Άμεση Διάθεση

Shop By

Στοιχεία 121-160 από 1084

 1. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15017
  7,00 €
  Τα Παρασκήνια - Εβδομαδιαία έκδοσις ειδήσεων έρευνας & κριτικής της τέχνης. 5 & 11 Μαΐου 1940, Α.Φ. 103-104. "Κέρκυρα, η Αφροδίτη των νησιών" του Ν. Συναδινού και λοιπά άρθρα σχετικά με θέατρο, λογοτεχνία, μουσική, κινηματογράφος και εικαστικές τέχνες.
 2. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15019
  7,00 €
  "ΛΑΪΚΟΙ ΑΓΏΝΕΣ" εκδιδόμενη από το Ε.Κ.Κ.Ε., αρ. φύλλου 34 - Παρασκευή 30 του Γενάρη 1976. Θεματολογία για το "αδιέξοδο στην Κύπρο", "Ψυχρού Πολέμου" κ.α. πολιτικών θεμάτων.
 3. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15020
  8,00 €
  Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Πολιτείας - 31.10.1943, Αρ 375. Περί ρυθμίσεως μισθώσεων ακινήτων. Πρόεδρος, Ιωάννης Δ. Ράλλης
 4. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15021
  7,00 €
  Εφημερίς Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, 27.5.1957, Αρ 93 - Περί κηρύξεως λήξεως των εργασιών της εκτάκτου συνόδου της Δ' περιόδου της Βουλής. Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμανλής
 5. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15022
  7,00 €
  Η Ελλάς - Αθήνα 13.5.1946, Αρ 43 - Τα εθνικά δίκαια του Γεωργίου Παπανδρέου.
 6. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15030
  8,00 €
  Η Ελλάς - Αθήνα, 4.11.1946, ΑΦ 67. Απόψεις βουλευτών και άρθρο του Γ. παπανδρέου για την αποτυχία των διαπραγμτύσεων δια τον καταρτισμόν Κυβερνήσεως Εθνικής Ενώσεως.
 7. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15033
  8,00 €
  Εφημερίς των Φαρμακοποιών - Αθήνα, 30.10 & 15.11.1936, ΑΦ 10 & 11. Γνώμες φαρμακοποιών σχετικά με την αποσυμφόρηση του πληθωρισμού και Πίνακας μεταβολών των τιμών της Κυβερνητικής διατιμήσεως των Φαρμάκων. (2 φύλλα)
 8. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15037
  9,00 €
  Εφημερίς των Παίδων - Αθήνα, Μάιος & Ιούνιος & Ιούλιος 1892, ΑΦ 293 & 294 & 295. Το συμπόσιον του Βαλτάσσαρ, Νέον είδος αερόστατου και αι γυναίκες εν Ιαπωνία (3 φύλλα - αποκομμένα από τόμο, σημαντική φθορά στην πλευρά δεσίματος)
 9. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15038
  8,00 €
  Η Πρωΐα - Χίος, 3.1.1953, ΑΦ 598. Το φλέγον ζήτημα των εσπεριδοειδών και άλλα άρθρα τοπικού κυρίως ενδιαφέροντος.
 10. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15039
  8,00 €
  Η Φωνή της Ελλάδος - Αθήνα, 27.11.1960, ΑΦ 8. Άρθρο για την ψήφιση αδιάβλητου εκλογικού νόμου και άρθρο για τη μεγαλειώδη υποδοχή που επιφυλάσσει ο λαός της Λάρισας στον Γρίβα Διγενή.
 11. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15040
  8,00 €
  Χρόνος - Αθήνα, 25.12.1925, ΑΦ 13. Ματαίωση διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λαϊκού και του Ενωτικού Κόμματος. Άρθρα επίκαιρα λόγω Χριστουγέννων.
 12. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15043
  7,00 €
  Ελλάς - Βαθύ Σάμου, 15.9.1951, ΑΦ 314. Δυσχέρεια σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές, αποτελέσματα εκλογών του νησιού, η κομμουνιστική στάση των Φυλακών Αφέρωφ, η αναμονή περικοπής της αμερικανικής βοήθειας και άλλα άρθρα τοπικού ενδιάφεροντος (σημειωμένη).
 13. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15045
  9,00 €
  ΦΩΝΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ΑΘΗΝΩΝ. Φύλλο 99 της 18ης Μαϊου 1903.
 14. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15056
  8,00 €
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - Αθήνα. Αρ. Φύλλου 012 της 17ης Σεπτεμβρίου 1945. Περιέχει άρθρα για το Βορειοηπεριωτικό ζήτημα, για τη διαρρύθμιση της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου, τον ελληνισμό της Αμερικής κ.α. (φθορά: μικρά σκισίματα κυρίως στα τσακίσματα)
 15. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15057
  10,00 €
  ΣΦΑΙΡΑ - Αθήνα. Αρ. Φύλλων 8630 & 8631 της 12ης & 13ης Οκτωβρίου 1910. Περιέχουν άρθρο με το λόγο του πρωθυπουργού Κου Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την τελευταία συνεδρία της Βουλής, άρθρο για τη διάλυση της διπλής Βουλής κ.α. (φθορά: μικρό σκίσιμο στο δίπλωμα του ενός φύλλου)
 16. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15059
  5,00 €
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ - Αθήνα. Αρ. Φύλλου 37 της 31ης Μαρτίου 1930. Μηνιαίο ειδικό δελτίο εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ομολογιούχων. ΄Άκοπη, σημειωμένη (φθορά: σκίσιμο στο εξώφυλλο)
 17. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15060
  10,00 €
  Εφημερίς της Κυβερνήσεως Αριθμ. 259, 4 Ιουλίου 1883. Διάταγμα περί συστάσεως εν Αθήναις ανωνύμου μετοχικής εταιρίας υπό την επωνυμίαν "Σιδηρόδρομος Πύργου Κατακώλου".
 18. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15062
  10,00 €
  ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΣ - Αθήνα. Αρ. Φύλλων 7, 77 & 78 της 22 Μαρτίου 1945, 8 & 15 Νοεμβρίου 1946. Εβδομαδιαία σατυρική εφημερίδα, περιέχει άρθρα για την εξέταση του κ. Παπανδρέου από τη δίκη των δοσίλογων, την Δ' Αναθεωρητική Βουλή και την Επιτροπή Δημοσίων Υπαλλήλων. Μικροφθορές στις άκρες
 19. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 20011
  7,00 €
  Atlas Grosselin - Delamarche: Sweden, Norway & Denmark (84-85) / Author: Felix Delamarche, publisher: Impe. Legay, Paris, year: c1872, scale: 1:7.603.200, dimensions: 21x29 cm
 20. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 20018
  9,00 €
  Tom Santoni 1871 - Plano del Porti dell' isola TERMIA, Arcipelago. Πορτολάνος της Κύθνου, έκδοση Λιβόρνο - Διαστάσεις 21 x 15 cm (ελαφρά στίγματα οξείδωσης)
 21. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 20022
  13,00 €
  Γ. Ψηλάκης - Χάρτης Νομού Ημαθίας. Χειρόγραφος χάρτης της ευρύτερης περιοχής με σημειωμένα πληθυσμιακά και λοιπά στοιχεία - Διαστάσεις 47,5 x 26 cm
 22. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 20023
  9,00 €
  512 Fd Survey Coy 1948 - VOLOS. Βρετανικός, στρατιωτικός χάρτης Βόλου, Καρδίτσας, Φθιώτιδος, Βορ. Εύβοιας. Κλίμακα 1:250.000, διαστάσεις 78 x 47 cm
 23. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25002
  8,00 €
  View of Thebes - Drawing J. Moynet, after a sketch by Mr. H. Fine (Le tour du monde) - 16 X 11.5
 24. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25004
  8,00 €
  Σπάραγμα, διαστάσεων 11.5Χ15 cm από το περιηγητικό περιοδικό Presqu'ile Slavo-Grecque, χωρίς φθορές
 25. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25005
  9,00 €
  Vue du Parthenon, Temple de Minerve a Athenes - 1824 by Ambroise Tardieu / O Παρθενών, ναός αφιερωμένος στην Αθηνά
 26. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25007
  9,00 €
  "Aqueduct of the Emperor Valens, near Pyrgo" engraved by R.Wallis after a picture by W.H.Bartlett. Published in The Beauties of the Bosphorus, 1839. Steel engraved print, 18 x 14 cms including title (sheet 27 x 20,5 cms)
 27. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25009
  9,00 €
  The Cistern of Bin-bir-derek. Called the Thousand & one pillars. Sketched by T. Allom & engraved on steel by E. Challis. Published by Fisher & Son, London 1838 (18.5 x 14 cms) / Η Στέρνα του Φιλόξενου στην Κων/πολη.
 28. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25010
  8,00 €
  Mr G. Canning. Engraved by H.B. Halland published in "Historical sketches of Statesmen" by the London Printing & Publishing Co, London 1843 (15.5 x 20 cms, wears in margins)
 29. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25014
  8,00 €
  Σταμάτης Βασιλείου 1972 - Ακουαρέλα από τη συλλογή ΜΥΚΟΝΟΣ - Ναός Παραπορτιανής 22 Χ 32
 30. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25017
  5,00 €
  Ρόδος 1838. Αντίγραφο γκραβούρας 22.5 Χ 15
 31. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25018
  5,00 €
  Το λιμάνι της Ρόδου 1838 - Αντίγραφο γκραβούρας 19 Χ 12,5
 32. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25019
  5,00 €
  Καλαμάτα 1670 - Αντίγραφο γκραβούρας 25 Χ 17,5
 33. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25020
  5,00 €
  Ναύπλιο 1688 - Αντίγραφο γκραβούρας 35 Χ 26
 34. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25029
  8,00 €
  Σταμ. Βασιλείου 1972 - Τυπικό στενό δρομάκι της Μυκόνου. Αναπαραγωγή ακουαρέλας από τη συλλογή "ΜΥΚΟΝΟΣ". Διαστάσεις 24 x 34 cm
 35. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25031
  8,00 €
  Σταμ. Βασιλείου 1972 - Ψαράς. Αναπαραγωγή ακουαρέλας από τη συλλογή "ΜΥΚΟΝΟΣ". Διαστάσεις 24 x 34 cm
 36. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25032
  8,00 €
  Σταμ. Βασιλείου 1972 - Άλεση καλαμποκιού στο μύλο του Νικόλα. Αναπαραγωγή ακουαρέλας από τη συλλογή "ΜΥΚΟΝΟΣ". Διαστάσεις 24 x 34 cm
 37. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25033
  8,00 €
  Σταμ. Βασιλείου 1972 - Σκαλιστό καμπαναριό. Αναπαραγωγή ακουαρέλας από τη συλλογή "ΜΥΚΟΝΟΣ". Διαστάσεις 24 x 34 cm
 38. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25037
  9,00 €
  F. Didot 1860 - Sposa Tessalonica. Χαλκογραφία νύφης από τη Θεσσαλονίκη. Το αρχικό σχέδιο από το έργο του Cesare Vecellio "Habiti antichi e moderni di tutto il mondo, 1601". Έκδοση Παρισίων, διαστάσεις 17 x 10 cm
 39. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25039
  8,00 €
  C. Bentley & T. Jeavons 1838 - Pass in the Balkan Mountains. Πέρασμα στα Βαλκανικά Όρη. Επιχρωματισμένη ατσαλογραφία από το βιβλίο "Constantinople and the Scenery of The Seven Churches…", έκδοση Λονδίνου, διαστάσεις 19 x 14 cm
 40. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 25041
  8,00 €
  C. Bentley & Goodall 1840 - Kaligata, Cephalonia. Ατσαλογραφία του οικισμού Καλιγάτα στην Κεφαλονιά, από το βιβλίο "The Shores and Islands of The Mediterranean", έκδοση Λονδίνου, διαστάσεις 13 x 17 cm
Shop By

Στοιχεία 121-160 από 1084