60901

8,00 €
Ο Βασιλεύς Γεώργιος της Ελλάδος. Ασπρ/ρη, αχρησιμοποίητη (R.H. 935).
SKU:
60901