό Alessandro Marchetti (1633-1714). Το 1669 ο Marchetti ολοκλήρωσε την πρώτη γνωστή ιταλική καθομιλουμένη μετάφραση του ποιήματος αυτού, αλλά του αρνήθηκαν την άδεια να δημοσιεύσει τη μετάφρασή του. Η πρώτη εν τέλει έκδοση επιτεύχθηκε το 1717. Σκληρόδετο, βιβλιοδεσία εποχής με δερμάτινες γωνίες & ράχη, χρυσοτυπία & εξογκωμένα νεύρα στη ράχη, ελαφρώς διάστικτες ακμές. Φέρει ολοσέλίδη χαλκογραφία στην προμετωπίδα και μικρότερη χαλκογραφική βινιέτα στη σελίδα τίτλου. 12o.
 20. 58.0020 Auction ended
  360,00 €
  Jo. Augustus Ernesti, CALLIMACHI HYMNI, EPIGRAMMATA ET FRAGMENTA, cum notis integris H. Stephani, B. Vulcani, Annae Fabri, Th. Graevii, R. Bentleji. Quibus accedunt Ezechielis Spanhemii -- TOMUS PRIMUS & SECUNDUS. [Εκδ:] Apud Ssuelem et Joannem Luchtmans / Lugduni Batavorum 1761. Σελ. 24χ.α.+636+70χ.α. & 844+52χ.α. Ο Καλλίμαχος ο Κυρηναίος (περί το 300 π.Χ.) ήταν αρχαίος διακεκριμένος ποιητής, κριτικός και εκπρόσωπος της Αλεξανδρινής ποίησης. Ως μελετητής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας απολάμβανε την προστασία των Αιγυπτιοελληνικών Φαραώ Πτολεμαίου Β΄ Φιλαδέλφου και Πτολεμαίου Γ΄ Ευεργέτη.Το παρόν δίτομο σύγγραμμα, σε Α' έκδοση, περιλαμβάνει ολοκληρωμένο το ποιητικό του έργο που έχει διασωθεί:οι "Ύμνοι" (το μοναδικό ολόκληρο πόνημα), 64 επιγράμματα στην Παλατινή Ανθολογία και μερικά αποσπάσματα από άλλα έργα του. Η προμετωπίδα του πρώτου τόμου κοσμείται από εξαιρετική χαλκογραφία με ενσωματωμένο τον τίτλο και απεικονίζει τον Καλλίμαχο να προσφέρει στους θεούς. Εμπεριέχει επίσης και τις 6 ολοσέλιδες χαλκογραφίες με αγάλματα Ελλήνων θεών, ζωγραφισμένα από τον G. Hoet και χαραγμένα από τον I. van Vianen. Ο πρώτος τόμος περιέχει το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο και τη μετάφραση στα λατινικά μετά επεγηξήσεων. Ο Johann August Ernesti (1707-1781) ήταν Γερμανός ορθολογιστής θεολόγος, φιλόλογος και εκδότης πολλών ελληνικών κλασικών κειμένων. Ο δεύτερος τόμος αφορά τον σχολιασμό και την εκτενή μελέτη των "Ύμνων" από τον Ezechiel Spanheim (1629–1710), προγενέστερο φιλόλογο, διπλωμάτη και νομισματικό. Δύο περγαμηνές, καλής βιβλιοδεσίας εποχής με χρωματισμένες ακμές. 12ο.
 21. 58.0021
  OCELLUS LUCANUS en Grec et en Francois avec DES DISSERTATIONS SUR LES PRINCIPALES QUESTIONS DE la Metaphysique, de la Phisique, & de la Morale des anciens ; qui peuvent lervir de luite a la Philosophie clu Bon Sens. Pat Mr. LE MARQUIS D'ARGENS CHAMBELLAN DE S'M. LE ROI DE PRUSSE de l'Academie Royale des Sciences & Belles Lettres de Bdrlin, Directeur de la Classe de Philologie. [Εκδ:] Haude et Spener / Berlin 1762. Σελ. xxiv + 307. O Ώκελλος ήταν αρχαίος Έλληνας Πυθαγόρειος φιλόσοφος, γεννημένος στη Λουκανία, έζησε και άκμασε περί του 5ου αιώνα π. Χ. Φιλοσοφικό σύγγραμμα με ζητήματα φυσικής, μεταφυσικής, ηθικής με δίστηλο κείμενο σε ελληνικά & γαλλικά. Την μετάφραση και το σχολιασμό πραγματοποίησε ο Jean-Baptiste de Boyer, μετέπειτα Marquis d'Argens (1704-1771), Γάλλος ορθολογιστής, συγγραφέας και κριτικός της Καθολικής εκκλησίας, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Βολταίρου και πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στην εξορία στην αυλή του Μεγάλου Φρειδερίκου. Δερματόδετο, βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία και διάκοσμο στη ράχη & στα καλύμματα, χρωματισμένες ακμές, μαρμαρογραφημένα σταθερά εσώφυλλα, επικολλημένη βινιέτα "Ex Libris". Μικροφθορά στη σύνδεση του άνω καλύμματος & στη ράχη. 16o.
 22. 58.0022 Auction ended
  250,00 €
  M. Guys, VOYAGE LITTERAIRE DE LA GRECE, OU LETTRES SUR LES GRECS ANCIENS ET MODERNES, AVEC UN PARALLELE DE LEURS MOEURS --- Nouvelle edition revue corrigee et considerablement augmentee. On y a joint un Voyage de Sophie a Constantinople, un voyage d' Italie, & quelques Opuscules du meme. - TOME PREMIERE. [Εκδ:] Veuve Duchesne / Paris 1776. Σελ. iv+540. Ο Pierre Guys (1721-1799), ήταν Γάλλος έμπορος από τη Μασσαλία, περιηγητής και συγγραφέας, ενώ υπήρξε πρωτοπόρος του γαλλικού φιλελληνισμού. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη το 1739 και έμεινε στην Ανατολή για δέκα χρόνια κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. Περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τα ελληνικά έθιμα, τον καθημερινό τρόπο ζωής και τις τελετές της εποχής. Οι γνώσεις του για την Ανατολή και οι επιστημονικές του σπουδές τον βοήθησαν να συγκρίνει τους αρχαίους με τους σύγχρονους Έλληνες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι σύγχρονοι Έλληνες ήταν άμεσοι απόγονοι των αρχαίων. Αποτελεί τον πρώτο (από τους δύο) τόμους σε δεύτερη έκδοση, αλλά Α' εικονογραφημένη. Περιέχει 6 εξαιρετικές χαλκογραφίες (οι τρεις αναδιπλούμενες), εκ των οποίων το χαρακτικό που αναπαριστά τη θέα του ψαρέματος σχεδιάστηκε από τους Favray και Massil, φίλοι του συγγραφέα. Ο Guys, φεύγει από τη ζωή στη Ζάκυνθο, όπου 2 χρόνια νωρίτερα, διορίζεται να διευθύνει τη δημόσια εκπαίδευση του νησιού, το οποίο είχε καταληφθεί από τα γαλλικά στρατεύματα. Δερματόδετο, βιβλιοφιλικής βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία & διάκοσμο σε ράχη & καλύμματα, ελαφρώς εξογκωμένα νεύρα στη ράχη, μαρμαρογραφημένες ακμές & εσώφυλλα. Ελαφρές σημειώσεις με μολύβι. 12ο.
 23. 58.0023
  1) EXTRAITS DE LUCIEN ET DE XENOPHON, avec des notes par M. l' Abbe Gail, Docteur agrege de l' Universite. Premiere - Quatrieme Partie. [Εκδ:] Chez l' Auteur / Paris 1786. Σελ. 48+48+52+28. Περιλαμβάνει το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των έργων "Διάλογος, Όνειρος ή Ελεκτρύων" και "Χάρων" του Λουκιανού καθώς και τα "Λακεδαιμόνιων Πολιτεία" και "Αθηναίων Πολιτεία" του Ξενοφώντα μετά σημειώσεων του Μ. l' Abbe Gail. Ο Jean-Baptiste Gail (1755-1829) ήταν Γάλλος ελληνιστής λόγιος, μέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου. 2) DISCOURS D' ISOCRATE A DEMONIQUE, A L' USAGE DES ELEVES de l' ecole Royale Militaire. [Εκδ:] Chez Nyon l'aine, Libraire / Paris 1778. Σελ. 123. Δίγλωσσο κείμενο με το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο του λόγου του Ισοκράτη προς τον Δημόνικο μετά μετάφρασης στα γαλλικά. 3) EXTRAIT DU PREMIER LIVRE D' HERODOTE, A L' USAGE DES ELEVES de l' ecole Royale Militaire. [Εκδ:] Chez Nyon l'aine, Libraire / Paris 1778. Σελ. 111. Δίγλωσσο κείμενο με το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο αποσπάσματος εκ του πρώτου βιβλίου του Ηρόδοτου μετά μεταφράσεως στα γαλλικά. 4) PREMIERE OLYNTHIENNE DE DEMOSTHENE, A L' USAGE DES ELEVES de l' ecole Royale Militaire. [Εκδ:] Chez Nyon l'aine, Libraire / Paris 1778. Σελ. 115. Δίγλωσσο κείμενο με το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο του πρώτου Ολυνθιακού λόγου του Δημοσθένη μετά μεταφράσεως στα γαλλικά. Επίτομο βιβλίο με χρυσοτυπία στην δερματόδετη ράχη, ελαφριά αποκόλληση στη βάση & την κορυφή της ράχης. 16o.
 24. 58.0024 Auction ended
  1.000,00 €
  M. l' Abbe Mariti, VOYAGES DANS L' ISLE DE CHYPRE, LA SYRIE ET LA PALESTINE, AVEC L' HISTOIRE GENERALE DU LEVANT --- Tome Premier & Second. [Εκδ:] Belin / Paris 1791. Σελ. viii+327 & 410. Η Α' γαλλική έκδοση μεταφρασμένη από το ιταλικό πρωτότυπο "Viaggi per l'Isola di Cipro e per la Soria e Paliestina" του ταξιδιού του Giovanni Mariti στην Κύπρο και γενικότερα στην Ανατολή. Ο Giovanni Mariti (1736-1806) ήταν Ιταλός ιερωμένος και συγγραφέας του 18ου αιώνα. Ταξίδεψε στην Ανατολή, παρέμεινε 8 χρόνια, κυρίως στην Λάρνακα της Κύπρου εργαζόμενος ως υποπρόξενος. Στον πρώτο τόμο δίνει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία, τη γεωγραφία, την αρχιτεκτονική, τις αρχαιότητες και για την οικονομική ζωή στην Κύπρο κατά τον 18ο αιώνα, καθώς και επιπλέον στοιχεία για την κυπριακή οινοποιία. Στον δεύτερο τόμο αναφέρεται στην Ελληνική Εκκλησία και κυρίως περιγράφει τη Συρία και την Παλαιστίνη, μέρη στα οποία περιηγήθηκε πριν επιστρέψει στην Ιταλία, γνωρίζοντας τα πολιτικά προβλήματα των περιοχών αυτών. Το σύγγραμμα θεωρήθηκε ως η πιο πλήρης περιγραφή της Κύπρου έως εκείνη την εποχή. Δύο σκληρόδετοι τόμοι, καλής βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη, διάστικτες ακμές. 12o.
 25. 58.0025
  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ. Εν ω και περί Σχημάτων, κ Ιδεών του Λόγου, κ περί στίχων τινών, κ επιγραμμάτων συντόμως τε, κ λίαν ευκρινώς μεθοδευθέν προς χρήσιν ευχερή, κ ωφέλειαν των Φιλομαθών νέων, παρά ΜΑΤΘΑΙΟΥ ταπεινού Μοναχού του εκ της χώρας των Γανοχώρων, και τα νυν πρώτον τύποις εκδοθέν δι' ιδίων του αυτού αναλωμάτων. Επιμέλεια δε αξιεπαίνω του τιμιωτάτου και ευγενεστάτου εν πραγματευταίς Κυρίου Κωνσταντίνου Γεωργίου Μανδρατζόγλου. [Εκδ:] Τυπογραφία Ιωσήφ του Βαουμαϊστέρου / εν Βιέννη 1795. Σελ. 12χ. α+ζ'+3χ. α. +312+8χ. α. Ο Ματθαίος ο εκ Γανοχώρων (τέλη 18oυ - αρχές 19ου αι. ) ήταν λόγιος και ιερομόναχος. Χρημάτισε δάσκαλος στη Σηλυβρία, κατά την περίοδο 1780-1790 και αργότερα προσελήφθη στο Βουκουρέστι ως δάσκαλος στην Ακαδημία της πόλης. Σκληρόδετο, βιβλιοδεσία εποχής, με μια χαλκογραφία στην επόμενη της σελίδας τίτλου. Κτητορικές σημειώσεις στο πρώτο και τελευταίο κενό φύλλο, στάμπες στα περιθώρια και τριμμένες κάτω γωνίες μερικών σελίδων, μικροεπιδιορθώσεις. [Παπαδόπουλος Α, αρ. 3802. 00]. 16ο.
 26. 58.0026 Auction ended
  90,00 €
  Johann Christian von Engel, FORTSETZUNG DER ALGEMEINEN WELTHISTORIE durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Teutschland und England ausgefertiget. Neun und vierzigster Theil. [Εκδ:] Johann Jacob Gebauer / Halle 1797. Σελ. viii+492. Ο Johann Christian von Engel (1770–1814) ήταν Αυστριακός ιστορικός της Ουκρανικής, Ρουμανικής, Ουγγρικής, Κροατικής και Γερμανικής ιστορίας. Στον παρόντα, 49ο τόμο, υπάρχουν πολλές αναφορές στην ελληνική ιστορία κατά το τέλος της Ρωμαϊκής και στις αρχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αναλύονται οι πρώτες εμφανίσεις των Βουλγάρων μέχρι και τα Βαλκάνια και οι διαμάχες τους με το Βυζαντινό Κράτος. Περιλαμβάνονται 6 χαλκογραφικά πορτραίτα και ένα σχεδιάγραμμα ενός λιμανιού στη σημερινή Κροατία. Κείμενο στα λατινικά ή στα γερμανικά σε γοτθική γραφή. Σκληρόδετο με δερμάτινη ράχη & γωνίες των καλυμμάτων, χρωματισμένες ακμές. 8ο.
 27. 58.0027
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΑΝΙΣΘΕΝΤΑ υπό του Αρχιεπισκόπου ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ του ΘΕΟΤΟΚΟΥ πλείστοις δε Σημειώμασι και Σχήμασι πλουτισθέντα υπό ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ, νυν πρώτον τύποις εκδοθέντα, φιλοτίμω Δαπάνη των Αυταδέλφων ΚΥΡΙΩΝ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ίνα διανέμωνται δωρεάν εις χρήσιν των Ελληνικών Φροντιστηρίων. Επιστασία ΙΩΝΑ του εκ Μονής Κλήμεντος  της εν Ολύμπω. [Εκδ:] εν τη Τυπογραφίας Γ. Βεντώτη / Εν Βιέννη της Αουστρίας 1804. Σελ. VIII + 245 + 2χ. α. Ο Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800) ήταν Έλληνας λόγιος, θεολόγος και φυσικός, θεωρούταν εκ των Διδασκάλων του Γένους. Το γεωγραφικό αυτό σύγγραμμα σε Α' έκδοση, βασισμένο στις διατριβές και τις παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια που δίδασκε στο Ιάσιο της Μολδαβίας το 1744 και συμπληρωμένο με σημειώσεις & σχήματα από τον Άνθιμο Γαζή (1764-1828). Εμπεριέχεται αναδιπλούμενος ο χαλκογραφικός χάρτης "Πίναξ Καθολικός των δύο ημισφαιρίων" υπό του Α. Γαζή. Επιπλέον ακόμα 6 αναδιπλούμενοι χαλκογραφικοί πίνακες μετά σχημάτων στο τέλος και λιθογραφικό πορτραίτο του Νικηφόρου Θεοτόκη στην προμετωπίδα. Σκληρόδετο, βιβλιοδεσία εποχής με καλύμματα επεξεργασμένα με τη μέθοδο της μαρμαρογραφίας (ελαφριές στάμπες υγρασίας στο κάτω μέρος των σελίδων). 12ο.
 28. 58.0028
  Cornelii Schrevelii, LEXICON MANUALE GRAECO-LATINUM, ET LATINO-GRAECUM, Utrumque hac ultima Editione multo auctius & locupletius. [Εκδ:] Thomam Bettinelli / Patavii 1806. Σελ. 511. O Cornelis Schrevel (1608-1664) υπήρξε Ολλανδός λόγιος και το ελληνο-λατινικό & λατινο-ελληνικό λεξικό του εκδόθηκε σε δεκάδες εκδόσεις & γλώσσες μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα. Στη σελίδα τίτλου ενσωματώνεται χαλκογραφική βινιέτα. Τρίστηλο κείμενο. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας, με χρωματισμένες ακμές. Μικρές οπές από σαράκι στα περιθώρια των σελίδων, αποκόλληση των πρώτων σελίδων από τη ράχη και χαλαρή η σύνδεση του άνω καλύμματος. 4ο.
 29. 58.0029
  Franz Joseph Jekel, DIE SCHLACHTEN DER ALTEN vom ersten messenischen Kriege angefangen bis auf die Schlacht bey Actium. Erster Theil. [Εκδ:] J. G. Cotta'schen Buchhandlung / Tubingen 1811. Σελ. xxxix+46. O Franz Joseph Jekel (1762-1816) ήταν Αυστριακός νομικός, μελετητής και ανθρωπιστής. Το σύγγραμμα στη γερμανική γλώσσα, αποτελεί τον 1ο τόμο (αλλά δεν εκδόθηκε ποτέ άλλος) και περιέχει 47 αριθμημένους επιχρωματισμένους χαλκογραφικούς χάρτες & σχεδιαγράμματα αρχαίων μαχών, όπως των Περσικών Πολέμων και της εκστρατείας του Μεγ. Αλεξάνδρου (Μαραθώνα, Θερμοπυλών, Ιμέρας, Σαλαμίνας, Πλαταιών, Μυκάλης, Ευρυμέδοντα, Αμφίπολης, Μαντινείας, Συρακουσών, Κούναξα, Γρανικού, Λεύκτρων κ. α. ). 8o.
Shop By

29 προϊόντα