ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Shop By

8 προϊόντα

 1. 58.0572
  Ε. Πασχάλης, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ. 8ο. Εκδ. Βρετός Κοντολέων - Εκ του Τυπογραφείου "Η Μέλισσα" / Σμύρνη 1909. Σκληρόδετο, πρόσθετης βιβλιοδεσίας με σχολικό εγχειρίδιο, διαιρεμένο σε 6 τεύχη, και κατά τη νέα μέθοδο συντεταγμένο μετά πολλών ασκήσεων και προβλημάτων του κοινωνικού βίου, προς χρήση των Δημοτικών ή Αστικών Σχολών, αμφότερων των φύλων. Αποτελεί τη Β' έκδοση, το 5ο τεύχος που απευθύνεται στο 5ο σχολικό έτος και περιέχει τους δεκαδικούς, του συμμιγείς και τους κλασματικούς αριθμούς. Σελ. 172 (κτητορικές σημειώσεις μόνο στο εσώφυλλα)
 2. 58.0573 Auction ended
  25,00 €
  Γ. Παπαβασιλείου,, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ. 8ο. Εκδ. Ιωάννης Δ. Κολλάρος / Αθήνα 1902. Σκληρόδετο, εικονογραφημένο πρόσθετης βιβλιοδεσίας, προς χρήση των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και των Παρθεναγωγείων. 3η διασκευασμένη έκδοση. Σελ. 87 (ελαφρώς χρησιμοποιημένο, μερική αποκόλληση ράχης)
 3. 58.0574
  Σ. Παπαδάκης - Χ. Πάτσης, ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ. 8ο. Εκδ. Οίκος Ν. Αλικιώτης & Υιοί / Αθήνα 1950. Χαρτόδετο σχολικό εγχειρίδιο για τη Γ' Τάξη του Δημοτικού, σε 3η έκδοση, με πλούσια εικονογράφηση και εικονογραφημένο παράρτημα γεωγραφικών όρων. Σελ. 112 (λίγες σελίδες αποκολλημένες από τη ράχη)
 4. 58.0575
  Ν. Λέκος, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 8ο. Εκδ. Δ. Χ. Τερζόπουλος & Μ. Σαλίβερος / Αθήνα 1909. Σκληρόδετο, προς χρήση των Ελληνικών Σχολείων, Αρρένων και Θηλέων και των Πρακτικών Σχολών. Επικολλημένο βιβλιόσημο των 62 λεπτών. Σελ. 126 (χρησιμοποιημένο, με κτητορικές σημειώσεις και χαλαρές συνδέσεις)
 5. 58.0576
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ. 8ο. Εκδ. Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις 1967. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο αναγνωστικό για τα ελληνόπουλα στην Ουγγαρία (φέρει ουγγρική σφραγίδα). Σελ. 176
 6. 58.0577
  Ε. Παγούνης, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 12ο. Εκδ. Τύποις "Εφημερίδος των Κυριών" / Κωνσταντινούπολη 1902. Χαρτόδετο, μερικώς άκοπο και αξάκριστο εγχειρίδιο για τη Γ' & τη Δ' Τάξη των Αστικών Σχολών. Σελ. 64 (χρησιμοποιημένο εξώφυλλο, μικροφθορά στη ράχη)
 7. 58.0578
  Τ. Μαμάτσης, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 8ο. Εκδ. Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις 1965. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο αναγνωστικό για τα ελληνόπουλα της Έκτης Τάξης. Σελ. 268
 8. 58.0579
  Ν. Μεταξάς, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΑΤΛΑΣ προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων, γυμνασίων, διδασκαλείων, παρθεναγωγείων, εμπορικών σχολών, ως και των σχολών του στρατού και του ναυτικού. 4ο. Εκδ. Ιωάννης Δ. Κολλάρος - Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" / Αθήνα 1915. Σκληρόδετο, σε Δ' βελτιωμένη έκδοση, περιλαμβάνει εντός κειμένου 150 εικόνες & σχήματα, καθώς και 70 γεωγραφικούς χάρτες. Σελ. 250 (στάμπες οξείδωσης, ελαφρώς χρησιμοποιημένο σε εξώφυλλα & εσώφυλλα)
Shop By

8 προϊόντα