ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.

Shop By

9 προϊόντα

 1. 58.0619
  Μ. Καραβοκύρης, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ κατά τα χρυσόβουλλα τω ιδρυτών αυτών, τα χρυσόβουλλα και νεαράς των βυζαντινών αυτοκρατόρων τους ιερούς κανόνας, τα υψηλά βεράτια, τα πατριαρχικά σιγγίλια, τα τυπικά αυτών και κανονισμούς, τα προαιώνια έθιμα και τας διεθνείς συνθήκας. 12ο. Εκδ. Τύποις Αριστόβουλου Αναστασιάδου & Σίας / Κωνσταντινούπολη 1913. Χαρτόδετο, με ιδιόχειρη αφιέρωση & υπογραφή του συγγραφέα. Σελ. 36
 2. 58.0620 Auction ended
  15,00 €
  Αρχιμανδρίτης Χ. Κτενάς, ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 8ο. Εκδ. Τύποις Ι. Αλευρόπουλου / Αθήνα 1928. Χαρτόδετο, εικονογραφημένο με ολοσέλιδες φωτογραφίες εκτός κειμένου, για τους καταδιωγμούς των λόγιων αγιορειτών και το βασιλεύον εκεί παχύ και ερεβώδες σκότος. Σελ. 116
 3. 58.0621
  Κ. Λασσιθιωτάκης, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΜΟΥ. 8ο. Εκδ. Οίκος "Αστήρ" - Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου / Αθήνα 1938. Χαρτόδετο, αξάκριστο, αφηγηματικό και περιηγητικό έργο με όμορφη εικονογράφηση Ράλλη Κοψίδη. Σελ. 99
 4. 58.0622 Auction ended
  15,00 €
  Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. 8ο. Εκδ. Αθήνα 1934. Σκληρόδετο αντίτυπο σε νεότερη έκδοση, με κουβερτούρα σε καλή κατάσταση, και εικονογράφηση του Ευθ. Παπαδημητρίου. Σελ. 216
 5. 58.0623
  Η ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΑΘΩ ΙΕΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (424-1925). 8ο. Εκδ. Καλλιτεχνικά Τυπογραφεία Χρήστου Α. Γούσιου / Θεσσαλονίκη 1926. Χαρτόδετη, εικονογραφημένη (με 16 εικόνες εκτός κειμένου) μελέτη σε Α' έκδοση, υπό του Προηγούμενου Ευδόκιμου Ξηροποταμηνού, με ιστορικές κυρίως πληροφορίες για τη Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους από το 424 μ.Χ. έως το 1925. Σελ. 208 (μικροφθορά σε ράχη & εξώφυλλα)
 6. 58.0624 Auction ended
  20,00 €
  R. Byron, THE STATION - ATHOS: TREASURES AND MEN. 8ο. Εκδ. Duckworth's Georgian Library / London 1931. Σκληρόδετο, βιβλιοδεσίας του εκδότη με χρυσοτυπία. Αποτελεί ένα περιηγητικό & αφηγηματικό σύγγραμμα για το Άγιο Όρος, Β' έκδοση, με φωτογραφίες εκτός κειμένου. Σελ. 292 (λίγα στίγματα οξείδωσης)
 7. 58.0625
  Μ. Κορδώσης, ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. 8ο. Εκδ. Ανάτυπο από την "Ηπειρώτικη Εστία" / 1976. Χαρτόδετο, με εικόνες εντός και εκτός κειμένου από τον Γιάννη Κλεόνη. Σελ. 87
 8. 58.0626
  Μ. Μεταξάκης, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ. 8ο. Εκδ. Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Τύποις Σακελλαρίου / Αθήνα 1913. Χαρτόδετη, αξάκριστη και μερικώς άκοπη εικονογραφημένη μελέτη, που φέρει 35 φωτογραφίες - απόψεις των μοναστηριών, εντός κειμένου. Σελ. 213 (μικροφθορά στη ράχη)
 9. 58.0627
  Γεράσιμος Σμυρνιάκης, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. 4ο. Εκδ. Εταιρεία ο "Ελληνισμός" - Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων "Ανέστη Κωνσταντινίδου" / Αθήνα 1903. Πλούσιο σε πληροφορίες για το Άγιο Όρος, όσων αφορά την αρχαιολογία, ιστορικές υπομνήσεις από αρχαιοτάτων χρόνων έως σήμερα, τυπικά, καθεστώτα, αρχιτεκτονική, αγιογραφία, βιβλιοθήκες, μονές, κειμήλια κ.α. Μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και πινάκων εντός του κειμένου. Σκληρόδετο, ιδιωτικής νεότερης βιβλιοδεσίας με χρυσοτυπία στη ράχη, διατηρημένο το αρχικό εξώφυλλο και χειρόγραφη αφιέρωση και υπογραφή του συγγραφέα. Σελ. 703 (μικροφθορά στα όρια του αρχικού εξωφύλλου και στην τελευταία σελίδα)
Shop By

9 προϊόντα