60978

8,00 €
ΜΥΚΟΝΟΣ. Άποψις, ασπρ/ρη, ταχυδρομημένη στις 19.8.1958 (Νο 11). Αποκολλημένο γραμματόσημο.
SKU:
60978