ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 19ου ΑΙΩΝΑ

Shop By

Στοιχεία 1-40 από 53

Σελίδα
 1. 58.0091
  Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΓΛΩΤΤΟΣ, Τουτ έστι, το Θείον Αρχέτυπον και η αυτού μετάφρασις εις κοινήν διάλεκτον, μετά πολλής επιμέλειας διορθωθέντα, και νεωστί μετατυπωθέντα. [Εκδ:] Εξετυπώθη παρά Ιωάννου Τιλλίγγου και Ιωσήφ Σ. Ούγου / 1824. Σελ. 1106. Δίστηλο κείμενο με το πρωτότυπο και τη νεοελληνική μετάφραση σε αντικριστές στήλες. Δερματόδετο, βιβλιοδεσίας εποχής με διατηρημένες τις βάσεις και τα σταθερά τμήματα των κλείστρων. Απουσιάζουν μόνο τα κινητά μέρη των κλείστρων, μικροφθορά στο δέρμα. [Ηλιού, αρ. *1824. 25]
 2. 58.0092
  ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Μετά των μη προϋπαρχουσών εν αυτώ περιεχομένων Ομιλιών. Νεωστί μετατυπωθέν, και μετ' επιμελείας διορθωθέν. [Εκδ:] ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ. Παρά Νικολάω τω Γλυκεΐ τω έξ 'Ιωαννίνων 1818. Σελ. 370. Εικονογραφημένο με επιχρωματισμένα χαρακτικά στην αρχή κάθε κεφαλαίου καθώς και στη σελίδα τίτλου. Σκληρόδετο, βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία και διάκοσμο στη ράχη. Μικρές αποκολλήσεις δέρματος από τη βάση και την κορυφή της ράχης, ελαφρώς χαλαρή η σύνδεση του πίσω καλύμματος, ελαφρές στάμπες υγρασίας, επιδιορθωμένη σελίδα τίτλου, κτητορικές σημειώσεις με μολύβι στα μπροστά εσώφυλλα. [Ηλιού, αρ. *1818. 10]. 8ο.
 3. 58.0093
  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΝ. Συνταχθέν υπό του Οικονόμου Κωνσταντίνου Πρεσβύτερου, του εξ Οικονόμων γενεαλογουμένου. Ετυπώθη δαπάνη της Αδελφότητος των Ζωσιμάδων. [Εκδ:] Εν τη Τυπογραφία του επί της Δημοσίου Παιδεύσεως Υπουργείου / Πετρούπολη 1830. Σελ. ιη'+814. Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων (1780-1857) ήταν Έλληνας λόγιος και εκπρόσωπος του Νεοελληνικού διαφωτισμού. Διδάσκοντας την ελληνική γλώσσα, τη φιλολογία και τη ρητορική σε Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, διαμόρφωσε τη νεοελληνική ταυτότητα και την ενίσχυση του κύρους της ελληνικής γλώσσας και κλασσικής Παιδείας στο εξωτερικό. Α' έκδοση του ογκώδους γλωσσολογικού του έργου. Σκληρόδετο, με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη και μαρμαρογραφημένες ακμές. Ελαφριά χαλάρωση των συνδέσεων των καλυμμάτων, επιδιορθωμένη σελίδα τίτλου. [Ηλιού, αρ. *1830. 103]. 8ο.
 4. 58.0094
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑΣ ΕΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΣΙ υπό ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ. Εις τόμους δύο, ως ακολουθία των κατά το 1835 προεκδεδομένων. ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΣ. [Εκδ:] Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά / εν Αιγίνη 1839. Σελ. 281 + 285. Ο Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Δούκας (1760-1845) ήταν Φιλικός και σημαντικός διδάσκαλος του Έθνους προ, κατά και μετά την Επανάσταση του 1821. Κυρίως ασχολήθηκε με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς παραφράζοντας και σχολιάζοντας έργα των Θουκυδίδη, Αρριανού, Ομήρου, Ευριπίδη, Σοφοκλή, Αισχύλου, Θεόκριτου, Αισχίνη και άλλων. Δερματόδετο, πλήρες, επίτομο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία, διάστικτες ακμές και ελαφρώς εξογκωμένα νεύρα στη ράχη. (ταλαιπωρημένη μία σελίδα του πρώτου τόμου). [Ηλιού, αρ. *1839. 61 & *1839. 62]. 12ο.
 5. 58.0095 Auction ended
  90,00 €
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Α'. ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ παρά του Ιερολογιωτάτου Κυρίου Αγαπίου Ρήγα, του εκ πόλεως Πάργας και ιδίοις Αναλώμασι. Νυν πρώτον Τύποις εκδοθείσα, προς τε κατάληψιν και σύνθεσιν του καθ' Έλληνας λόγου, και προς δυσχερεστέραν επίδοσιν των φιλομαθών νέων του Ελληνικού Έθνους, οις και αφοσίωται. ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. [Εκδ:] παρά Μιχαήλω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων / Βενετία 1827. Σελ. 299. Ο Αγάπιος Ρήγας ήταν διδάσκαλος του 19ου αιώνα. Σκληρόδετο, πρόσθετης πρόχειρης βιβλιοδεσίας με διάστικτες ακμές. [Ηλιού, αρ. *1827. 19]. 8ο.
 6. 58.0096 Auction ended
  80,00 €
  Αναστάσιος Ν. Γούδας, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΟΜΟΣ Β:ΠΑΙΔΕΙΑ. [Εκδ:] Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως / Αθήνα 1870. Σελ. να΄+422. Ο Αναστάσιος Γούδας (1816-1882) ήταν Έλληνας ιατρός και συγγραφέας του 19ου αιώνα. Μετά την αποτυχία του να πολιτευθεί στις εκλογές, ξεκίνησε το συγγραφικό του έργο με το "Βίοι Παράλληλοι" που συνολικά αποτελείται από 8 τόμους. Στον παρόντα Β' τόμο, εξετάζονται ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Ρήγας Φεραίος, ο Θεόφιλος Καΐρης, ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο Αθανάσιος Ψαλλίδας κ. α. Εμπεριέχονται 11 χαρακτικά - πορτραίτα των επιφανών αντρών. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας με σταθερά μαρμαρογραφημένα εσώφυλλα και διάστικτες ακμές. Επικολλημένη ράχη, ελαφρές στάμπες υγρασίας με γάριασμα. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1870. 62]. 8ο.
 7. 58.0097 Auction ended
  75,00 €
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ και εφαρμογή αυτών εις διατήρησιν της υγείας και εις βελτίωσιν της Φυσικής και Πνευματικής Αγωγής συνταχθέντα υπό του Άγγλου Ανδρέου Κόμπε, Ιατρού. [Εκδ:] Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου / Βενετία 1854. Σελ. ιγ' + 1λ. + 241 + 1πιν. Η μετάφραση του συγγράμματος είναι του Απόστολου Θεοδωρίδη, οικοδιδάσκαλου και φίλου του Δημήτριου Βικέλα με τον οποίο διατηρούσε τακτική αλληλογραφία. Φέρει στο τέλος αναδιπλούμενο πίνακα με 15 εξαιρετικά χαλκογραφικά σχέδια φυσιολογίας ή ανατομίας του ανθρώπου. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας με διάστικτες ακμές. [Γκίνης-Μέξας, αρ. 6336]. 8ο.
 8. 58.0098
  ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Συγγραφείσα υπό του Στρατάρχου Βαρόνου Ιόμινη, γενικού υπασπιστού της Α. Α. Μ. του Αυτοκράτορος πασών των Ρωσσιών. Μεταφρασθείσα δ' εκ της Γαλλικής εις την Ελληνικήν, υπό Ζ. Χαρμολάου αντισυνταγματάρχου εις τον Ελληνικόν στρατόν, και παρ' αυτού δημοσιευθείσα εις τέσσαρας τόμους, δια της συνδρομής των εις το τέλος μνημονευόμενων ΚΚ. Συνδρομητών. ΜΕΡΟΣ Α'-Β'-Γ'-Δ'. [Εκδ:] εκ της Τυπογραφίας Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα / Αθήνα 1856. Σελ. (1ο μέρος) ξβ'+160, (2ο μέρος) 276, (3ο μέρος) 131, (4ο μέρος) 142. O Antoine-Henri Jomini (1779-1869) ήταν Ελβετός στρατιωτικός που υπηρέτησε ως στρατηγός στο Γαλλικό και μετέπειτα στο Ρωσικό στρατό. Υπήρξε ένας από τους πιο διάσημους συγγραφείς της ναπολεόντειας τέχνης του πολέμου. Δίτομο, πλήρες των τεσσάρων μερών, περιλαμβάνει 5 αναδιπλούμενα λιθογραφικά φύλλα μεγάλου αναπτύγματος με πίνακες, σχέδια και χάρτες. Η μετάφραση στα ελληνικά έγινε από τον Ζηνόβιο Χαρμόλαο (1805-1884), Έλληνα στρατιωτικό, ο οποίος τιμήθηκε με το αργυρό παράσημο του Αγώνα και το χρυσό του Σωτήρα. Δύο σκληρόδετοι τόμοι, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία & ελαφρώς εξογκωμένα νεύρα στη δερματόδετη ράχη, σταθερά μαρμαρογραφημένα εσώφυλλα & ακμές. [Ηλιού VI, αρ. *561(Α5072) & Γκίνης-Μέξας, αρ. *6926]. 16ο.
 9. 58.0099 Auction ended
  60,00 €
  Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, Εκ πολλών συνερανισθείσα υπό Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου. [Εκδ:] Εν τη τυπογραφία του των Ελλήνων Εμπόρων σχολείου / Οδησσός 1829. Σελ. ιθ'+714+24χ. α. Ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος (1753 ή 1755 - 1830) ήταν Έλληνας λόγιος, με καταγωγή από τη Χίο, δάσκαλος του Γένους, συγγραφέας πληθώρας διδακτικών εγχειριδίων στο πνεύμα του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Υπήρξε πολύ καλός γνώστης των θετικών επιστημών, αλλά και της αρχαιοελληνικής γραμματείας, καθώς και των πατερικών κειμένων. Σημαντική πραγματεία σε Α' έκδοση. Περιλαμβάνει κατάλογο φιλοκάλων συνδρομητών. Δερματόδετο, με διάστικτες ακμές, οπές από σαράκι κυρίως στην αρχή. [Ηλιού, αρ. *1829. 43]. 12ο.
 10. 58.0100 Auction ended
  60,00 €
  Επαμεινώνδας Σταματιάδης, ΣΑΜΙΑΚΑ ήτοι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΠΌ ΤΩΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ - ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. [Εκδ:] Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου / Σάμος 1886. Σελ. 651. Ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης (1835-1901) ήταν Σάμιος δημοσιογράφος, λόγιος, ιστορικός και συγγραφέας. Ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας "Σάμος", ενώ σε διάφορες περιόδους διετέλεσε διευθυντής του Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου στη Σάμο. Ο τέταρτος τόμος (του πεντάτομου έργου) περιέχει στοιχεία για τη χωρογραφία, τη διοίκηση, την εκκλησία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το εμπόριο, τη ναυτιλία, την εκπαίδευση κ. α. Σκληρόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη, μαρμαρογραφημένα εσώφυλλα και διάστικτες ακμές. Χαλαρή σύνδεση σελίδας τίτλου. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1886. 653]. 8ο.
 11. 58.0101 Auction ended
  60,00 €
  ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ υπό ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΡΑΓΩ μετά προσθήκης επιστημονικών σημειώσεων υπό ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΑΡΑΓΩ και εισαγωγής υπό Μ. Ιουλίου Ζανέν - ΜΕΡΟΣ Α' & Β'. [Εκδ:] Περρής - Βαμπάς / Αθήνα 1868 & 1869. Η μετάφραση είναι του Παναγιώτη Δ. Πανταζή, ενώ περιέχονται δεκάδες μικρά χαρακτικά εντός κειμένου που αφορούν τους κατοίκους σε διάφορα μέρη του κόσμου, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις δραστηριότητες τους, καθώς και παραδείγματα πανίδας και χλωρίδας. Σκληρόδετο, με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη. Χρησιμοποιημένες οι πρώτες και οι τελευταίες σελίδες, λείπει μία σελίδα στο τέλος. Σελ. 246+304. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1868. 477 & *1869. 431]. 8ο.
 12. 58.0102 Auction ended
  60,00 €
  Βενιαμίν Ιωαννίδης, ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ Α':Η ΑΓΙΑ ΠΟΛΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΑΥΤΗΣ --- εκδοθέν δε υπό του Σεβασμιωτάτου Γέροντος Αγίου Σκευοφύλακος του Παναγίου Τάφου Κ. Σεραφείμ, εγκρισει του Μ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κ. Κ. Ιερόθεου του Α'. [Εκδ:] Εκ του Τυπογραφείου του Π. Τάφου / Ιεροσόλυμα 1877. Σελ. 10χ. α. +360+κγ'+13πιν. Βενιαμίν Ιωαννίδης υπήρξε Αρχιμανδρίτης του Πατριαρχικού Θρόνου των Ιεροσολύμων και καθηγητής της θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Κοινού του Παναγίου Τάφου. Περιέχει πλήθος στοιχείων για την Ιερουσαλήμ, την ιστορία της, το Ναό της Αναστάσεως και τις γύρω περιοχές. Δίστηλο κείμενο, πλήρες με τα 13 χαρακτικά εκτός κειμένου (Ιερουσαλήμ, Άγιος Τάφος, Βηθλεέμ, Ναζαρέτ, Αγ. Σάββας, Όρος Ελαιών κλπ. ). Σκληρόδετο, νεότερης ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη, μαρμαρογραφημένες ακμές και στάμπες οξείδωσης σε μερικές σελίδες. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1877. 692]. 4ο.
 13. 58.0103
  ΠΡΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ Ερμήλον ή Δημοκριθηράκλειτον Μιχαήλου του Περδικάρι Ιατρού περιέχουσα την Απολογίαν του Ποιητού, την Αλληγορίαν του Ποιήματος και την Είδησιν δια την άτακτον έκδοσιν του Ερμήλου. [Εκδ:] 1817. Σελ. 152+21χ. α. Ο Μιχαήλ Περδικάρης (1766-1828) ήταν Έλληνας γιατρός και συντηρητικός λόγιος από την Κοζάνη. Καταγόταν από οικογένεια γιατρών και έμεινε γνωστός για την έντονη κριτική που άσκησε με το λογοτεχνικό του έργο στην κοινωνία της εποχής του, όντας σφόδρα ενάντιος στον Ρήγα και το επαναστατικό του κίνημα. Το παρόν σύγγραμμα, που κυκλοφόρησε αμέσως μετά το πρώτο του "Ερμήλος ή Δημοκριθηράκλειτος", εξηγεί τα καθέκαστα της συγγραφής, τα σκοπούμενα του βιβλίου και την αληγορία του ποιήματος. Το βιβλίο τυπώθηκε στη Βιέννη, με αρχική επιστασία του Άνθιμου Γαζή και χρηματική ενίσχυση των αδελφών Αγόρα. Περιλαμβάνει πολυσέλιδο κατάλογο των φιλοκάλων και φιλομούσων συνδρομητών. Δερματόδετο, έκδοσης εποχής με χρυσοτυπία & διάκοσμο στη ράχη, σταθερά μαρμαρογραφημένα εσώφυλλα και χρυσωμένες ακμές. [?λιού, ?ρ. *1817. 94]. 12ο.
 14. 58.0104 Auction ended
  50,00 €
  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, Συλλεγείσα εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων, παρά Στεφάνου Κομμητά. Νυν δε το δεύτερον εκ το λαμπροτέρων εκδόσεων επιδιορθωθείσα, και με πολλάς προσθήκας τεμαχίων, και ολόκληρων λόγων, ποιητών και λογογράφων, αναγκαιούντων εις την παράδοσιν της ελληνικής γλώσσης, επαυξηθείσα, εκδίδεται εις τόμους δέκα, υπό Κωνσταντίνου Γκαρπολά - ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. Έκδοσις Δευτέρα. [Εκδ:] Εκ της Τυπογραφείας του Εκδότου Κ. Γκαρπολά / Αθήνα 1839. Σελ. στ' + 229 [=329] + 1. χ. α. Ο Στέφανος Κομμητάς (1762-1830) ήταν διαπρεπής Θεσσαλός λόγιος και παιδαγωγός. Σπουδάζοντας στη Βιέννη φιλοσοφία, μαθηματικά και φυσική, ανέλαβε αργότερα τη συγγραφή της 12τομης "Εγκυκλοπαίδειας Ελληνικών Μαθημάτων", όπου πρωτοεκδόθηκε την περίοδο 1812-1814. Ο παρών Α' τόμος της 2ης έκδοσης, (πρώτης εν Ελλάδι) μαζί με τους υπόλοιπους εννέα αποτέλεσαν σχολικά εγχειρίδια στην μετεπαναστατική εκπαίδευση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Θεωρήθηκε εκ των κορυφαίων συγγραφέων σχολικών εγχειριδίων στις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά παρέμεινε άγνωστος, ίσως εξαιτίας του γλωσσικού ιδιώματος που έγραφε. Σκληρόδετο, βιβλιοδεσία εποχής με χρυσοτυπία και πλούσιο διάκοσμο στη δερματόδετη ράχη. [Ηλιού, αρ. *1839. 44]. 8ο.
 15. 58.0105 Auction ended
  50,00 €
  Μιχαήλ Κ. Κατσαράς, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΣ. [Εκδ:] Αλέξανδρος Παπαδημητρίου / Αθήνα 1898. Σελ. (1ος τόμος) η'+714, (2ος τόμος) 695. Ο Μιχαήλ Κατσαράς (1860-1939) υπήρξε Έλληνας ιατρός, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο στον κλάδο της Νευρολογίας και Ψυχιατρικής, κλάδο τον οποίο πρώτος εισήγαγε στην Ελλάδα. Στους δύο τόμους του έργου (ακολούθησε και τρίτος δύο χρόνια αργότερα) εμπεριέχονται περισσότερα από 300 σχέδια εντός κειμένου. Δύο σκληρόδετοι τόμοι, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη, σταθερά μαρμαρογραφημένα εσώφυλλα και μαρμαρογραφημένες ακμές. Μικροφθορά στο δέρμα στην κορυφή της ράχης του πρώτου τόμου. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1898. 752 & *1898. 753] 8ο.
 16. 58.0106
  Νικόδημος Αγιορείτης, ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ φιλοπονηθείσα μεν παρά του Αοιδίμου Σοφωτάτου Νικδήμου Αγιορείτου, ανατυπωθείσα δε και επαυξηθείσα δια διαφόρων εκκλησιαστικών λόγων. Εκδίδοται εις τόμους τέσσαρας υπό Κωνστάντιου μοναχού, εκ της Σκήτης των Αγίων Πατέρων του Προβατείου Όρους της Χίου. ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΣ. [Εκδ:] εκ του Τυπογραφείου "Αμάλθειας" / Σμύρνη 1900. Σελ. 398+397. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809) είναι άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας με πλούσιο ποιμαντικό και συγγραφικό έργο. Συλλογή διαφόρων εκκλησιαστικών λόγων, όπου οι δύο τόμοι περιέχουν 48 και 34 λόγους αντίστοιχα. Σκληρόδετος τόμος, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη και λίγες στάμπες οξείδωσης. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1900. 477]. 8ο.
 17. 58.0107 Auction ended
  50,00 €
  ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν μετά της προσθήκης του Τυπικού --- διορθωθέν πρώην μεν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού νυν δε υπό Ιωάννου Μαρτίνου αρχιμανδρίτου μετά πολλών προσθηκών κεκανονισμένων. Άδεια και έγκρισει της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. [Εκδ:] εκ του Βιβλιοεκδοτικού Καταστήματος "Ο Φοίνιξ" - Παναγ. Αθαν. Τζελάτη & Γ. Ε. Δημητρακούλια - εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη / Αθήνα 1896. Σελ. 134. Περίτεχνο χαρακτικό με ενσωματωμένο τον τίτλου στην πρώτη σελίδα. Σκληρόδετο, βιβλιοδεσίας εποχής με ανάγλυφη διακόσμηση & ελαφρά χρυσοτυπία στα καλύμματα, δερματόδετη ράχη, ελαφρά χρωματισμένες ακμές, στάμπες στα περιθώρια και λίγες σημειώσεις με μολύβι. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1896. 719]. 4ο.
 18. 58.0108
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ - ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΣ. [Εκδ:] Τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον Ι. Αθανασιάδη / Τρίπολη 1871-1872. Σελ. 215+282. Σκληρόδετος τόμος που περιλαμβάνει τους δύο τόμους του έργου με την ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τα κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκόμενα Ευαγγέλια. Αποτελεί την 4η έκδοση υπό την επιμέλεια του δικηγόρου Αθ. Πετροκόπη και του τυπογράφου & βιβλιοπώλη Ιωαν. Αθανασιάδη. Δίστηλο κείμενο, φέρει ξυλογραφία στη αρχή του κάθε τόμου. Λίγες στάμπες οξείδωσης, μερικά σημάδια υγρασίας στο τέλος και λίγες σελίδες αποκολλημένες από τη ράχη. Λείπει το δέρμα από τη ράχη. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1871. 470 & αρ. *1872. 453]. 4ο.
 19. 58.0109
  ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προς χρήσιν της νεολαίας, συγγραφείσα παρά του Κυρίου Κόμητος Σεγύρου, Μέλους της Γαλλικής Ακαδημίας, και μεταφρασθείσα παρά του Δ. Α. ΣΟΥΤΣΟΥ, Αξιωματικού του Ιππικού - ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΣ - ΤΡΙΤΟΣ - ΤΕΤΑΡΤΟΣ. [Εκδ:] Εκ της Τυπογραφίας Ι. Φιλήμονος / Αθήνα 1836. Σελ. 169+167+197+156. Ο 2ος τόμος φέρει ιδιόχειρη υπογραφή του μεταφραστή και στρατιωτικού Δημήτριου Α. Σούτσου. Ο 4ος τόμος φέρει τον τίτλο "Επιτομή της Παλαιάς Ιστορίας της Σικελίας και Καρχηδόνος". Πλήρες, με τα τέσσερα μέρη του συγγράμματος, άδετα, με μαρμαρογραφημένες ακμές, χωρίς τα σκληρά εξώφυλλα. Στον Α' τόμο, η σελίδα τίτλου σε φωτοτυπία. [Ηλιού, αρ. *1836. 82, *1836. 83, *1836. 84, *1836. 85]. 12ο.
 20. 58.0110 Auction ended
  40,00 €
  1-3) Χ. Κ. Κοκκινάκης, ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ. [Εκδ:] Τυπογραφείο Ι. Α. Βρετού / Κωνσταντινούπολη 1870. Σελ. 97 + 61 + 88. 4) Παναγιώτης Δ. Κουπιτώρης, ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΩΝ. [Εκδ:] Εκ του Τυπογραφείου της Φιλοκαλίας / Αθήνα 1879. Σελ. η' + 79. Επίτομο μετά τεσσάρων συγγραμμάτων, εκ των οποίων τα πρώτα τρία φέρουν τους Ολυνθιακούς λόγους του Δημοσθένη, οι οποίοι κυκλοφόρησαν μόνο συσταχωμένοι με κοινό εξώφυλλο. Ο σχολιασμός, η ανάλυση και η μετάφραση πραγματοποιήθηκε από τον διδάσκαλο του Αγιοταφικού Παρθεναγωγείου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, Χ. Κ. Κοκκινάκη.  Ολοκληρώνεται με αναλυτικό κατάλογο των φιλόμουσων συνδρομητών. Δεμένο μαζί ακολουθεί το σύγγραμμα για το έργο του Πλάτωνα "Κρίτων" με το κείμενο, τα σχόλια και τη μετάφραση από τον Παναγιώτη Κουπιτώρη και απευθύνεται στους νέους φοιτούντες Γυμνασίων. Ο Κουπιτώρης (1821-1881) ήταν Αρβανίτης συγγραφέας από την Ύδρα και καθηγητής στο Α' Γυμνάσιο Αθηνών. Διετέλεσε διευθυντής πολλών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και δια βίου ερευνητής της αλβανικής γλώσσας. Σκληρόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη, σημειώσεις με μολύβι στο τελευταίο σύγγραμμα & φθορές στην 1η σελίδα αυτού. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1870. 384, *1870. 385, *1870. 386 και *1879. 747]. 8ο.
 21. 58.0111 Auction ended
  40,00 €
  Α. Ρ. Ραγκαβής, ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ή ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΤΕΡΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ. Μετ' επίτομων ιστορικών και κριτικών εκθέσεων και μετά σημειώσεων ιστορικών, γεωγραφικών και γλωσσογραφικών, συντεινουσών προς διασάφησιν του κειμένου. Προς χρήσιν των απανταχού σχολείων --- Εκδίδεται το δεύτερον μετά προσθηκών και διορθώσεων, δαπάνη Ανδρέου Κορομηλά. [Εκδ:] Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά / Αθήνα 1846. Σελ. δ'+512. Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1809-1892) ήταν φαναριώτης λόγιος, ρομαντικός ποιητής της Α' Αθηναϊκής Σχολής, πεζογράφος, καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πολιτικός και διπλωμάτης. Γαλλικό κείμενο με σημειώσεις στα ελληνικά. Σκληρόδετο, βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία & διάκοσμο στη δερματόδετη ράχη. Σκίσιμο σε μία σελίδα, χωρίς να επηρρεάζεται το κείμενο. [Γκίνης-Μέξας, αρ. *4326]. 8ο.
 22. 58.0112 Auction ended
  35,00 €
  Ι. Πύρλας, ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗ προς χρήσιν εκάστου. [Εκδ:] Αθήνα 1864. Σελ. λδ' + 436.  Ο ιατροφιλόσοφος Ιωάννης Πύρλας (1817-1901), εκτός της ιατρικής του ειδικότητας, υπήρξε δημοσιογράφος (πρώτος ίδρυσε εφημερίδα στην Τρίπολη - τη γενέτειρά του) & πολιτικός του 19ου αιώνα, διατελώντας πληρεξούσιος στην Β' Εθνοσυνέλευση. Σύγγραμμα με ιατρικές συμβουλές περί τροφών & ποτών, εκκρίσεων, αισθήσεων, ηθικών παθών κ. α. Σκληρόδετο, με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη με χρωματισμένα εσώφυλλα. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1864. 489]. 8ο.
 23. 58.0113
  Ιωαν. Διπλαρόπουλος, ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. Εκδίδοται δαπάνη Α. Σ. Αγαπητού. Βιβλιοπωλείον Αγαπητού. [Εκδ:] Εκ του Τυπογραφείου Α. Σ. Αγαπητού / Πάτρα 1877. Σελ. 127. Ο Ιωάννης Διπλαρόπουλος ήταν δικηγόρος στην Πάτρα και διδάκτωρ Δικαίου. Σκληρόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη, διατηρημένα τα αρχικά εξώφυλλα και σταθερά μαρμαρογραφημένα εσώφυλλα. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1877. 574]. 8ο.
 24. 58.0114
  Χαρίσης Πούλιος, ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΟΜΟΝ προς χρήσιν των μαθητών. [Εκδ:] Ανδρέας Κορομηλάς / Αθήνα-Κωνσταντινούπολη 1873. Σελ. η' + 494. Ο Χαρίσης Πούλιος υπήρξε καθηγητής και συγγραφέας και άλλων εκπαιδευτικών σχολικών εγχειριδίων του 19ου αιώνα. Αποτελεί το πρώτο μέρος, σε δίστηλο κείμενο. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1873. 355]. 16ο.
 25. 58.0115 Auction ended
  30,00 €
  Π. Βράιλας Αρμένης, ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ήτοι ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ --- χορηγούντος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΠΠΑ. [Εκδ:] Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά / Αθήνα 1884. Σελ. λβ'΄+295. Ο Πέτρος Βράιλας Αρμένης (1812-1884) ήταν Έλληνας φιλόσοφος και πολιτικός του 19ου αιώνα. Διετέλεσε Πρεσβευτής της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη, στο Παρίσι και στο Λονδίνο, ενώ του απενεμήθηκε το παράσημο των Ταξιαρχών από τον βασιλιά Γεώργιο Α' στην Κέρκυρα. Ασχολήθηκε με την φιλοσοφία της ιστορίας, του δικαίου και της ενεργού παρουσίας και παντοδυναμίας του Θεού. Πίστευε στην αθανασία της ψυχής και των έμφυτων ηθικών αξιών στον άνθρωπο. Το σύγγραμμα φέρει προμετωπίδα με ατσαλογραφικό πορτραίτο του χορηγού του, του Έλληνα επιχειρηματία και εθνικού ευεργέτη, Κωνσταντίνου Ζάππα. Σκληρόδετο, βιβλιοδεσία εποχής με χρυσοτυπία και διάκοσμο στο άνω κάλυμμα. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1884. 109]. 12ο.
 26. 58.0116
  1) ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΖΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΦΡΟΥΡΙΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ. [Εκδ:] Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου / Αθήνα 1857. Σελ. 232. 2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ --- Επεξερασθείς υπό Χρήστου Σ. Βυζάντιου και Γεωργίου Κροκίδα. [Εκδ:] Τύποις Φ. Καραμπίνου και Κ. Βάφα / Αθήνα 1849. Σελ. viii+λη'+330. Σκληρόδετο, επίτομο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία και διάκοσμο στη δερματόδετη ράχη. [Παπαδόπουλος II, αρ. *361 & Γκίνης-Μέξας, αρ. *4967]. 16ο.
 27. 58.0117
  ΙΩΣΗΦ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΑΥΤΟΥ, υπό Δ. Π. [Εκδ:] Τυπογραφείον Δ. Α. Μαυρομμάτη /Αθήνα 1860. Σελ. 108. Ο Giuseppe Garibaldi (1807-1882) ήταν σημαντική στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία της Ιταλίας, καθώς και ήρωας του Ιταλικού πολέμου της Ανεξαρτησίας. Σκληρόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία και διάκοσμο στη δερματόδετη ράχη. Η προμετωπίδα φέρει ατσαλογραφικό πορτραίτο του Γαριβάλδη. Περιέχει δισέλιδο κατάλογο συνδρομητών. [Γκίνης-Μέξας, αρ. *8264 =Γκίνης-Μέξας, αρ. 8690]. 12ο.
 28. 58.0118
  Δημήτριος Καμπούρογλου, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗ:1458-1687 - ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ & ΤΡΙΤΟΣ. [Εκδ:] (1ος τόμος) Εκ του Τυπογραφείου Αλέξανδρου Παπαγεωργίου / Αθήνα 1889, (2ος τόμος) Βιβλιοπωλείον της Εστίας / Αθήνα 1890, (3ος τόμος) Εκ των Καταστημάτων Σπ. Κουσουλίνου / Αθήνα 1896. Σελ. 415+334+267+νγ'. Ο Δημήτριος Καμπούρογλου (1852-1942) ήταν Έλληνας ιστοριοδίφης, λογοτέχνης, ακαδημαϊκός, δικηγόρος, λαογράφος, ποιητής και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Υπήρξε ένας μεθοδικός ερευνητής της αθηναϊκής ιστορίας, ενώ παράλληλα συμμετείχε ενεργά και αδιάλειπτα στην πνευματική ζωή της πρωτεύουσας. Το 1896 ολοκληρώνει το παρόν τρίτομο (πλήρες) έργο για την ιστορία των Αθηνών επί Τουρκοκρατίας. Εμπεριέχει πλήθος χαρακτικών, όπως ατσαλογραφικά πορτραίτα επιφανών προσωπικοτήτων, χρωμολιθογραφίες, φωτολιθογραφίες, άλλα αναδιπλούμενα κ.α. Σκληρόδετος, ογκώδης τόμος, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1889. 176, *1890. 169 και *1896. 236]. 8ο.
 29. 58.0119
  INNO ALLA LIBERTA' POESIA DEL CONTE DIONISIO SOLOMOS Transportata in versi Italiani da N. Gonemi corcirese. [Εκδ:] Tipografia Luce / Corfu 1885. Σελ. 57. Πλήρης το ποίημα του Διονύσιου Σολωμού "Ύμνος εις τη Ελευθερίαν" με το ελληνικό κείμενο και παράλληλη μετάφραση στα ιταλικά, σε Α' έκδοση. Λυμένη ράχη, λείπουν τα σκληρά καλύμματα και το εξώφυλλο, μικροφθορές στη σελίδα τίτλου. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1885. 389]. 8ο.
 30. 58.0120 Auction ended
  25,00 €
  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΩΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ, των εν τοις εσχάτοις καιροίς υπέρ Χριστού αθλησάντων, συγγραφέντα υπό Ονουφρίου του Ιβηρίτου. Τούτοις προστίθενται και οι Βίοι και αι Ακολουθίαι των νεομαρτύρων Γεωργίου του Χιοπολίτου και Θεοδώρου του Βυζαντίου. Εκδίδονται δε υπό Ακακίου, Μοναχού Προδρομίτου. [Εκδ:] Εκ του Τυπογραφείου "Η Φιλόμουσος Λέσχη" / Αθήνα 1862. Σελ. 240. Αποτελεί την πρώτη καταγραφή των ακολουθιών, μαρτυριών και συνοπτικών βίων των συγκεκριμένων Νεομαρτύρων. Περιέχει μακροσκελή κατάλογο φιλομαρτύρων συνδρομητών. Σκληρόδετο, βιβλιοδεσία εποχής με δερματόδετη ράχη. [Γκίνης-Μέξας, αρ. *8950]. 8ο.
 31. 58.0121 Auction ended
  25,00 €
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Συγγραφείσα μεν υπό του Άγγλου Θωμά Κείτλη --- Έκδοσις Πέμπτη. Μεταφρασθείσα δε και εκδοθείσα υπό Σπυρίδωνος Αντωνιάδου. [Εκδ. :] Εκ της Τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου / Αθήνα 1850. Σελ. ιζ' + 736 + 2χ. α. Ο Σπυρίδων Αντωνιάδης (1808-1873) υπήρξε Έλληνας πολιτικός του 19ου αιώνα. Διετέλεσε νομάρχης και βουλευτής στην Κρήτη καθώς και υπουργός Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως το 1865. Είχε συγγράψει και μεταφράσει αρκετά έργα ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου. Σκληρόδετο αντίτυπο με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη βιβλιοδεσίας εποχής, με εκτενή κατάλογο φιλόμουσων συνδρομητών. (λείπει κάτω μέρος της σελίδας τίτλου και οι δύο τελευταίες σελίδες, στίγματα οξείδωσης) [Γκίνης-Μέξας, αρ. *5203]. 8ο.
 32. 58.0122
  Κ. Μ. Κούμας, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - Έκδοσις Τετάρτη. [Εκδ:] Εκ του Τυπογραφείου Μνημοσύνης / Αθήνα 1845. Σελ. λστ'+563. Ο Κωνσταντίνος Κούμας (1777-1836) ήταν λόγιος, δάσκαλος και συγγραφέας, με αξιόλογη πανεπιστημιακή μόρφωση και αναμορφωτική δράση στα εκπαιδευτικά πράγματα, εμπνεόμενη από τα ιδεώδη του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Ως συνοδεία του Άνθιμου Γαζή, για πρώτη φορά ταξιδεύει το 1803 στη Βιέννη, όπου διορίζεται διδάσκαλος. Ο Κούμας υπήρξε οπαδός του Αδαμάντιου Κοραή με σημαντική φιλοσοφική κατάρτιση, δέχτηκε την πρόσκλησή του και ανέλαβε τη διεύθυνση της νεοσύστατης τότε Δημόσιας Σχολή στη Σμύρνη, που αργότερα μετονομάστηκε σε Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης. Σκληρόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας εποχής με χρυσοτυπία και διάκοσμο στη δερματόδετη ράχη και μαρμαρογραφημένες ακμές. Στάμπες οξείδωσης. [Γκίνης-Μέξας, αρ. *4129]. 8ο.
 33. 58.0123 Auction ended
  25,00 €
  CARME DI UN CORCIRESE IN OCCASIONE CHE DAI COLLI DELLE BENIZZE SI DERIVARONO LE ACQUE NELLA CITTA DI CORFU. [Εκδ:] Corfu 1832. Σελ. 16. Αβιβλιογράφητο ποιητικό έργο στην ιταλική γλώσσα. Σύμφωνα με τον Laurent Vrokinis, ο συγγραφέας αυτού του ποιήματος ίσως είναι ο Jerome Marc Padovan. Χαρτόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας, πολλές οπές από σαράκι, κυρίως στο περιθώριο των σελίδων. 12ο.
 34. 58.0124 Auction ended
  25,00 €
  Ευθύμιος Καστόρχης, ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΓ' ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. [Εκδ:] Εκ του Τυπογραφείου Ιωάννου Αγγελόπουλου / Αθήνα 1873. Σελ. 300. Ο Ευθύμιος Καστόρχης (1810-1889) ήταν καθηγητής λατινικής φιλολογίας και ελληνικών αρχαιοτήτων στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τη θέση αυτή την κατείχε περισσότερα από 30 χρόνια. Στο σύγγραμμα αναλύει τα προγράμματα των διδαχθέντων μαθημάτων, τα ονόματα των καθηγητών και των φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1971-1972, ακόμα τους τίτλους των προσκτηθέντων συγγραμμάτων την περίδοο αυτή. Φέρει πλήθος πινάκων και έναν αναδιπλούμενο συγκριτικό για τα έσοδα-έξοδα του Πανεπιστημίου κατά την ίδια χρονική περίοδο. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1873. 670]. 8ο.
 35. 58.0125
  ΦΕΡΝΑNΔΟΣ ΔΟΥΠΛΕΣΙΟΣ 'Η ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ. Μυθιστόρημα Ευγενίου Σύη του Γάλλου. Μετάφρασις Ι. Ισιδωρίδου Σκυλίσση. [Εκδ:] Σ. Κ. και Η. Χ. - Εκ του Τυπογραφείου "Η Πρόοδος" [για 1ο & 2ο τόμο] ή Εκ του Τυπογραφείου Αντ. Δαμιανού [για 3ο και 4ο τόμο] / Σμύρνη 1877. Σελ. 254+271+270+126. Έργο του Γάλλου μυθιστοριογράφου του 19ου αιώνα, Eugene Sue (1804-1857), διαιρημένο σε 4 τόμους, εκ των οποίων ο πρώτος είχε κυκλοφορήσει σε φυλλάδια. Ο Ιωάννης Ισιδωρίδης-Σκυλίτσης ή Σκυλίσσης ήταν δημοσιογράφος, εκδότης, ποιητής και μεταφραστής. Είχε εργαστεί στις εφημερίδες της Σμύρνης "Μνημοσύνη" και "Αμάλθεια", πριν ιδρύσει τη δικιά του. Σκληρόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη, διεγραμμένη αφιέρωση στην πίσω πλευρά της πρώτης σελίδας τίτλου, στάμπες υγρασίας στο περιθώριο. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1877. 713, *1877. 714, *1877. 715, *1877. 716]. 8ο.
 36. 58.0126 Auction ended
  25,00 €
  Κλέων Ρ. Ραγκαβής, Ο ΚΑΘ' ΟΜΗΡΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ. [Εκδ:] Εκ της Ανατολικής Τυπογραφίας Γ. Δρουγουλίνου / Λειψία 1883. Σελ. xvi+222. Ο Κλέων Ραγκαβής (1842-1917) ήταν Έλληνας λόγιος, θεατρικός συγγραφέας και διπλωμάτης, υιός του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. Λόγω της διπλωματικής του ιδιότητας υπηρέτησε σε πρεσβείες & προξενεία της Ελλάδας σε Μεξικό, Κοπεγχάγη, Μόσχα, Σόφια και Κάιρο. Το σύγγραμμα περιέχει 4 ολοσέλιδα χαρακτικά (πλήρες). Σκληρόδετο, όμορφης βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία και σχέδιο στο άνω κάλυμμα, ίχνη οξείδωσης. Λείπουν οι σελίδες 223-224 στο τέλος. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1883. 514]. 8ο.
 37. 58.0127
  Παύλος Καλλιγάς, Η ΝΕΑΡΑ ΠΕΡΙ ΕΞΥΒΡΙΣΕΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ. [Εκδ:] Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά / Αθήνα 1837. Σελ. 23. Ο Παύλος Καλλιγάς (1814-1896), Έλληνας νομικός, πολιτικός, οικονομολόγος και λογοτέχνης ήταν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 19ου αιώνα στην χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του διετέλεσε βουλευτής, υπουργός σε αρκετές κυβερνήσεις, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης συνέβαλε σημαντικά στην διαμόρφωση του Συντάγματος του 1864. Ο Καλλιγάς άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο, αποτελούμενο από ιστορικές, νομικές και φιλολογικές μελέτες, καθώς και λογοτεχνικά κείμενα. Χαρτόδετο, μερικώς λυμένη ράχη, στάμπες οξείδωσης. [Ηλιού, αρ. *1837. 94]. 8ο.
 38. 58.0128
  Πέτρος Χρυσανθόπουλος, ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠ' ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Σύγγραμμα βραβευθέν εν τω Κατελούζειω Διαγωνισμώ τω 1875. [Εκδ:] Τύποις Ελληνικής Ανεξαρτησίας / Αθήνα 1877. Σελ. ιδ' + 624. Σύγγραμμα ναυτικού δικαίου. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1877. 434]. 8ο.
 39. 58.0129
  ΚΟΡΙΝΝΑ Η' ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ εκ του γαλλικού της κυρίας Σταέλ, υπό Ε. Α. Σίμου - ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. [Εκδ:] Εκ της Τυπογραφίας Κ. Ράλλη / Αθήνα 1835. Σελ. 294. Αποτελεί το 2ο τόμο ενός τετράτομου μυθιστορήματος της Γαλλίδας λογοτέχνιδος Ζερμαίν ντε Σταέλ (1766-1817) που περιέχει τα βιβλία 6-10. Σκληρόδετο, ιδιωτικής βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη. Χρησιμοποιημένη η τελευταία σελίδα του κειμένου, μικροφθορά στα καλύμματα. [Ηλιού, αρ. *1835. 99]. 16ο.
 40. 58.0130 Auction ended
  20,00 €
  Νικόλαος Κοντόπουλος, ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ. Έκδοσις Τρίτη, μετά πολλών προσθηκών και βελτιώσεων. [Εκδ:] Κ. Αντωνιάδης / Αθήνα 1889. Σελ. ζ'+544. Ελληνοαγγλικό λεξικό σε δίστηλο κείμενο. Σκληρόδετο, με χρυσοτυπία στη δερματόδετη ράχη, μικροφθορά στα καλύμματα. [Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1889. 478]. 8ο.
Shop By

Στοιχεία 1-40 από 53

Σελίδα