60975

8,00 €
ΠΑΡΟΣ. Άποψις από λιμενοβραχίονα. Ασπρ/ρη, χρησιμοποιημένη στις 19.12.1957 (Νο 70-6). Τσακίσματα στην κάτω αριστερή και άνω δεξιά γωνία).
SKU:
60975